Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

A-Katsastus julkaisee vuoden 2011 hylkäystilastot

A-Katsastus julkaisee neljättä kertaa henkilö- ja pakettiautojen malli- ja merkkikohtaisen hylkäystilaston. Vuoden 2011 hylkäystilaston perusteella iskunvaimennin- ja rengasviat ovat kasvussa verrattuna edellisvuosiin. Ensimmäistä kertaa tilastotietoa on koottu viime vuosilta myös raskaan liikenteen ajoneuvoista.

A-Katsastus katsasti vuonna 2011 noin 925 000 henkilöautoa. Tilastossa ovat mukana ne autot, jotka on otettu käyttöön vuosina 1998 – 2006 tai 2008, ja joiden mallista on katsastettu vähintään sata kappaletta. Tilastosta käy ilmi myös autojen keskimääräinen matkamittarilukema. Katsastettujen henkilöautojen viime vuoden hylkäysprosentti on 24,8, joka on vuoden 2009 tasolla. Ajoneuvojen keski-ikä on noussut samana aikana 11,5 vuodesta 11,7 vuoteen, ja havaittujen vikojen määrä sataa katsastusta kohti on lisääntynyt 109 viasta 111 vikaan.

Suurin muutos hylkäyksen aiheuttaneiden vikojen määrässä on tapahtunut iskunvaimennukseen liittyvissä vioissa, joiden osuus on kasvanut 2,6 %:iin (1,9 % vuonna 2009). Myös rengasvikojen osuus hylkäykseen johtaneista syistä on kasvanut 2,1 %:iin (1,6 %). Sen sijaan käyttöjarruvikojen ja alustan vikojen osuus hylkäykseen johtaneista syistä on vertailuaikana jonkin verran laskenut.

Vuoden 2011 hylkäystilasto (henkilöautot) löytyy kokonaisuudessaan A-Katsastuksen verkkopalvelusta, jossa tiedot ovat entistä helpommin saatavilla. Tilastoa voi suodattaa tilastoa esimerkiksi oman ajoneuvon käyttöönottovuoden, merkin tai mallin mukaan;  http://www.a-katsastus.fi/vikatilasto.

Raskaan kaluston viat kasvussa viimeisten kolmen vuoden aikana

A-Katsastus on koonnut nyt ensimmäistä kertaa myös raskaan kaluston tilastotietoa. A-Katsastus katsasti viime vuonna yli 40 000 raskaan liikenteen ajoneuvoa. Katsastuksissa havaittiin kahta edellisvuotta enemmän vikoja, ja samalla hylkäysten määrä kasvoi merkittävästi.

Tekninen johtaja Hannu Pellikka A-Katsastuksesta näkee viimeaikaisen kehityksen huolestuttavana.

– Kun kaikista raskaan kaluston vioista nimenomaan jarruihin liittyvät viat ovat suurin hylkäyksiä aiheuttava tarkastuskohde, antaa viime vuosien kehitys aihetta vakavaan pohdintaan. Raskaan kaluston tekninen kunto on yleisen liikenneturvallisuuden kannalta erittäin tärkeä tekijä, Pellikka sanoo.

Jarruvikojen yleisyyttä voi Pellikan mukaan selittää sillä, että jarrut ovat mekaanisena komponenttina kulumiselle alttiita, ja raskailla raskaiden ajoneuvojen vuotuiset ajomäärät ovat erittäin suuria.

Kokonaismassaltaan yli 12 000 kg:n kuorma-autoista hylättiin katsastuksessa viime vuonna 27,7 %. Vuonna 2009 hylättiin 25,9 %. Havaittujen vikojen määrä sataa katsastusta kohti kasvoi 121 viasta 140 vikaan. Katsastettujen kuorma-autojen keski-ikä kasvoi vertailuaikana 8,7 vuodesta 9,6 vuoteen.

Kokonaismassaltaan yli 10 000 kg:n linja-autoista hylättiin viime vuonna 25,7 %, kun vuonna 2009 hylättiin 24,0 %. Havaittujen vikojen määrä sataa katsastusta kohti kasvoi 90 viasta 102 vikaan. Katsastettujen linja-autojen keski-ikä laski 12,0 vuodesta 11,8 vuoteen.

– Samansuuntainen kehitys on nähtävissä myös kokonaismassaltaan yli 10 000 kg:n varsinaisista perävaunujen ja puoliperävaunujen tilastoissa. Niidenkin kohdalla yleisin hylkäyssyy ovat jarruihin liittyvät viat, toteaa Hannu Pellikka.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi