Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Asiakkaan opas valmistui – kuljetusalan harmaan talouden torjunta ei jää tiedon puutteesta kiinni

SKAL - Suomen kuljetus ja LogistiikkaSuomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ry lähettivät kuljetuspalveluiden ammattimaisille ostajille havainnollisen tietopaketin ostajan vastuista. Sähköisessä esitteessä kerrotaan, mitä asiakkaan on tiedettävä kuljetuspalveluiden tarjoajasta ennen sopimuksen solmimista, ja mistä selvityksiä voi tehdä. Tiedotuskampanjan tavoitteena on torjua kuljetusalan harmaata taloutta.

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (21.7.2006/693) uudistui 25.4.2013. Lainmuutos velvoittaa kuljetuspalveluiden ostajan varmistumaan siitä, että kuljetuksen suorittaja noudattaa lakia. Lisääntyneellä asiakasvalvonnalla on merkittävä rooli kuljetusalan harmaan talouden torjunnassa. Laki asettaa myös Tullille entistä suuremman valvontavastuun.

Kesäkuun 2013 Kuljetusbarometrissä SKAL kysyi kuljetusyrittäjiltä, mitä nämä pitivät suurimpina uhkina lain toteutumiselle harmaan talouden torjunnan kannalta. Kuljetusyrittäjät pitivät merkittävimpinä uhkina ammattiostajien vähäistä kiinnostusta ja käytännön ohjeistuksen puutetta ostajan velvollisuuksista. Vielä näitäkin suurempana uhkana pidettiin ammattiostajien vakiintunutta tapaa valita halvin hinta.

Huhtikuisen lainmuutoksen myötä halvin hinta ei enää käy valinnan ainoaksi kriteeriksi. Sen sijaan asiakkaan on tunnettava valvontavelvoitteensa. Helpottaakseen kuljetusasiakkaan tehtävää SKAL ja ALT laativat yhdessä esitteen, joka on tämän tiedotteen liitteenä. Esitteessä annetaan konkreettisia ohjeita ja esimerkkejä kuljetuspalveluiden tilaajalle. Lisäksi siinä listataan lähteet, joista asiakas voi selvittää tarvittavia tietoja. Esite on jaettu suurimmille yrityksille, kaupan keskusliikkeille, kunnille ja Ely-keskuksille sekä toimialajärjestöille. Syyskuussa sama esite valmistuu ruotsinkielisenä.

Kuljetusalan harmaa talous

Harmaan talouden ilmiöinä pidetään esimerkiksi luvatonta liikennöintiä, pimeitä kuljetuksia, laitonta kabotaasia ja lakisääteisten työnantajamaksujen kiertämistä. Harmaaseen talouteen lukeutuu myös niin sanottu sarjayrittäminen, jossa kannattamatonta yritystoimintaa paikkaillaan toistuvilla saneerauksilla tai konkurssikierteellä.

Liitteet: Asiakkaan ohjeet

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi