Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

29.01.2010 Hallitus suhtautuu myönteisesti henkilöskannereiden käyttöön

Hallitus pitää tärkeänä, että komissio selvittää lentoliikenteen henkilöskannereiden käytön vaikutuksista terveyteen, yksityisyyteen ja tietosuojaan. EU:ssa on tarkoitus päättää siitä, otetaanko henkilöskannerit käyttöön yleisenä turvatarkastusmenetelmänä EU:ssa.

Komissio on valmistelemassa aloitetta, jolla määritettäisiin kuvantamisteknologian käytöstä matkustajien turvallisuuden lisäämiseksi. Samalla komission on selvitettävä kyseisen teknologian käytön ehdot erityisesti yksityisyyden suojan, tietosuojan ja terveysnäkökohtien osalta. Selvityksen on arvioitu valmistuvan lähiaikoina.

Siviili-ilmailun turvaamisesta on annettu asetus, jossa on määritelty, että tällä hetkellä tarkastusmenetelmiä ovat käsin tehty tarkastus tai tarkastus metallinilmaisinporteilla. Nykyisen turva-asetuksen perusteella henkilöskannereita voidaan kansallisella päätöksellä käyttää lisätoimenpiteenä nykyisten tarkastusmenetelmien lisäksi.

EU:n siviili-ilmailun turvallisuuskomitea AVSEC on korostanut, että EU:ssa olisi tarpeen sopia yhteisistä periaatteista henkilöskannerien käytölle. Eri maiden asiantuntijoiden näkemyksen mukaan skannereiden käyttäminen on varsin tehokas menetelmä vaatteisiin kätkettyjen esineiden havaitsemisessa.

Skanneri näyttää kuvan ihmisvartalosta paljastaen vaatteiden alle kätketyt esineet, kuitenkin niin, ettei kuvattavaa henkilöä voi tunnistaa. Henkilöskannerit perustuvat erilaisiin teknologioihin. Säteilyyn perustuva laite antaa säteilyannoksen, joka vastaa noin 1,5 tunnin lennolla saatavaa säteilyannosta. Millimetriaaltoihin perustuvalla laitteella ei ole tunnettuja terveysvaikutuksia.

Skanneria kokeiltiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla 2007–2008 yhteensä 18 kuukauden ajan. Kokeilun tulokset osoittivat, että 84 % matkustajista oli halukas skannattavaksi nykyisten menetelmien sijaan. Tällä hetkellä skannerit on otettu koekäyttöön mm. Amsterdamin Schipholin lentoasemalla sekä useilla Ison-Britannian, Italian ja Ranskan lentoasemilla.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi