Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Venäjän tienkäyttömaksu astui voimaan 1.2.

Venäjä alkaa periä ulkomaalaisilta raskailta ajoneuvoilta tienkäyttömaksua 1.2.2009 lähtien. Tienkäyttömaksun perinnästä vastaa Venäjän federaation tielaitos Rosavtodor. Maksu on aikaperusteinen. Vuorokausimaksu on noin 9 euroa, viikkomaksu 26 euroa, kuukausimaksu 116 euroa ja vuosimaksu 1 395 euroa.
Ulkomaalaisen kuljetusyhtiön on maksettava maksu viimeistään vuorokausi sen jälkeen, kun sen ajoneuvo on ylittänyt Venäjän rajan. Kuljettaja saa rajalla viitenumeron, jota tulee käyttää tienkäyttömaksua maksettaessa. Maksu maksetaan venäläiseen pankkiin. Suurimmassa osassa raja-asemia on pankkikonttori. Maksun yhteydessä on pystyttävä myös arvioimaan, kuinka pitkän aikaa ajoneuvo on Venäjän alueella. Rosavtodor on toimittanut tienkäyttömaksujen rekisteröitymiskaavakkeita raja-asemille.

Venäjä käyttää tiekäyttömaksusta saadut tulot mm. liikenneinfrastruktuurin kunnossapitoon ja ympäristöhaitoista aiheutuviin kustannuksiin. Liikenne- ja viestintäministeriö ei ole vielä saanut virallista ilmoitusta tienkäyttömaksun perimisen yksityiskohdista.

Suomen liikenneministeri Anu Vehviläinen on lähettänyt 29. tammikuuta Venäjän kollegalleen Igor Levitinille kirjeen, jossa hän ottaa kantaa tienkäyttömaksuihin ja kertoo painorajojen muutoksesta.

Suomi ei enää aio sallia 42-tonnia painavien rekkojen liikennöintiä Suomessa. Tällä päätöksellä palataan Suomen ja Venäjän välisen liikenteen normaalikäytäntöön. Suomeen voi tulla 15. helmikuuta jälkeen vain maksimissaan 38 tonnin painoisilla kuorma-autoilla. Ylipainoisille kuorma-autoille on hankittava ylipainoluvat.

Lisäksi ministeri Vehviläinen toteaa kirjeessään, että Suomi pitää Venäjän tienkäyttömaksuja syrjivinä, koska ne kohdistuvat vain ulkomaalaisiin kuljetusyrityksiin.

Ministeri Vehviläinen pitää kuitenkin perusteltuna, että tienkäyttäjät maksavat infrastruktuurin käytöstä. Suomalaiset kuljetusyritykset ovat useiden vuosien aikana maksaneet Venäjälle ylipaino- ja ylimittaluvista maksuja, joiden on kerrottu korvaavan infrastruktuurin käytöstä aiheutuvaa kulumista.

Kirjeessään ministeri Vehviläinen kertoo myös, että Suomessa valmistellaan aikaperusteisen tienkäyttömaksun käyttöönottoa. Valmistelussa noudatetaan EU-lainsäädäntöä ja tavoitteena on, ettei kotimaisten kuljetusyritysten kustannuksia nosteta. Tavoitteena on, että aikaperusteinen tiemaksu tulee Suomessa käyttöön vuonna 2010. Tiemaksu tulee koskemaan sekä kotimaisia että ulkomaisia kuljetusyrityksiä.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi