Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Locuswell Oy esitteli arvokuljetusten suojaamisen huippuosaamista Prahassa

Locuswell Oy julkaisi Prahassa TAPA EMEA:n konferenssissa maailman ensimmäisen TAPA TSR vaatimukset täyttävän arvokuljetusten AMS™ (Asset Monitoring System) valvontajärjestelmän. Järjestelmä valvoo kansainvälisten rekkakuljetusten koskemattomuutta, etenemistä ja kuljettajien turvallisuutta koko kuljetuksen ajan.
Prahan konferenssin erityisenä huomion ja huolen aiheena oli koko Eurooppaa runteleva taantuma, mikä osaltaan lisää arvokuljetuksiin kohdistuvaa rikollisuutta. Alan toimijat haluavat nyt kehittää ja lisätä AMS™:n kaltaisten valvontajärjestelmien käyttöä kuljetusten valvonnassa.

Locuswell Oy on tuonut kansainvälisille markkinoille korkeaa turvallisuutta vaativien kuljetusten valvonta- ja hälytysjärjestelmän AMS™:n. Tuotekonsepti sisältää valvomo-ohjelmiston lisäksi seurattavien kohteiden GPS-paikantimet GSM-tiedonsiirrolla. Laitteistoilla voidaan seurata lisäksi reaaliaikaisesti esim. kuljetukseen kohdistuvaa kiihtyvyyttä (putoaminen), lämpötilaa tai kosteutta koko kuljetuksen ajan.

Järjestelmä toimitetaan arvokuljetuksia suorittaville logistiikkayrityksille ja valvontapalveluja tarjoaville vartiointiliikkeille joko SaaS (Software as a Service) mallina tai lisensoituna järjestelmätoimituksena. Järjestelmä on integroitu eurooppalaiseen EUROWATCH hälytysten välityspalveluun.

Locuswell Oy on suomalainen logistiikan hallinnan järjestelmien sekä rahdin, liikkuvan kaluston ja työvoiman valvonnan ohjelmistojen ja laitteiden tuotekehitykseen erikoistunut yritys.

TAPA (Transported Asset Protection Association) EMEA on logistiikan ja kuljettamisen turvallisuusammattilaisten ja liiketoimintajohdon yhteinen järjestö. Järjestöön kuuluu yrityksiä logistiikkaketjun eri osa-alueilta: valmistajia, kuljettajia ja varastoijia, turvapalveluyrityksiä, turvaratkaisujen toimittajia ja muita logistiikkaketjuun lisäarvoa tuovia palveluyrityksiä. TAPA:n jäsenyritysten logistiikkaketjun vaatimuksien täyttymistä valvotaan puolivuosittain auditoinneilla TAPA TSR (Trucking Security Requirements) kriteeristön mukaisesti (www.tapaemea.com).

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi