Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Lisää naisia raskaan kaluston ratin takana

Kuljetusala on edelleen miesvaltainen, vaikka tasa-arvon puolesta on puhuttu kauan ja kuljettajapula on suuri. Eri puolilla maailmaa on yhdistyksiä, joiden tavoitteena on muuttaa näitä asetelmia. Suomessa Naispark ry auttaa alalla olevia naisia verkostoitumaan ja järjestää koulutus- ja virkistystapahtumia. Yhdysvalloissa Women in Trucking on Volvo Trucksin avustuksella onnistunut varmistamaan, että yhdistyksen kotimaassa on enemmän naisia kuorma-autonkuljettajina kuin monissa muissa maissa.

Noin yksi prosentti kuorma-auton kuljettajista Euroopassa on naisia. Tämä on pieni luku, mutta ei pienempi kuin monissa muissa osissa maailmaa. Samanaikaisesti kuljetusalalla on pula kuljettajista. Yhdysvalloissa tilanne on jossain määrin parantunut, sillä naisia on kaikkiaan enemmän kuin viisi prosenttia maan 3.2 miljoonasta kuorma-auton kuljettajasta.
Women in Trucking –järjestö on työskennellyt vuosia asenteiden ja normien muuttamiseksi kuljetusalalla. Ellen Voie, järjestön perustaja ja puheenjohtaja, sanoo, että Yhdysvaltojen tämän hetkinen kuljettajapula korjattaisiin tuplaamalla naiskuljettajien määrä. Tällöin heitä olisi hieman yli 10 prosenttia kaikista kuljettajista.

“Alalla vallitsee usein vanhanaikainen, mieskeskeinen kulttuuri ja naisia ei mielletä työhön pystyviksi ja käytettävissä oleviksi,” hän jatkaa.

Tästä syystä Women in Trucking on esimerkiksi koostanut rekrytointioppaan, joka neuvoo, kuinka kuljetusyritykset voivat houkutella naisia tulemaan töihin heille.

“Kuljetusyritysten olisi hyvä miettiä työkulttuuriaan molempien sukupuolten kannalta. Kun naiset ylittävät rajoja alalla, se voi ärsyttää joitakin ihmisiä. On edelleen liian yleistä, että naisia ahdistellaan alan töissä ja että levähdyspaikat ja kuljetusterminaalit eivät tunnu turvallisille. Työskentelemme tämän muuttamiseksi,” sanoo Ellen Voie.

Voie perusti Women in Trucking –järjestön vuonna 2007 työskenneltyään yhden Yhdysvaltojen suurimman kuljetusyrityksen rekrytoinnissa. Työssään hän huomasi, että hyvin harvat naiset edes harkitsivat työskentelyä alalla. Kuljetusyritykset eivät myöskään täysin tunnistaneet, että naiset voivat olla ratkaisu sekä kuljettajapulaan että huonoon tuottavuuteen. Women in Trucking oli suuren haasteen edessä, mutta se on sittemmin onnistunut tuomaan positiivista muutosta alalle Yhdysvalloissa. Tällä hetkellä järjestöllä on noin 2000 jäsentä ja kolme työntekijää, jotka kaikki työskentelevät aktiivisesti saadakseen tietoa kouluihin, valtion viranomaisille, poliitikoille, kuljetusyrityksille ja muille alan yrityksille. Aiemmin tänä vuonna Voie vieraili Ruotsiin Elmia-messuilla kertomassa kokemuksistaan.

“Ei vain kuljetusala, vaan myös koko yhteiskunta voi hyötyä naisten lisääntyvästä määrästä perinteisesti miesvaltaisilla aloilla. Naiskuljettajat ovat usein huolellisempia ajaessaan ja aiheuttavat näin vähemmän vahinkoja kuorma-autoille. Tästä kuljetusyritykset voivat hyötyä suoraan,” painottaa Ellen Voie.

”Enemmän kuin sukupuoli, ratkaisee henkilön soveltuvuus kyseiseen työtehtävään. Soveltuvuus voi olla esimerkiksi sitä, että valittavalla on tehtävään riittävä kokemus, fyysiset ominaisuudet tai hän pystyy joustamaan työajoissa,” kommentoi Riitta Airaksinen, joka on toiminut kuorma-autonkuljettajana vuodesta 1985 lähtien.

Yhdysvalloissa ei ole epätavallista, että kuljettajatiiminä on esimerkiksi aviopari, joka hoitaa pitkän matkan kuljetuksia yhdessä. Tiimit asuvat kuorma-autoissaan, joissa on keittiö, kylpyhuone ja sängyt kahdelle. Ellen Voien mukaan tämä kulttuuri voi olla yksi syy siihen, että enemmän naisia työskentelee kuorma-autonkuljettajina Yhdysvalloissa kuin Euroopassa.
“Naisilla on näin luonnollinen tie alalle ja vastuu sekä kuorma-auton kustannukset jaetaan kumppanin kanssa,” hän selittää.

[rivi korkeus=1]
”Tie on kuoppainen, mutta onneksi on tasoittajia

Euroopassa on useita Women in Trucking –järjestön kaltaisia järjestöjä ja yhdistyksiä esimerkiksi Suomessa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa ja Ruotsissa. Suomessa yhdistyksen nimi on Naispark ry. Se on Suomen ainoa kumipyöräalojen naiskuljettajia sekä yrittäjiä edustava yhdistys, joka toimii koko Suomen alueella. Yhdistyksen tavoitteena on jakaa tietoa ja kokemuksia riippumatta siitä, kuinka pitkä ura jäsenellä on takanaan ja tehdä yhteistyötä eri instanssien kanssa. Lisäksi Suomessa toimii kaikille kuljettajille yhteinen Rahtarit ry – järjestö.
Naispark ry on olla esillä kuljetusalan tapahtumissa sekä jakaa tietoa ja vertaistukea naisille, jotka jo ovat alalla. Lisäksi yhdistys antaa tietoa alasta kiinnostuneille naisille. Vuosien varrella yhdistys on järjestänyt muun muassa resiinaretkiä, ulkoilutapahtumia ja tutustumismatkoja eri kohteisiin. Yhdistys opastaa myös jäseniään heille mieluisampiin tai sopivampiin kuljetusalan töihin.

Yhteisten kokemusten jakaminen on ollut alusta asti yhdistyksen päätavoite ja tarkoituksena on järjestää myös lisää tapahtumia, joihin voi ottaa osaa yksin tai perheen kanssa. Perheenjäsenet ovat erittäin tervetulleita yhdistyksen yhteistapahtumiin.

”Perheen tuki ammatinvalinnassa on tärkeä ja samanlaista tukea tarjoamme kaikille työtä tekeville sekä alalle tulijoille.  Tapaamisissa hersyy huumori, jaetaan tietoa laidasta laitaan; kapellivinkkejä, ulkomaan ajon faktatietoa, äitiysneuvoja, polttoaineenkulutusvertailuja sekä mistä tyköistuvat työvaatteet saisi. Tie on kuoppainen, mutta onneksi on tasoittajia”, sanoo Naispark ry:n puheenjohtaja Titta Malmila, joka myös toimii kuorma-auton kuljettajana.

”Suomessa on sama ongelma kuin kanssasisarilla ulkomailla, eli alan miesvaltaisuus. Kyse ei ole feministisistä pyrkimyksistä, vaan kiinnostuksesta alaa ja sen suomia mahdollisuuksia kohtaan. On helpompi kysyä toiselta naiselta, miten jotakin pitäisi tehdä,” jatkaa Malmila.

”Naispuoliset roolimallit ovat alalle tärkeitä”

Volvo Trucks on yhdysvaltalaisen Women in Trucking –järjestön jäsen ja tukee aktiivisesti järjestön työtä. Svajone Drabatiene, Volvo Trucksin brändin kehityksen johtaja Pohjois-Amerikassa, haluaa alleviivata yhtä tekijää Women in Trucking –järjestön ja Volvo Trucksin välisessä yhteistyössä.

“On tärkeää, että alalla on naispuolisia roolimalleja ja tästä syystä Volvo Trucks avustaa Women in Trucking -järjestön ”Salute to Women Behind the Wheel” -tapahtumaa. Kyseessä on vuosittain järjestettävä tapahtuma, joka tekee kunniaa naispuolisille kuorma-auton kuljettajille. Heistä monet ovat ajaneet vähintään miljoona mailia ilman onnettomuuksia.”

Suurin aiheeseen liittyvä EU-projekti tähän asti on Ruotsin kuljetusalan johtama “Drivers on the road” -projekti. Sen tarkoituksena on lisätä nuorten, maahanmuuttajien ja naisten osuutta alalla. Projekti oli niin onnistunut, että useita projektissa syntyneistä verkostoista on edelleen toiminnassa.

[rivi korkeus=1]

Suomessa järjestetyssä Volvo naistenpäivässä 2011 Mirja Nurkkala näytti, kuinka apuvälineet ovat helpottaneet muun muassa kuorman lastaamista ja purkamista.

Volvon naistenpäivä esittelee kuljetusalaa kiinnostuneille

Volvo Trucks järjesti Suomessa ensimmäisen naistenpäivän lokakuussa 2011. Päivän aikana alalla jo toimiville tai alasta kiinnostuneille naisille tarjottiin mahdollisuus kuorma-auton koeajoon sekä tilaisuus tutustua kuljetusalan työtehtäviin monelta näkökannalta aina kuljettajan tyypillisistä työtehtävistä ja kuljetusyrittäjän arjesta raskaankaluston mekaanikon ja varaosamyyjän työtehtäviin. Tapahtumalle on luvassa jatkoa ensi vuonna, josta tiedotetaan erikseen lähempänä tapahtuman ajankohtaa.

”Volvon tapahtuma naisille oli upea etenkin siksi, että se pyrki antamaan kuljettajan työstä realistisen kuvan. Se on tärkeää siksikin, että kuljetusalan koulutus on yksi maamme kalliimmista työvoimapoliittisista koulutuksista. Vaikka kuljettajapula on usein tapetilla, ei silti ole järkevää kouluttaa alalle henkilöitä, jotka tulevat koulutukseen epärealistisin odotuksin. Työ ei ole pelkkää kiireetöntä ajelemista auringonpaisteessa vaan esimerkiksi kuorman käsittelyä ja yötyötä on usein ja työajat ovat epäsäännölliset ja usein kuljetusten kanssa on kiire. Toki alalle tulevista suurin osa on todella motivoituneita ja alasta aidosti kiinnostuneita,” kommentoi tapahtumassa mukana ollut Riitta Airaksinen.

”Tapahtumassa bonusta oli myös se, että esiteltiin myös kuorma-autonasentajan ammattia. Asentajan työtä esitellyt nuori nainen toimii varmasti hyvänä esikuvana ja tienraivaajana monelle ammatinvalintaa miettivälle nuorelle”, kiittelee Airaksinen.

Ruotsissa naistenpäivä on jo perinne. Sitä on järjestetty vuodesta 1999 ja se on jokaisella järjestämiskerrallaan kerännyt yli 100 osallistujaa. Niin Suomen kuin Ruotsin tapahtuman tarkoituksena on muun muassa nostaa kiinnostusta ja tarjota lisätietoja alasta niiden naisten keskuudessa, jotka vasta miettivät ammattiaan, suunnittelevat ammatinvaihtoa tai ovat muutoin alasta kiinnostuneita. Samalla alalla jo toimiville naisille tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden tavata toisiaan, kuulla ja nähdä mielenkiintoisia alaan liittyviä asioita ja koeajaa Volvo kuorma-autoa.

[rivi korkeus=1]

Ajoneuvon käsittely ei ole este naisten tuloon kuljetusalalle

“Kuljetusyritykset, jotka eivät ota naisia palkkalistoilleen, ohittavat mahdollisuuden saada yritykseensä arvokasta tietotaitoa. Tämä ei ole erityisen fiksua. Olen vakuuttunut, että naisilla on paljon annettavaa alalle, mitä tulee myös turvalliseen, polttoainetehokkaaseen ajamiseen,” sanoo Martin Bramsved, yhtiön sosiaalisesta vastuusta vastaava johtaja Volvo Trucksilla.
Bramsvedin mielestä on luonnollista, että kuorma-autovalmistajat kuten Volvo Trucks ovat erittäin kiinnostuneita ihmisistä, jotka istuvat ratin takana, myyvät kuorma-autoja tai tarjoavat palveluita.

“Vaikka emme itse palkkaa kuljettajia olemme riippuvaisia siitä, että kuorma-autoilla tehtävät kuljetukset toimivat tehokkaasti. Tästä syystä osallistumme sosiaalisiin kysymyksiin kuten rekrytointiin. Näemme, että alan on järkevää laajentaa hakukanaviaan ja ottaa naiset luonnollisesti mukaan niihin. Varsinkin, kun alalla on puutetta kuljettajista.”

Aiemmin kuorma-auto ja sen käsittely itsessään asettivat monille naisille esteen tulla alalle. Tämän päivän kuorma-autot eivät vaadi kuljettajiltaan erityisen vahvoja käsivarsia tai fyysistä pituutta. Tämä todettiin monesta suusta Suomen Volvon naistenpäivässä, jossa myös kuorma-autokortittomille osallistujille järjestettiin koeajomahdollisuus suljetulla alueella. Kuorma-auton käsittelyn helppous yllätti tuolloin kaikki ensimmäistä kertaa kokeilevat.

“Kuorma-autojen hytit on suunniteltu kuljettajien elämiseen ja työskentelyyn riippumatta siitä ovatko he miehiä tai naisia eikä käsittely vaadi suuria käsivoimia. Esimerkiksi Volvo kuorma-autojen kuljettajanistuimet ja ohjauspyörät ovat hyvin muunneltavia ja sopivat näin niin pitkille kuin lyhyille kuljettajille,” Martin Bramsved kertoo.

”Kalusto ei ole esteenä alalle tuloon, kuorma-auton parkkeeraaminen on yhtä helppoa kuin henkilöauton. On apuvälineitä trukeista sähköpässeihin. Se, mitä voimalla ei saa liikkumaan, saa oikealla tekniikalla paikoilleen. Kuten Ellen Voie sanoo, nainen hoitaa työnsä huolellisemmin, pitää kaluston kunnossa ja on logistisesti varmempi kuljettaja. Tämä on tasa-arvoisin ala minkä tiedän, eli kun vain teet saman työn kuin muutkin, saat saman palkan”, kommentoi Titta Malmila.

”Asenteiden muuttuminen on Suomessakin vielä käynnissä. Toivomme, että nainen on samalla lähtöviivalla kuin mies, ilman mitään erityskohtelua. Kalusto on jo muuttunut, koska työnantajat muuttuvat?” kysyy Malmila lopuksi.

”Lähes koko pitkän työhistoriani ajan Volvoa ajaneena koen, että Volvo on oiva esimerkki kuorma-autosta, jonka suunnittelussa on jo kauan ja parhaiten otettu huomioon ergonomisuus ja se, että kuljettajat ovat erikokoisia”, kommentoi Riitta Airaksinen.

[rivi korkeus=1]

Katso Ellen Voien haastattelu YouTubessa: http://youtu.be/leOaYn8g9Fs

[rivi korkeus=1]

Tietoa Ellen Voiesta

Ellen Voie perusti Women in Trucking –järjestön auttaakseen useampia naisia ymmärtämään, että kuorma-autoala on houkutteleva työnantajana.


Ikä: 54
Koulutus: tekninen piirtäjä, “Traffic and transport management” -tutkinto, maisterin tutkinto viestinnässä ja kuorma-auton ajolupa
Ammatti: Women in Trucking –järjestön puheenjohtaja
Ura: suunnitteli varusteita materiaalin käsittelyyn, työskenteli ajojärjestelijä terästuotannossa, kuljetusten konsulttina omassa yrityksessään ja Schneider National –yrityksen rekrytointipäällikkönä, kirjoitti kirjan Marriage in the long run, perusti Women in Trucking –järjestön vuonna 2007 ja on sen puheenjohtaja
Perhe: 28-vuotias poika ja 25-vuotias tytär
Asuu: Greenbay, Wisconsin, Yhdysvallat

Tietoa Women in Trucking -järjestöstä
Perustettu: 2007
Perustaja ja puheenjohtaja: Ellen Voie
Pääkonttori: Plover, Wisconsin, Yhdysvallat
Jäsenmäärä 2012: hieman yli 2 000 henkilöä ja järjestöä

Tavoitteet: 
– Rohkaista naisia hakemaan työpaikkoja kuljetusalalta
– Tehdä naisten alalla kohtaamat haasteet näkyviksi
– Motivoida kuljetusalaa tutkimaan mahdollisia esteitä, jotka voivat olla kuljetusalaa harkitsevien naisten tiellä
– Toimia foorumina ja verkostona kuljetusalalla työskenteleville naisille

Tietoa naisista kuljetusalalla
Maailmanlaajuisesti naispuoliset kuorma-autonkuljettajat ovat edelleen harvinaisia. Monissa maissa tilastoja ei kuitenkaan ole saatavilla.

Järjestöjä kuljetusalalla toimiville naisille
Women in Trucking, USA
Lady Truck Drivers, Iso-Britannia
La Route Au Féminin, Ranska
Queen of the Road, Ruotsi
NaisPark ry, Suomi
Kitty Truckers, Slovenia
Bouna Strada, Italia
International Lady Truck Drivers Association, eurooppalaisten järjestöjen yhteistyötaho

Tietoa Naispark ry -järjestöstä
Perustettu: 2009
Puheenjohtaja: Titta Malmila
Nettisivu: www.naispark.fi

[rivi korkeus=1]
Naispuolisten kuorma-autonkuljettajien lukumäärät joissakin maissa, missä tilastoja on saatavillla
USA 5.3 %
Kanada 3.5 %
Ruotsi 3 %
Iso-Britannia 1-2 %
Australia 1-2 %
Tanska 1-2 %
Eurooppa kokonaisuudessaan 1 %
Suomessa naiskuljettajia raskaan kaluston puolella on noin 500 ja linja-autokuljettajana noin 1000 kuljettajaa (Lähde: Autoliikenteen Työnantajaliitto ry. 2011).

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi