Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Kuljetuskeskusten Liitto ry:n 64. liittokokous Tampereella – Julkilausuma

SKAL - Suomen kuljetus ja LogistiikkaKuljetuskeskusten Liitto ry:n liittokokous vetoaa maan hallitukseen ja eduskuntaan suomalaisen kuljetuselinkeinon toimintaedellytysten turvaamiseksi nyt ja tulevaisuudessa. 

Monen kuljetusyrityksen kannattavuus on alhaisella tasolla viimeaikaisten rajujen kustannusnousujen vuoksi ja konkurssien määrän pelätään nousevan voimakkaasti. Toivomme päättäjien suhtautuvan vakavasti Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n (myöh. SKAL) harmaan talouden torjumista ja ammattiliikenteen polttoaineveron alentamista koskeviin esityksiin kuljetuselinkeinon toimintaedellytysten parantamiseksi.

Pidämme harmaan talouden kitkemistä tärkeänä ja tähän työhön on myös kuljetusten tilaajien osallistuttava. Tilaaja on lailla velvoitettava huolehtimaan, että kuljetus tapahtuu luvanvaraisen liikenteen pelisääntöjen mukaan. Tilaajan on pidättäydyttävä sellaisesta sopimuksesta, jonka hintatasosta on pääteltävissä, että lakisääteiset maksut jäävät maksamatta. Lisäksi tavaraliikennelain porsaanreikien tukkiminen on alan toimijoiden yhdenvertaisuuden takaamiseksi ensiarvoisen tärkeää, eikä niitä poistettaessa saa luoda uusia, yhtä hankalasti valvottavia ja kaikenlaisen keplottelun tai lupavelvoitteen kiertämisen mahdollistavia rakenteita. Lain lähtökohta tulee olla, että aina kun kuljetetaan tavaroita korvausta vastaan, on kuljetuksen suorittajalla liikennelupa, tapahtuipa kuljetus kuorma- tai pakettiautolla taikka traktorilla.

Kannatamme myös SKAL:n esitystä ammattiliikenteelle suunnatusta polttoaineveron palautusjärjestelmästä. Samassa yhteydessä tulee saattaa voimaan tiemaksut ulkomaisille kuorma-autoille korottamatta kotimaisten kuljetusyritysten kustannusrasitetta. Polttoaineveron palautusjärjestelmällä voitaisiin hillitä inflaatiota ja erityisesti suomalaisille vientiteollisuuden yrityksille haitallista logistiikkakustannusten kasvua, parantaa kansallista kilpailukykyämme sekä tätä kautta turvata työpaikkojen säilyminen Suomessa. Tiemaksuilla puolestaan varmistettaisiin tieverkkoamme päivittäin käyttävän ulkomaisen kaluston osallistuminen tienpidon kustannuksiin. Nyt tiestön rahoituksesta vastaavat yksin suomalaiset yritykset ja veronmaksajat, vaikka sitä käyttää myös suuri määrä ulkomaista kalustoa. SKAL:n esittämällä tiemaksumallilla tiestöä käyttävä ulkomainen kalusto osallistuisi tieverkon rahoittamiseen ja kotimaiselle ammattiliikenteelle tehtävällä veronpalautuksella kohtuullistettaisiin kustannustaakkaa.

Tampereella 25.5.2012

Kuljetuskeskusten Liitto ry

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi