Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Biokaasua pääkaupunkiseudun bussien käyttöön 2012

Gasum ja HSY ovat tehneet sopimuksen Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamon tuottaman biokaasun jatkojalostamisesta ja syöttämisestä kaasuverkkoon jo vuoden 2012 aikana.

Suomenojan jätevedenpuhdistamo käsittelee jätevesiä Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan alueilta. Sopimuksen myötä Gasum investoi puhdistuslaitokseen tarvittavat laitteet, joilla biokaasu puhdistetaan tasalaatuiseksi liikennepolttoaineeksi ja syötetään kaasuverkkoon.

– Biokaasu on uusiutuvaa energiaa, joka sopii erinomaisesti joukkoliikenteen polttoaineeksi. Se pienentää liikenteen hiilidioksidi-, hiukkas- ja typenoksidipäästöjä, millä on merkitystä erityisesti kaupunkialueella. HSL on toivonut liikennepolttoaineen tuottamista HSY:n biokaasusta, ja nyt siihen on löytynyt käyttökelpoinen ratkaisu. Samalla se on kokonaistaloudellisesti järkevä ratkaisu, koska voimme hyödyntää Suomenojan energiantuotannon sataprosenttisesti ja säästää itse energiaa, toteaa HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen .

Kuva: HSY / Kai Widell

– Yhteistyösopimus HSY:n kanssa tukee Gasumin strategiaa tulla Suomen johtavaksi biokaasun tarjoajaksi. Uuden jalostuslaitoksen on tarkoitus tuottaa vuositasolla jopa 20 GWh:ta biokaasua, joka lisää merkittävästi Gasumin biokaasun tarjontaa, kertoo Gasumin toimitusjohtaja Antero Jännes .

 

– HSL haluaa edistää erilaisten ympäristöystävällisten polttoaineiden käyttöä joukkoliikenteessä. Helsingin seudun joukkoliikenteessä on jo vuosien ajan saatu hyviä kokemuksia kaasubussien käytöstä, mikä on parantanut kaupunki-ilman laatua. Suomenojan jätevesistä tuotettu liikennebiokaasu riittää kattamaan lähes 50 bussin polttoaineen vuosikulutuksen ja yli 6 miljoonan henkilön työmatkaliikenteen vuodessa. Hiilidioksidipäästöt vähenevät 4 700 tonnia vuodessa, kertoo Helsingin Seudun Liikenteen osaston johtaja Reijo Mäkinen .

Hiilidioksidipäästöjen lisäksi biokaasun avulla voidaan vähentää lähipäästöjä. Typenoksidipäästöt (NOx) vähenevät 20 tonnia ja pienhiukkaspäästöt yli 2 tonnia vuodessa, mikäli 50 bussia vaihtaa polttoaineeksi dieselin sijaan kaasun. HSL kannustaa liikennöitsijöitä biokaasun käyttöönottoon ympäristöbonuksella.

Jätevedenpuhdistamon sivutuotteena syntyvä liete on aiemmin käytetty puhdistamon omaan sähkön ja lämmön tuotantoon. Yhteistyön ansiosta biokaasu voidaan hyödyntää aikaisempaa ympäristöystävällisemmin ja tehokkaammin.

 

Gasum OyBiokaasua pääkaupunkiseudun bussien käyttöön 2012

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi