Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Vuoden 2010 logistiikkayritys

”Vuoden Logistiikkayritys” -tunnustus on tänä vuonna myönnetty lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan sekä terveydenhuollon kaupan alalla toimivalle Oriola-KD Oyj:lle. Valintaperusteissa nousi esiin se kokonaisvaltaisuus, jolla yritys huomioi toimitusketjuratkaisujaan sekä hyödyntää käytettävissä olevaa teknologiaa.

”Vuoden Logistiikkayritys” -valinnan tekee Suomen Logistiikkafoorum. Tunnustus on myönnetty vuodesta 1994. Tämän vuoden palkittu, Oriola-KD Oyj, saa valitsijoilta kiitosta logistiikkansa tarkoituksenmukaisuudesta ja innovatiivisuudesta. Palkintovaliokunnassa kiinnitettiin huomiota myös siihen, että Oriola-KD Oyj toimii lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan sekä terveydenhuollon kaupan kansainvälisillä markkinoilla, jossa logistiikan ja toimitusketjun hallinnan merkitys on jatkuvasti kasvussa.

Palkintovaliokunta toteaa, että Oriola-KD Oyj:ssä:

· logistiikan palveleva rooli on korostunut: sillä on useita asiakassegmenttejä, miljoonia toimitusrivejä ja kymmeniä tuhansia tuotteita

· logistiikka tuottaa palveluja ja vastaa niiden tuloksista

· logistiikassa on sovellettu systemaattisesti automatiikkaa sekä aktiivisesti testattu ja käyttöönotettu uusia teknologioita (etätunnistus, toimitusten reaaliaikainen seuranta, pakkausratkaisut)

· yrityksellä on koko maan kattava, nopea ja valvottu toimitusketju, jota ohjaavat myös tiukat viranomaisvaatimukset

· logistiikkaan sisältyy paljon erikoiskäsittelyä, -säilytystä sekä valvontaa, kuten esimerkiksi H1N1-rokotteiden toimitusketjussa

· logistiikan kilpailukykyä on kehitetty määrätietoisesti ohjenuoranaan tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus.

”Olemme erittäin kiitollisia saamastamme tunnustuksesta. Logistiikka on merkittävä osa koko liiketoimintaamme ja olemme tehneet kovasti töitä toimintamme kehittämiseksi. Logistiikkamme on merkittävässä ja vastuullisessa roolissa osana lääke- ja terveydenhuollon toimintaketjua. Olemme päässeet toimintamme kehittämisessä hyvään vauhtiin ja panostamme jatkossakin toiminnan laatuun ja jatkuvaan parantamiseen”, toteaa Anne Kariniemi, Oriola-KD:n osto- ja logistiikkajohtaja.

Tunnustus julkistettiin Logistiikkaseminaarissa Finlandia-talolla 4.2.2010. Oriola-KD:n edustajalle luovutetaan taiteilija Paavo Pelvon maalama taulu. Sen aiheena on linjamerkki, joka symboloi suunnannäyttäjää.

”Vuoden Logistiikkayrityksen” sekä samaan aikaan julkistettavan ”Vuoden Logistikon” valinnat tekee Suomen Logistiikkafoorum. Sen tarkoituksena on edistää Suomen kilpailukykyä tukevaa logistiikan ja logistiikkaverkkojen kehittämistä palkitsemalla alan osaajia. ”Vuoden Logistiikkayritys” -tunnustus on myönnetty vuodesta 1994 ja ”Vuoden Logistikko” vuodesta 2001 lähtien. Suomen Logistiikkafoorumiin kuuluvat Logistiikan tutkimuksen edistämissäätiö (LTES) ja Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi