Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Alkolukko tarpeellinen ammattiliikenteessä

Noin kaksi kolmasosaa alkolukkoa käyttäneistä ammattikuljettajista pitää alkolukkoa tarpeellisena ammattiliikenteessä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi selvitti tutkimuksessaan alkolukon käyttöönottoa ja vaikutuksia ammattimaisissa kuljetuksissa. Valtaosa tutkimuksen kyselyyn vastanneista olisi valmis laajentamaan alkolukon käyttövelvoitetta kaikkiin liikenneluvallisiin kuljetuksiin.

Rattijuopumusonnettomuuksien osuus kaikista raskaan liikenteen onnettomuuksista on vain 2,5 %, mutta niiden seuraukset ovat usein kohtalokkaita. Ammattikuljettajien tulisi toimia liikenteessä kaikin puolin esimerkillisesti, joten rattijuopumuksia ei saisi esiintyä lainkaan.

Alkolukko viestii vastuullisuudesta

Ammattikuljettajat pitivät alkolukon käytössä mukavimpana asiana vastuullisen kuljettajan ja yrityksen imagoa sekä liikenneturvallisuuden ja varmuuden korostumista. Ikävimmiksi koettiin laitteen käyttöön kuluva aika ja vaiva sekä julkisella paikalla puhaltamisen kiusallisuus. Yli kaksi kolmasosaa vastaajista suhtautui myönteisesti alkolukon käyttövelvoitteeseen päivähoito- ja koulukuljetuksissa, mutta piti muun työyhteisön suhtautumista selvästi kielteisempänä kuin omaansa.

Monen mielestä käyttövelvoitteen laajentaminen kaikkiin liikenneluvallisiin kuljetuksiin korjaisi epäoikeudenmukaiseksi koettua nykyistä koulukuljetuslakia, jossa alkolukon käyttövelvoite kohdistuu vain tietynlaisiin kuljetuksiin.

Vapaaehtoista käyttöä tulisi lisätä

Suomessa jatketaan kansainvälistä yhteistyötä alkolukon saamiseksi vakiovarusteeksi kaikkiin uusiin ajoneuvoihin. Tämän selvityksen perusteella olisi tarpeellista ryhtyä toimiin alkolukon vapaaehtoisen käytön lisäämiseksi esimerkiksi edellyttämällä alkolukon käyttöä valtion ja kuntien tilaamissa kuljetuksissa. Lisäksi tulisi aloittaa  lainvalmistelutyö alkolukkovelvoitteen asettamiseksi ammattipätevyysvaatimusten alaisiin kuljetuksiin. Velvoitetta päädyttiin esittämään ammattipätevyysvaatimusten alaisiin kuljetuksiin, sillä ne kattavat ammattimaiset kuljetukset laajemmin kuin kuljettajakyselyssä esillä olleet liikenneluvalliset kuljetukset.

Tutkimuksessa havaittiin lisäksi useita alkolukon käyttöön ja valvontaan liittyviä asioita, jotka tulisi ottaa huomioon valmisteltaessa uutta lakia alkolukon käytöstä ammattipätevyysvaatimusten alaisissa kuljetuksissa.

Alkolukon nykytilanne Suomessa

Rattijuopumukseen syyllistynyt on voinut valita ajokiellon sijasta alkolukolla valvotun ajo-oikeuden heinäkuusta  2008 alkaen. Sitä ennen valvottua ajo-oikeutta kokeiltiin kolmen vuoden ajan. Valvottuun ajo-oikeuteen liittyvien alkolukkojen määrä on tämän jälkeen kasvanut tasaisesti ja se on nyt 760. Vuonna 2006 annettu suositus alkolukon käytöstä koulukuljetuksissa ei johtanut toivottuun alkolukon käytön vapaaehtoiseen lisääntymiseen. Elokuussa 2011 tuli voimaan laki alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa. Ammattimaisessa liikenteessä alkolukkoja arvioidaan olevan nyt noin 8 000.

Tutkimuksen taustaa

Alkolukon käyttöönotto ja vaikutukset ammattimaisissa kuljetuksissa –tutkimuksessa selvitettiin kansallisen älyliikenteen strategian (Liikenne- ja viestintäministeriön ohjelmia ja strategioita 5/2009) mukaisesti alkolukon käyttöönottoa ja vaikutuksia ammattimaisissa kuljetuksissa. Tutkimuksen teki Ramboll Finland Oy.

Syksyllä 2011 kyseltiin ammattikuljettajien kokemuksia alkolukosta. Lisäksi pidettiin työpaja, jossa viranomaisten lisäksi mukana oli myös kuljetusjärjestöjen ja alkolukkojen maahantuojien edustajia.

Alkolukon käyttöönotto ja vaikutukset ammattimaisissa kuljetuksissa

 

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi