Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Kunnossapidon turvallisuuteen kannattaa panostaa

Jopa 20 prosenttia EU:ssa tapahtuneista työtapaturmista liittyy kunnossapitoon. Siksi Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) on aloittanut kaksivuotisen kunnossapidon turvallisuuskampanjan, jonka yhteistyökumppaneina on kolmisenkymmentä merkittävää eurooppalaista yritystä.

Toyota Material Handling Europe (TMHE) on valittu ainoana materiaalinkäsittelyalan yrityksenä kampanjan viralliseksi yhteistyökumppaniksi.
Vuosina 2010 ja 2011 käytävän kampanjan tavoitteena on parantaa työpaikkojen turvallisuutta edistämällä yhtenäistä ja järjestelmällistä toimintatapaa kunnossapidossa.

–Meillä on pelkästään Euroopassa yli 4 000 huoltomekaanikkoa, jotka tekevät vuosittain 3,5 miljoonaa huoltokäyntiä. Turvallinen kunnossapito varmistaa myös asiakkaidemme työn sujuvuuden, pitää heidän materiaalinkäsittelyn työvälineensä kunnossa sekä varmistaa työntekijöille turvallisen työympäristön, TMHE:n pääjohtaja Håkan Dahllöf sanoo.

Toyota Material Handling Finland Oy:n myyntijohtaja Jukka Heinonen toteaa, että kampanjan käytännön tavoitteena on kehittää ympäristö, jossa ei tapahdu tapaturmia. EU-OSHA:n keltaiset tarrat huoltoautoissamme kertovat tästä tavoitteesta.

– Mekaanikkomme koulutetaan konsernin Euroopan laajuisen koulutusohjelman mukaisesti ja siihen turvallisuuskysymykset on jo pitkään sisällytetty. Olemalla mukana turvallisuuskampanjan ytimessä, voimme parantaa turvallisen kunnossapidon menetelmiä myös asiakastyössä.

Turvallisten trukkien edelläkävijä

Toyotan kehittämä vastapainotrukkien aktiivinen ajovakauden hallintajärjestelmä SAS (System of Active Stability) vähentää huomattavasti trukkien onnettomuusriskiä. © Toyota Material Handling Finland Oy

Turvallisten työmenetelmien lisäksi tehokkaan materiaalinkäsittelyn perustekijöinä ovat turvalliset ja tehokkaat työvälineet. Esimerkiksi Toyotan kehittämä vastapainotrukkien aktiivinen ajovakauden hallintajärjestelmä SAS (System of Active Stability) on ainoa laatuaan ja vähentää huomattavasti trukkien onnettomuusriskiä.

– Järjestelmä seuraa jatkuvasti mm. kääntökulmaa, ajonopeutta, taakan painoa ja nostokorkeutta. Mikäli trukki on joutunut vaaratilanteeseen, järjestelmä puuttuu tilanteeseen automaattisesti. Trukin kaatumisen vaaraa pystytään huomattavasti vähentämään SAS:in taka-akselin aktiivivakaajan ja mastonhallinnan avulla. Trukkien kaatumiset ovat perinteisesti olleet olennainen osa materiaalinkäsittelyssä tapahtuneista työonnettomuuksista, tuotepäällikkö Janne Huttunen sanoo.

SAS on vuodesta 1999 kuulunut Toyotan vastapainotrukkien perusominaisuuksiin. Huttunen painottaa, että SAS on puhtaasti lisäturvaa tuova systeemi. Trukit täyttävät kaikki turvallisuusvaatimukset, vaikka järjestelmä olisikin poiskytketty.

– Turvallinen työskentely parantaa myös tuottavuutta vähentämällä vaurio- ja korjauskuluja.

Trukkiraportit selaimesta

Asiantuntija-analyysit auttavat asiakasta hyödyntämään raporttien monipuolista tietosisältöä päätöksenteon tukena. © Toyota Material Handling Finland Oy

Toyota I_Site on trukkien kalustonhallintapalvelu, jonka tiedonkeruu- ja raportointityökalut tehostavat asiakasyritysten materiaalinkäsittelytoimintoja. Nyt asiakkaat voivat lukea raportit myös selaimella ja lisäksi järjestelmään liitettyjen trukkien tiettyjä toimintoja voi etähallita portaalin kautta.

– Raportit on tehty mahdollisimman helppolukuisiksi ja ainoastaan keskeisimmät tekijät on viety asiakasportaaliin päätöksenteon tueksi. Web-portaalin kautta nähtävät raportit voidaan määritellä asiakaskohtaisesti, jälkimarkkinointijohtaja Jarmo Laamanen sanoo.

Raporttien perustiedot saadaan toiminnanohjausjärjestelmästä, johon huoltojen yhteydessä kerääntyvät tiedot trukkien huolto- ja korjaustoimenpiteistä, kustannuksista sekä tiedot ajotunneista.

Jos trukkiin on asennettu GSM-pohjainen tiedonkeruuyksikkö, tarjoaa se tarkkaa tietoa käytönaikaisista tapahtumista. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa kuljettajatunnistuksen käytön.

– Tämä on tärkeää tietoa asiakkaille, sillä I_Site-raportti kertoo, mistä trukkien todelliset kustannukset tulevat.

Palveluun kuuluu Toyota Material Handlingin asiantuntijoiden jatkuva tuki sekä käytännönläheinen neuvonta. Johtoajatuksena on jatkuva parantaminen eli kaizen, joka on yksi Toyotan perusarvoista. Asiantuntija-analyysit auttavat asiakasta hyödyntämään raporttien monipuolista tietosisältöä päätöksenteon tukena.

– Lopputuloksena materiaalinkäsittelytoiminnot tehostuvat, kustannukset vähenevät ja kuljettajien ja työympäristön turvallisuus paranee. Ajonaikaisista raporteista voi päätellä erityisen onnettomuusalttiit paikat, esim korjausta kaipaavan lattian tai liian jyrkän ajorampin, Laamanen sanoo. /ins

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi