Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Viestintävirasto velvoittaa teleyrityksiä muuttamaan laajakaistaliittymien sopimusehtoja

Viestintävirasto on arvioinut neljän suuren teleyrityksen kiinteiden laajakaistapalveluiden sopimusehtojen lainmukaisuutta ja kohtuullisuutta kuluttajan kannalta. Suurimpia ongelmia ovat yhteysnopeuden epäselvä määrittely ja sopimuksentekoprosessin epäkohdat. Viestintäviraston tarkastelussa olivat mukana DNA Oy, Elisa Oyj, Sanoma Television Oy (Welho) sekä TeliaSonera Finland Oyj.
Viestintäviraston mukaan teleyritysten käyttämät liittymän yhteysnopeutta koskevat sopimusehdot ovat kuluttajan kannalta kohtuuttomia ja viestintämarkkinalain vastaisia. Yhteys-nopeus on sopimuksissa määritelty niin väljästi, ettei asiakas voi liittymän todellisen nopeuden perusteella käytännössä koskaan osoittaa laajakaistapalvelua virheelliseksi ja saada virheestä viestintämarkkinalain edellyttämää korvausta. Viestintävirasto on velvoittanut teleyrityksiä määrittelemään sopimusehdoissaan yhteysnopeuden nykyistä yksiselitteisemmin.

Jatkossa laajakaistaliittymän yhteysnopeus on määriteltävä ilmoittamalla joko palvelun vähimmäisnopeus tai nopeuden vaihteluväli. Vähimmäisnopeus ei saa olla liian alhainen suhteessa ilmoitettuun enimmäisnopeuteen. Vähimmäisnopeus tai keskimääräinen nopeus on määriteltävä sellaisella aikavälillä, että nopeus voidaan taata myös ruuhka-aikoina. Ilmoitetun yhteysnopeuden tulee vastata verkon todellista suorituskykyä siten, että luvattu nopeus on tosiasiassa saavutettavissa.

Viestintävirasto on kiinnittänyt huomiota myös epäselvään ja kuluttajan kannalta kohtuuttomaan sopimuksentekoprosessiin. DNA:n, Elisan ja Soneran sopimusmenettelyssä asiakas joutuu sitoutumaan sopimukseen, vaikka kaikki lain edellyttämät sopimuksen ehdot, kuten liittymän toimitusaika, eivät ole asiakkaan tiedossa. Elisan ja Soneran sopimusehdoissa asiakkailta on poistettu myös kuluttajansuojalain mukainen etämyynnin peruuttamisoikeus, kun tilaus tehdään verkon kautta tai puhelimitse. Viestintävirasto edellyttää muutoksia myös näihin sopimusehtoihin. Elisa on ilmoittanut jo ennen päätöksen antamista korjaavansa etämyyntiin liittyvät sopimusehtonsa.

Päätökset ovat Viestintäviraston verkkosivuilla osoitteessa www.ficora.fi.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi