Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

LEHDISTÖKAMPANJOILLA VAUHTIA VIENTIIN

Tuoteviestintään erikoistunut INS kuuluu yrityksiin, joiden
liiketoiminta vilkastuu talouden taantuman aikana. Lehdistökampanjoita
yrityksille valmistavassa firmassa tiedetään, että epävarmoina aikoina
informatiiviseen tuoteviestintään kannattaa panostaa.

Tuotteista uutisiksi

Idustrial News Servicen, lyhyemmin INS:n, tyypillinen asiakas on
teollisuusalan yritys, joka haluaa markkinoida uutta tuotettaan myös
ulkomailla. Kampanjaa varten INS kartoittaa yhdessä asiakkaan kanssa
tuotteen uutisarvon ja markkinointitarpeen ja laatii siitä
lehdistötiedotteen.

Laman uhka on toimitusjohtaja Ben Idströmin mukaan lisännyt
lehdistökampanjoiden suosiota.

– Syksyn aikana yritysten asenteet palvelujamme kohtaan ovat muuttuneet
kiinnostuneemmiksi. Muistan, että 1990-luvun alkupuolella kävi aivan
samoin. Lehdistötiedotteiden tärkeys markkinointikeinona on taas
huomattu.

Yksi suurimpia syitä taantuman myötä lisääntyneeseen kiinnostukseen on
palveluiden hinta. INS:n kampanja maksaa yrityksille selvästi vähemmän
kuin tavanomainen ilmoituskampanja suurissa medioissa. Uutisointi
ammattilehdistössä luo uskottavuutta oikean kohderyhmän silmissä.
Tiedotteen vastaanottajat valitaan kymmenien tuhansien medioiden
luettelosta kullekin kampanjalle sopiviksi.

– Muutamien satojen ammattilehtien otos on tavallinen, mutta suuremmat
uutiset voidaan kohdentaa myös yleisluontoisiin teollisuus- tai
talouslehtiin, kertoo mediakonsultti Oskar Storsjö.

Ben Idström huomauttaa, että ilmoituskampanjassa näin laaja mediaotos
tulisi kohtuuttoman kalliiksi.

Laman yli tuoteviestinnän avulla?

Suomi on pienenä maana taloudeltaan voimakkaasti riippuvainen viennistä.
Se, saadaanko kotimaisesta huipputason teknologiasta hyötyä myös
kotimaisille valmistajille, on merkittävä kysymys koko kansantalouden
kannalta.

– Suomessa tehdään paljon todellisia huipputuotteita. Valitettavan usein
niitä ei ole osattu viedä ja hyödyntää itse, ja suomalaisvalmistajat
ovat tulleet ulkomaisten yritysten ostamiksi, Idström toteaa.

Lehdistötiedotteet lisäävät kotimaisten tuotteiden tunnettuutta
ulkomailla. Ne voivatkin olla kustannustehokas keino pitää yrityksen
kansainvälistä markkinointia yllä epävarmojen aikojen yli.

Ben Idströmin mielestä ne ovat tärkeä viestintäkeino muulloinkin.

– Tämänkaltaisen tuoteviestinnän tulisi olla luonteva osa yritysten
viestintää kaikkina aikoina ilmoitusten ja muun markkinoinnin ohella,
Idström luonnehtii. /ins

INS lyhyesti

Industrial News Service eli INS on Ruotsissa vuonna 1978 perustettu
lehdistökampanjoita valmistava yritys.

Helsingissä toiminta aloitettiin vuonna 1984.

INS valmistaa lehdistökampanjoita erityisesti teollisuusyritysten
markkinointiin. Yrityksen valttina on teollisuuden markkinointiosaamisen
ja ammattimaisen viestinnän yhdistäminen. Palveluihin kuuluvat
tiedotteiden kirjoittaminen, kääntäminen julkaisumaan kielelle ja
valokuvaus.

INS:n tiedotteet löytävät oikean kohderyhmänsä noin 45 000 mediaa
kattavan tietokannan kautta.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi