Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

TTS aloittaa metsäkoneenkuljettajien nuorisoasteen perustutkintokoulutuksen

TyötehoseuraTTS pyrkii osaltaan vastaamaan metsäalan työvoimapulaan käynnistämällä metsäkoneenkuljettajien nuorisokoulutuksen ensimmäistä kertaa eteläisimmässä Suomessa. Elokuussa alkava koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kanssa. Koulutuksen toteutukseen osallistuu myös Hyria koulutus Oy Hyvinkäältä. Myöhemmin Rajamäellä aloitetaan myös metsäkoneasentajien ja bioenergia-alan ammatillinen koulutus.

 

Konemiehillä edelleen kysyntää

Metsäalan nykyiset koulutusmäärät eivät ole tasapainossa työelämän tarpeiden kanssa. Varsinkin konealan ammattilaisten, kuten metsäkoneen- ja puutavara-autonkuljettajana sekä metsäkoneasentajien lisäkoulutustarpeesta on puhuttu pitkään, mutta myös bioenergia-alan ammattilaisia ja metsureita valmistuu tarpeeseen nähden liian vähän.

Metsäalan nuorisokoulutuksessa koko perustutkinnon suorittaminen on ensisijainen tavoite. Opiskelija voi kuitenkin suorittaa tutkinnon osan tai osia kerrallaan, silloin kun se on opiskelijan elämäntilanteen, opiskeluvalmiuksien tai työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaista.

Metsäopiskelija voi valita perustutkintoonsa tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista, kuten logistiikka-, puu-, maarakennus- tai autoaloilta, joita TTS tarjoaa. Metsäalan eri koulutusohjelmien perustutkintokoulutus toteutetaankin tiiviissä yhteistyössä em. alojen koulutuksen kanssa.

Metsäalan perustutkinto-opiskelija voi jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseksi valita esimerkiksi lukio-opintoja. Nämä opinnot voivat korvata yhteisiä opintoja tai muita valinnaisia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Jokainen ammatillisen perustutkinnon suorittanut voi jatkaa opintojaan työkokemusta saatuaan suorittamalla ammatti- tai erikoisammattitutkinnon. Lisäksi ammatilliset perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin.

Työelämä vaatii ammattiosaamista

Työelämän vaatimukset uusille metsäkonealan ammattiin valmistuvalle koetaan usein koviksi. Työharjoittelut ovat tärkeä osa opiskelua, sillä ne valmentavat parhaiten aitoon työelämään. TTS:n metsäala osallistuu Opetushallituksen rahoittamaan Laajennetun työssäoppimisen -hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on käytännönläheisten ja avoimien oppimisympäristöjen luominen yhteistyössä työnantajien kanssa kaikilla TTS:n perustutkintojen aloilla.

Jotta tulevaisuuden työntekijätarpeeseen voidaan vastata, tarvitaan kaikilla metsäalan koulutusaloilla vetovoiman lisäämistä. Koulutus on ensimmäinen ja tärkeä vaihe alan houkuttelevuuden lisäämiseksi. Tulevaisuudessa pienenevät ikäluokat tekevät tehtävän entistä haastavammaksi.

Lisätietoja:

Jouni Suoheimo
Kehittämispäällikkö
GSM 050 387 9533
etunimi.sukunimi@tts.fi

Vesa Tanttu
toimialajohtaja
GSM 044 7143 676
etunimi.sukunimi@tts.fi

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi