Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Kansainvälistyvä kilpailu haastaa suomalaisen teollisuuden

Tekes haastaa Uudistuva teollisuus -kampanjalla pk-sektorin teollisuusyrityksiä kehittämään kilpailukykyään. Tekesin asiantuntijat auttavat yrityksiä kehittämään liiketoimintastrategiaansa ja sen jälkeen esimerkiksi hakemaan ulkopuolisia asiantuntijoita mukaan. On myös mahdollista, että Tekes osallistuu kehitystyön kustannusten rahoittamiseen jatkossa. Kampanjan hakuaika on käynnistynyt.
 

Kampanjalla Tekes etsii markkinoilla jo toimivia valmistavan teollisuuden pk-yrityksiä, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa ja teknologiaansa. Tavoitteena on yritysten aito, kannattava kasvu pitkällä aikavälillä, taustalla on tarve vastata kansainvälistyvän kilpailun haasteisiin.

”Tyypillisesti yritys tarvitsee apua esimerkiksi liiketoiminnan muutostilanteessa. Muutostilanteita voivat olla esimerkiksi yrityskaupat tai sukupolvenvaihdokset, yleensäkin tilanteet, joissa liiketoiminnan strategiaa voi ja ehkä pitääkin muuttaa. Lopulta kyse on kasvun rakentamisesta ja kilpailukyvyn parantamisesta”, kertoo kampanjan vastuuhenkilö Matti Säynätjoki Tekesistä.

”Strategian kehittämisessä olennaista on, että sitä kehitetään yrityksen itsensä, ei Tekesin tarpeisiin, ja että yrityksen johto sitoutuu projektiin tiiviisti. Näemme juuri strategian kehittämisen ensisijaisen tärkeäksi, sillä tehtävämme on auttaa yritystä menestymään kokonaisuutena, ei vain tukea yksittäistä ponnistusta”, Säynätjoki sanoo.

”Pk-yrityksissä kehitystyön yksi suuri haaste on parhaiden ulkopuolisten asiantuntijoiden saaminen mukaan liiketoiminnan kehittämiseen. Uudistuva teollisuus -kampanjassa luodaan mahdollisuuksia pk-yrityksille hankkia käyttöönsä juuri näitä parhaita asiantuntijoita auttamaan liiketoiminnan kehittämisessä”, Säynätjoki jatkaa.

Yritysten on helppo päästä mukaan

Yritysten on helppo saada apua Uudistuva teollisuus -kampanjasta. Hakemuksen lisäksi tarvitaan vain vapaamuotoinen projektisuunnitelma.

”Asiantuntijamme neuvovat mielellään hakemisprosessin läpiviennissä, suosittelemmekin ottamaan yhteyden asiantuntijaamme jo ennen hakemuksen jättämistä. Osallistuminen edellyttää projektisuunnitelman tekemistä, mutta sitä ei tehdä Tekesiä vaan yrityksen omia tarpeita varten, auttamaan projektin läpiviennissä”, Säynätjoki kertoo.

Tarve kehittää suomalaisen valmistavan teollisuuden kilpailukykyä

Suomalaiset valmistavan teollisuuden yritykset joutuvat kohtaamaan kansainvälistä kilpailua sekä Suomen markkinoilla että viennissä. Globalisaation trendi ei suinkaan osoita laantumisen merkkejä.

?Suomalaisten yritysten kansainvälinen kilpailukyky varmistaa pitkällä aikavälillä paitsi menestyksen kotimarkkinoilla myös luo vientiä, josta Suomen talous on riippuvainen. Tämän kampanjan ja koko Tekesin toiminnan tarkoituksena on jakaa riskiä ja tuoda uusia mahdollisuuksia asiakasyritysten kasvulle?, kertoo Säynätjoki.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi