Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetussäännökset muuttuvat

Liikenne- ja viestintäministeriöVaarallisten aineiden tiekuljetusten (VAK) kuljettajakoulutukseen kaavaillaan lisää valinnaisuutta.

Hallitus esittää, että nykyisen vaarallisten aineiden yhdistetyn perusajoluvan, joka sisältää kaikki VAK-kuljetukset kappaletavarana, rinnalle tulisi mahdollisuus suorittaa perusajolupa ja tarvittaessa räjähteiden tai radioaktiivisten aineiden erikoiskurssi. Perusajoluvan tai yhdistetyn perusajoluvan suorittamisen jälkeen kuljettaja voisi suorittaa säiliökuljetusten erikoiskurssin, joka oikeuttaa säiliöauton kuljettamiseen.

Koulutuskustannukset laskisivat uuden peruskurssin osalta, koska koulutusaika lyhenee. Koulutuskustannukset taas nousisivat räjähteiden ja radioaktiivisten aineiden erikoiskurssien osalta. Säiliökuljetusten ja yhdistetyn peruskurssin osalta koulutuskustannukset vastaisivat nykyistä.

Lisäksi ajolupa muutettaisiin muovikortiksi ja siihen sisällytettäisiin turvatekijöitä, jolloin se olisi vaikeampi väärentää.

Kuljettajakoulutuksen lisäksi vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetuksia hoitavien osapuolten velvollisuuksia täsmennettäisiin. Asetuksiin lisättäisiin esimerkiksi kuorman purkajaa koskevat säännökset.

Hallitus päätti vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetuksia koskevien asetusten ja vaarallisten aineiden kuljettajien ajolupaa koskevan asetuksen sisällöstä 6. huhtikuuta 2011. Asetusten on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2011.

Samaan aikaan astuvat voimaan myös liikenne- ja viestintäministeriön vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetuksia koskevat yksityiskohtaiset asetusmuutokset.

Ehdotetuilla säädösmuutoksilla saatetaan Suomen vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetuksia koskevat säännökset vastaamaan kansainvälisiä sopimuksia ja määräyksiä sekä EU:n VAK-direktiivin vaatimuksia.

Muutosten tavoitteena on parantaa vaarallisten aineiden kuljetusturvallisuutta ja tehostaa kuljetusketjun logistista sujuvuutta. VAK-tie- ja rautatiekuljetussäädösten kohderyhmä on laaja. Siihen kuuluvat niin lähettävä kemianteollisuus kuin huolitsijat, kuljetuksensuorittajat, VR Oy, kuljettajat ja vastaanottajat sekä yksityiset ihmiset.

 

Lisätietoja

Liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue p. 09 160 28563, 040 724 5010
Yli-insinööri Anu Häkkinen p. 09 160 28301, 040, 0400-700133
Hallitussihteeri Janne Mänttäri p. 09 160 28569, 0400-693544

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi