Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Alkolukko pakolliseksi koulu- ja päivähoitokuljetuksiin

Alkolukon käyttö tilausajoina suoritettavissa koulu- ja päivähoitokuljetuksissa on tulossa pakolliseksi. Samalla määritellään alkolukkoa koskevat tekniset ja toiminnalliset vaatimukset.
Hallitus päätti alkolukon käyttöä ja hyväksyntää koskevien lakien sisällöistä torstaina 3. kesäkuuta 2010. Molempien lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. elokuuta 2011.

Lain voimaan tulon jälkeen nykyinen alkolukon käyttösuositus muuttuu pakolliseksi. Alkolukotonta autoa on mahdollista käyttää tilapäisesti, enintään viisi päivää, esimerkiksi auton korjauksen vuoksi. Poikkeustilanteesta on kuitenkin ilmoitettava viipymättä kuljetuksen tilaajalle. Tilausajoina hoidettavat koulu- ja päivähoitokuljetukset ovat koulukuljetuksia, jotka ajetaan takseilla ja linja-autoilla.

Suomessa käytettävien alkolukkomallien on jatkossa täytettävä vähintään eurooppalaisen Suomessa hyväksytyn standardin (EN-SFS-standardi) vaatimukset tai jonkin EU:n jäsenvaltion vastaavat kansalliset vaatimukset. Ajoneuvoa ei tarvitse muutoskatsastaa alkolukon asentamisen jälkeen.

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa laitteille hyväksynnät ja ylläpitää luetteloa hyväksytyistä laitemalleista ja niiden valtuutetuista asennus- ja huoltopaikoista.

Alkolukon hinta autoon asennettuna on noin 1 000-1 500 euroa. Alkolukosta kuljetusten tilaajille syntyvä lisäkustannus jää kokemusten mukaan kuljetusten kokonaiskustannuksissa vähäiseksi.

Alkolukon käytön laiminlyönnistä seuraa sakkorangaistus, joka määrätään päiväsakkoina. Alkolukon käytön valvonta tulee tapahtumaan osana normaalia liikennevalvontaa.

Alkolukon käytöllä voidaan parantaa liikenneturvallisuutta

Alkolukko on autoon asennettava erillinen laite, joka estää ajoneuvon käynnistymisen, jos kuljettajan uloshengitysilmassa on alkoholia noin 0,2 promillea vastaava määrä tai enemmän.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on johdonmukaisesti havaittu, että alkolukon käyttö vähentää tehokkaasti rattijuopumuksia.

Ammattiliikenne ei ole poikkeus rattijuopumusten suhteen. Alkolukkojen käytön tavoitteena on ammattiliikenteen, erityisesti koulu- ja päiväkotikuljetusten, nollatoleranssi rattijuopumuksen suhteen. Samalla myös työnantajat saavat paremmin tiedon kuljettajien mahdollisista päihdeongelmista ja voivat vaikuttaa tilanteeseen ennaltaehkäisevästi.

Alkoholi on Suomessa osallisena noin joka neljännessä kuolemaan johtaneessa onnettomuudessa ja noin joka kuudennessa loukkaantumistapauksessa. Päihdeonnettomuuksia ei viime vuosina ole onnistuttu vähentämään samassa suhteessa kuin muita liikenneonnettomuuksia, joten alkoholin osuus onnettomuuksissa on kasvanut.

Vuonna 2008 rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 96 ihmistä, joista 66 oli juopuneita kuljettajia, 24 juopuneen kuljettajan matkustajia ja 6 sivullisia. Loukkaantuneita oli 957.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi