Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

FinnSec 2013 – Vuoden tärkein tapahtuma turvallisuus- ja suojelu-alalla

finnsec13_logoFINNSEC-MESSUILLA ARVIOIDAAN RISKEJÄ JA LUODAAN TURVALLISUUTTA

Joka toinen vuosi järjestettävillä FinnSec Kansainvälisillä turvallisuusalan messuilla 13. – 15.11.2013 Messukeskuksessa Helsingissä keskustellaan mm. riskienhallinnasta, tietoturvasta, korruptiosta, paloturvallisuudesta ja työpaikkojen turvallisuudesta. Messukävijöille veloitukseton seminaariohjelma tarjoaa paljon tietoa ja uutuustuotteisiin pääsee tutustumaan laajassa alan näyttelyssä, johon osallistuu noin 130 yritystä.

FinnSec-messujen avajaispäivänä keskiviikkona 13.11. on Finnsecurity ry:n Ajankohtaista yritysturvallisuudesta -seminaari, jossa julkaistaan Turvallisuustutkimus 2013 -tulokset, jotka sisältävät alan yritysten ja asiakkaiden näkemyksiä riskeistä ja lähiajan turvallisuustarpeista. Tutkimustulokset esittelee Reijo Tiilikainen Finnsecurity ry:stä. Viestintäviraston turvallisuussääntelyn päällikkö Jarkko Saarimäki valottaa kansainvälisten viestintäpalveluiden turvallisuutta ja lisäksi seminaarissa on sisäisen turvallisuuden ohjelman tilannekatsaus (marraskuu 2013 ).

Seminaarissa jaetaan Finnsecurityn vuoden turvallisuuspalkinto ja vuoden opinnäytetyöpalkinto sekä Turvallisuus & Riskienhallinta -lehden OHTO-turvallisuustuotepalkinto.

Tahalliset tulipalot, erheelliset paloilmoitukset

Tahallisten palojen ennaltaehkäisy -seminaarissa torstaina 14.11. keskustellaan mm. sytyttäjien ominaispiirteistä, koulujen suunnittelusta, lasten tulenkäyttöön puuttumisesta ja Turun kaupungin vuokra-asuntojen paloista. Seminaarin järjestävät Suomen Palopäällystöliitto SPPL ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK yhteistyössä Sisäasiainministeriön tahallisten palojen seurantatyöryhmän kanssa.

Torstaina 14.11. järjestetään Erheellisten paloilmoitusten maksullisuus -seminaari. Sisäasianministeriön pelastusosaston Erhe-seurantahanke päättyy 31.3.2014. Seurantahankkeen tehtävänä on toimeenpanna vuosina 2005 – 2008 kehitetyt erheellisiä paloilmoituksia vähentävät toimenpiteet. Hankkeessa seurataan ja arvioidaan, miten eri toimenpiteet vaikuttavat erheellisten paloilmoitusten lukumääriin. Seminaarin järjestää Suomen Palopäällystöliitto SPPL.

Palopäällystö kokoontuu Palopäällystöliiton syysopintopäiville keskiviikkona 13.11. ja perjantaina 15.11. on Tulityöseminaari.

Työhyvinvointi ja turvallisuusjohtaminen

Parempi työhyvinvointi- ja turvallisuusjohtamisseminaarissa torstaina 14.11. käsitellään yhteisten työpaikkojen turvallisuutta, riskien arviointia ja turvallisuushavainnointia sekä työpaikkahyvinvointia. Seminaarissa on esillä mm. alihankintayritysten turvallisuusarviointi UPA-menetelmällä, työturvallisuuskortti, riskien arviointi Riski Arvi -menetelmällä, työhyvinvointikorttikoulutus ja Sykettätyöhön.fi-palvelu. Seminaarin järjestää Työturvallisuuskeskus TTK.

Ajankohtaista tietoturvasta ja korruptiosta

Torstaina 14.11. on ajankohtaisseminaari yritysten tietoturvallisuudesta, jonka järjestää Tietoturva ry yhteistyössä Finnsecurity ry:n kanssa. Torstaina käydään myös paneelikeskustelu korruptiosta, sen uhista ja tuhoisista vaikutuksista sekä käytännön työvälineistä korruption ja lahjonnan vastustamiselle. Keskustelun järjestää Transparency Suomi ry ja Finnsecurity ry.

Suomen Mestarivartija -kilpailun finaali

Suomen Mestarivartija 2013 -kilpailun finaali on FinnSec-messuilla keskiviikkona ja torstaina 13. – 14.11. klo 12. Toista kertaa järjestettävän Suomen Mestarivartija -kilpailun fyysisiä rasteja on nyt kevennetty huomioiden molemmat sukupuolet sekä painottaen tehtävissä vartioinnin eri tehtäväalueita. Kilpailun pisteytyksessä on tänäkin vuonna painotus tiedoissa, taidoissa ja osaamisessa. Fysiikka määrittää pisteissä vain viidesosaa. Kilpailijat tulevat suuremmista ja pienemmistä vartioimisliikkeistä sekä alan oppilaitoksista.

Mestarivartija 2013 -kilpailun tavoitteena on tehdä vartioimisalaa tunnetummaksi sekä edesauttaa alan sisäistä yhteistyötä niin käytännön kuin periaatteiden tasoilla. Kilpailun järjestäminen edistää vartijoiden ammattitaitoa, alan yleistä arvostusta sekä yhteistyötä läpi organisaatiorajojen. Kilpailun suojelijana toimii Palvelualojen ammattiliitto PAM. Hallitseva mestari (2011) on Henry Lintula Turusta.

Uudenlaisia tieliikennepelastusnäytöksiä ja Suomen Turvallisuustietäjät -kilpailu

Palopäällystöliitto, Helsingin Pelastuskoulu ja Helsingin Pelastuslaitos järjestävät torstaina 14.11. klo 11 ja 14 sekä perjantaina 15.11. klo 11 ja 13 tieliikennepelastusnäytöksiä. Pelastusnäytökset etenevät vaiheittain ja katsojille esitellään mm. erilaisia autojenpurkamistekniikoita. Näytösten päätteeksi yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Uuden leikkimielisen Suomen Turvallisuustietäjät -joukkuetietokilpailun semifinaali on torstaina 14.11. klo 14 ja finaali perjantaina 15.11. klo 12.30. Kilpailun järjestää Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti.
Vuoden tärkein turvallisuusalan tapahtuma

Messukeskus järjestää FinnSec 2013 Kansainväliset turvallisuusalan messut 13.–15.11.2013 Messukeskuksessa Helsingissä Finnsecurity ry:n toimeksiannosta. Messut on avoinna keskiviikkona ja torstaina 13.–14.11. klo 9–17 ja perjantaina 15.11. klo 9–16. Alan ammattilaiset voivat rekisteröityä tapahtumaan veloituksetta www.finnsec.fi

FinnSec-messujen kanssa samanaikaisesti järjestetään kiinteistöalan tapahtumakokonaisuus, johon kuuluvat Kiinteistö, Audiovisual, Julkisivu, Väri ja Pinta sekä Vihertek-messut. Vuonna 2011 tapahtumakokonaisuudessa vieraili 22 984 kävijää, joista 10 514 vieraili FinnSec-messuilla.

www.finnsec.fi

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi