Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Uusi uhka vaarantaa tietojärjestelmät maailmanlaajuisesti

Verkkotietoturvayhtiö Stonesoft on löytänyt uuden tietoturvauhkakategorian; kehittyneet evaasiotekniikat.

Nämä uudenlaiset tekniikat pystyvät läpäisemään lähes kaikki olemassa olevat tietoturvajärjestelmät ennennäkemättömällä tavalla, ja muodostavat siten vakavan uhan yritysten tietojärjestelmille maailmanlaajuisesti. Stonesoft on raportoinut uudesta uhasta CERT-FI:lle haavoittuvuuskoordinoinnin käynnistämistä varten. Yhdysvaltalainen tutkimuslaboratorio ICSA Labs on vahvistanut löydöksen vakavuuden.

Stonesoftin tutkimat ja raportoimat uudet kehittyneet evaasiotekniikat (Advanced Evasion Techniques, AE-tekniikat) pystyvät läpäisemään nykyiset verkkoturvajärjestelmät jälkiä jättämättä. AE-tekniikat voivat kuljettaa järjestelmiin erilaisia hyökkäyksiä, kuten haitta- ja vakoiluohjelmia tai matoja ja viruksia, jotka yksin olisivat tietoturvajärjestelmien havaittavissa ja torjuttavissa. Tästä syystä AE-tekniikat antavat tietomurtoihin ja hakkerointiin erikoistuneille rikollisille tehokkaan ”yleisavaimen” , jonka avulla nämä voivat murtautua järjestelmiin ja tietoihin. Näkymättömyyden ansiosta evaasiotekniikoiden käyttö antaa myös enemmän aikaa ja mahdollisuuksia löytää toimiva hyökkäys kohdejärjestelmän haavoittuvuuteen, joten hyöty rikollisille on merkittävä.

Stonesoftin asiantuntijat havaitsivat uuden uhkakategorian tutkimuslaboratoriossaan Helsingissä, testatessaan yhtiön omaa verkon tietoturvaratkaisua verkkohyökkäyksiä vastaan. Myöhemmin testausta laajennettiin kattamaan myös muiden valmistajien johtavat ratkaisut. Näytteitä löydetyistä AE-tekniikoista lähetettiin edelleen tutkittaviksi Suomen CERT-FI:lle sekä yhdysvaltalaiselle ICSA Labsille, joka on maailman johtavien tietoturvatoimittajien tuotteiden riippumattomaan testaukseen ja sertifiointiin erikoistunut yritys. ICSA Labs on vahvistanut löydöksen merkittävyyden sekä sen, että AE-tekniikat ovat vakavasti otettava uhka. CERT-FI koordinoi haavoittuvuuksien korjausta tietoturvatuotteiden valmistajien kesken. CERT-FI julkaisi haavoittuvuuksista lausunnon 4.10. ja päivittää sitä tänään 18.10.

\”Stonesoftin löytämät haavoittuvuudet vaikuttavat useisiin sisällöntarkistustekniikan toteutuksiin. Jatkuva yhteistyö CERT-FI:n, Stonesoftin ja muiden verkkolaitevalmistajien kesken on tärkeää, jotta löydetyt haavoittuvuudet saadaan korjattua. CERT-FI:n roolina on tukea tätä prosessia\”, CERT-FI:n haavoittuvuuskoordinoinnin vastuuhenkilö Jussi Eronen kertoo.

“Olemme testanneet Stonesoftin löydökset ja vahvistamme, että kyse on uudenlaisesta tavasta ohittaa olemassa olevat verkkotietoturvaratkaisut”, ICSA Labsin detection and prevention program manager Jack Walsh sanoo. ”Yritysten tietojärjestelmät ovat todella vaarassa, jos ohjelmistojen haavoittuvuuksia lähdetään hyödyntämään AE-tekniikoiden avulla.”

Testeistä saadut tulokset ja data osoittavat, että suurin osa nykyisistä verkkoturvaratkaisuista ei tunnista AE-tekniikkaa hyödyntäviä hyökkäyksiä ja epäonnistuu siksi niiden pysäyttämisessä. Tehokkain keino suojautua tältä jatkuvasti kehittyvältä uhalta ovat joustavat ohjelmistopohjaiset järjestelmät, jotka ovat etäpäivitettäviä, keskitetysti hallittavissa ja joihin on päivitetty kyky tunnistaa ja torjua myös kehittyneet evaasiotekniikat. Suurin osa maailmalla tällä hetkellä käytetyistä järjestelmistä on kuitenkin staattisia ja laitepohjaisia, ja niiden päivittäminen AE-tekniikoita vastaan on erittäin hankalaa ja aikaavievää, tai jopa mahdotonta.

“Tämä on valitettavasti vasta alkua”, Stonesoftin operatiivinen johtaja Juha Kivikoski sanoo. ”Uskomme, että dynaamisen ja arvaamattoman muotonsa vuoksi AE-tekniikat tulevat mullistamaan koko verkon tietoturvan. Tietoturvatoimittajat käyvät jo nyt jatkuvaa kilpajuoksua yhä kehittyviä uhkia vastaan ja olemme vakuuttuneita, että tässä kisassa vain dynaamiset ohjelmistopohjaiset ratkaisut voivat selviytyä voittajina.”

StoneGate -verkkotietoturvaratkaisut tarjoavat tällä hetkellä kattavimman suojan uusia AE-tekniikoita vastaan. Keskitetyn hallinnan kautta ratkaisun kaikki komponentit ovat dynaamisesti ja automaattisesti päivitettävissä.

Lisätietoja kehittyneistä evaasiotekniikoista löytyy osoitteesta www.antievasion.com

CERTin lausunto AE-tekniikoista on luettavissa osoitteessahttp://www.cert.fi/haavoittuvuudet/2010/haavoittuvuus-2010-153.html

Lisää tietoa Stonesoftin StoneGate -verkkotietoturvaratkaisuista osoitteessa www.stonesoft.com

Seuraa aihetta: http://twitter.com/anti_evasion

Lisätietoja:

Stonesoft Oyj
Heli Harri, markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Puh. 040 718 4799
Sähköposti: heli.harri@stonesoft.com

SEK Public Oy
Henrietta Malmari, viestintäkonsultti
Puh. 040 575 5646
Sähköposti: henrietta.malmari@sekpublic.fi

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi