Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Liikennelupajärjestelmän porsaanreiät tukittava

Kuljetuskeskusten Liitto ry:n liittokokous vaatii selvyyttä lakiin kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä sekä tasapuolisuutta korvausta vastaan suoritettaviin kuljetuksiin.

Pelisääntöjen selventämiseksi ja viranomaistyön helpottamiseksi vaadimme, että kaikilta korvausta vastaan suoritettavilta kuljetuksilta on edellytettävä liikennelupaa ilman poikkeusmahdollisuutta. Tämän on koskettava jatkossa myös kaikkia traktoreita.

Erityisesti Kuljetuskeskusten Liitto ry vaatii, että lain luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä 7§:ään liittyvät poikkeukset otettaisiin kriittiseen tarkasteluun lakia uudistettaessa. Nykyinen laki on mahdollistanut erilaisten urakoiden yhteydessä kuljetusten suorittamisen ilman liikennelupaa ja näin luonut epätasa-arvoa eri alojen yrittäjien välille mahdollistaen samalla harmaan talouden harjoittamisen. Tätä emme enää jatkossa hyväksy.

Myös nykyisen lain traktoreita koskevat säädökset ovat liian tulkinnanvaraisia. Siksi KKL vaatii, että jos traktori suorittaa tavaran kuljetusta korvausta vastaan, on näitä kuljetuksia ulotettava koskemaan liikennelupajärjestelmä sekä sama työaikalainsäädäntö ja samat ammattipätevyysdirektiivin mukaiset koulutusvelvoitteet kuin muitakin kuljetuksia.

Uusi tavaraliikennelainsäädäntö on parhaillaan valmisteilla liikenne- ja viestintäministeriössä. KKL haluaakin lähettää uudelle nimettävälle liikenneministerille viestin, että hän ensi töikseen selkeyttää esittämällämme tavoin luvanvaraisen tavaraliikenteen pelisäännöt ja ottaa näin jämäkän otteen harmaan talouden kitkemiseksi pois kuljetusmarkkinoilta. Saman viestin lähetämme myös eduskunnan vastavalitulle liikennevaliokunnalle, joka saa tavaraliikennelain uudistuspaketin käsiteltäväkseen heti syysistuntokauden alussa.

Vantaalla 13.5.2011

Lisätiedot:
puheenjohtaja Pauli Hautala 0400-261 411
toimitusjohtaja Iiro Lehtonen, SKAL 040-502 8181

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi