Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

EU:n komissio haluaa helpottaa ajoneuvojen uudelleenrekisteröintiä

Liikenne- ja viestintäministeriöEuroopan komissio haluaa helpottaa ajoneuvojen rekisteröintiä toisessa jäsenvaltiossa. Ehdotuksen taustalla on tavoite parantaa sisämarkkinoiden toimintaa.

Komissio on katsonut ajoneuvojen rekisteröintiin liittyvät ongelmat yhdeksi suurimmista esteistä, jotka haittaavat tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Ajoneuvon jäsenvaltiosta toiseen siirtämiseen ja uudelleenrekisteröintiin liittyvät muodollisuudet ovat hankalia ja aikaa vieviä.

 

Komission ehdotuksen tavoitteena on yksinkertaistaa yhdessä jäsenvaltiossa jo rekisteröidyn moottoriajoneuvon uudelleenrekisteröintiä. Uudelleenrekisteröintiin tarvittavia asiakirjoja vähennettäisiin ja kansallisten rekisteröintiviranomaisten tiedonvaihtoa helpotettaisiin. Jäsenvaltio voisi vaatia jossain toisessa EU-maassa rekisteröidyn ajoneuvon uudelleenrekisteröintiä omalla alueellaan vain, jos ajoneuvon omistajan pysyvä asuinpaikka on kyseisen jäsenvaltion alueella.

Hallitus antoi eduskunnalle kirjelmän Euroopan komission asetusehdotuksesta torstaina 31. toukokuuta.

Ehdotus ei koske unionin ulkopuolisissa maissa rekisteröityjä ajoneuvoja eikä samassa jäsenvaltiossa rekisteröityjen ajoneuvojen uudelleenrekisteröintiä.

Valtioneuvosta vastustaa ehdotusta nykyisessä muodossa. Ehdotuksen sisältö on monilta osin tulkinnanvarainen ja puutteellinen erityisesti siltä osin, mikä koskee mahdollisuutta jättää ajoneuvo rekisteröidyksi siellä missä sen haltijan vakituinen asuinpaikka sijaitsee.

Valtioneuvosto katsoo, että ehdotus johtaisi nykymuodossa siihen, että ajoneuvoa voitaisiin käyttää eri jäsenvaltiossa kuin siinä, johon se on rekisteröity. Näin erityisesti katsastusvelvollisuuden, liikennevakuutusvelvollisuuden sekä ajoneuvon ja sen käytön verotuksen kiertäminen helpottuisi. Rekisteröinti on nykyisin edellytys ajoneuvon käyttövaltion liikennevakuutusjärjestelmän ja verotusjärjestelmän toimintaan.

Valtioneuvoston mielestä paras lähtökohta olisi, että ajoneuvo rekisteröidään ja verotetaan siinä jäsenvaltiossa, jossa sitä vakinaisesti käytetään.

Valtioneuvosto kannattaa kuitenkin niitä ehdotuksia, jotka liittyvät keskeisesti sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseen ja kansalaisten hallinnollisten muodollisuuksien helpottamiseen.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi