Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Kenkien ja käsineiden turvallisuutta valvottu

Tukes selvitti kielletyn homeenestoaineen käyttöä kengissä ja käsineissä. Kaksi kenkämallia poistettiin myynnistä, koska niiden dimetyylifumaraattipitoisuudet ylittivät sallitun määrän. DMF-homeenestoainetta sisältäviä kulutustavaroita ei saa myydä EU-maissa, sillä aine voi aiheuttaa iho-oireita.
Tukes testautti kenkien ja käsineiden dimetyylifumaraattipitoisuutta keväällä 2010 Tullilaboratoriossa. Testattavaksi valittiin tuotteita, jotka oli valmistettu Kaukoidässä ja pakattu monsuunikauden aikana. Yhteensä testattiin 15 erilaista nahkakenkää ja viisi nahkakäsinettä. Jos tuotteen mukana oli kosteudenestopusseja ja -liuskoja, myös niiden vaatimustenmukaisuus tarkastettiin.

Testitulosten perusteella poistettiin myynnistä kaksi kenkämallia. Toisessa tapauksessa maahantuoja velvoitettiin ilmoittamaan tuotteen takaisinvedosta lehti-ilmoituksella. Lisäksi myynnistä poistettiin yhden tuotteen mukana ollut kosteudenestopussi, joka sisälsi homeenestoainetta. Tarkemmat tiedot takaisinvedetystä tuotteesta löytyvät Tukesin verkkosivuilta (www.tukes.fi /kuluttajaturvallisuus).

Dimetyylifumaraattia käytettiin aiemmin erityisesti Kaukoidän maista tuotujen huonekalujen ja kenkien suojaamiseen homeelta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Useimmiten aine oli pakattuna erillisiin pieniin ns. silicageelipusseihin, jotka oli sijoitettu tuotteisiin tai tuotepakkauksiin. Pusseista aine haihtui kuljetuksen aikana itse tuotteisiin. Suomessa ensimmäiset DMF:n aiheuttamat iho-oiretapaukset tulivat ilmi jo syyskesällä 2006 ja lääketieteelliset tutkimukset varmistivat vuonna 2007 juuri DMF:n oireiden aiheuttajaksi. Vuoden 2009 toukokuusta lähtien DMF-homeenestoainetta sisältävien kulutustavaroiden myynti ja markkinointi on ollut kielletty EU-alueella.

Tuotteiden valmistajat ja sisäänostajat ovat keskeisessä asemassa tuotteiden turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Heidän on tunnettava tuotteiden turvallisuusvaatimukset niin, etteivät myyntiin tulevat huonekalut ja jalkineet sisällä terveydelle haitallisia aineita. Ennen tuotteen luovuttamista kuluttajille on tärkeää varmistua sen turvallisuudesta joko testauttamalla itse tuote tai vaatimalla valmistajalta asiakirjat tuotteen vaatimuksenmukaisuudesta. Tuotteessa on oltava käyttö-ohjeet ja merkinnät sekä suomeksi että ruotsiksi.

Maahantuojat ovat viime aikoina joutuneet poistamaan markkinoilta homehtuneita Kaukoidän maista maahantuotuja kenkiä. Dimetyylifumaraattia ei kuitenkaan voi käyttää suojaamaan tuotteita homehtumiselta. Tukes seuraa jatkossa dimetyylifumaraatin esiintymistä Suomessa myytävänä olevissa kulutustavaroissa ilmoitusten sekä RAPEX-järjestelmän perusteella ja ryhtyy tarvittaessa valvontatoimenpiteisiin.

Tukes toimii kuluttajaturvallisuuden valvontaviranomaisena. Tukesin valvottaviksi kuuluvat mm. lelut, lastenhoitotarvikkeet, kuluttajakäyttöön tarkoitetut koneet ja henkilösuojaimet, kosmetiikka sekä erilaiset kuluttajapalvelut. Lisätietoja valvonnasta saa Tukesin verkkopalvelusta www.tukes.fi.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi