Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Kouvolan energiakasveja hyödyntävän biokaasulaitoksen investointipäätös siirtyy

gasum_logoGasum Oy ja KSS Energia Oy käynnistivät kesällä 2011 selvityksen energiakasveja hyödyntävän, suuren mittaluokan biokaasulaitoksen rakentamisesta Kouvolan seudulle. Gasum ja KSS Energia ovat laajojen selvityksien jälkeen todenneet, että tässä vaiheessa investointipäätöstä ei voida tehdä toimintaympäristön epävarmuuden takia.

Muun muassa nurmiraaka-aineen hinta, yhteiskunnan tukimekanismit uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon liittyviin investointeihin sekä mädätysjäännöksen käyttöön lannoitteena liittyvät rajoitukset ovat toimintaympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat vahvasti laitoksen kannattavuuteen.

”Näiden reunaehtojen pitäisi selkiytyä, jotta investointipäätös voitaisiin tehdä”, toteaa Gasumin biokaasuliiketoiminnan päällikkö Pasi Torri. ”Toistaiseksi Gasum keskittyy edistämään jätepohjaisiin raaka-aineisiin liittyviä biokaasuhankkeitaan. Mm. Lahdessa käynnistelemme yhdessä Kujalan Kompostin kanssa Suomen suurimman biokaasun tuotanto- ja jakelulaitoksen rakentamista. Lahden laitos käyttää raaka-aineenaan erilliskerättyä biojätettä.”

”Hanke olisi toteutuessaan tuonut laajassa mittakaavassa uutta liiketoimintaa erityisesti maataloussektorille. Nopeakiertoisista energiakasveista tuotettuna biokaasu leikkaisi välittömästi energian tuotannon hiilidioksidipäästöjä ja toisi energiaomavaraisuutta paikkakunnalle,” toteaa KSS Energian tuotantoliiketoiminnan johtaja Markku Tommiska. ”Valitettavasti suhteellisen suuren investoinnin esteenä oli vielä liikaa talouteen liittyviä epävarmuustekijöitä joita ei voitu sivuuttaa. Toivottavasti tilanne tulevaisuudessa on parempi ja voimme palata suunnittelupöydän ääreen.”

Kaasuyhtiö Gasum ja KSS Energian selvitys koski suurta biokaasun tuotantolaitosta, joka käyttäisi raaka-aineenaan lähialueella tuotettuja energiakasveja. Selvitys käsitteli mm. laitoksen teknistä toimintakonseptia, ympäristövaikutuksia, sijoituspaikkaa sekä liiketaloudellisen kannattavuutta. Laitokselle tutkittiin kahta sijoituspaikkaa, UPM:n Myllykosken tehdasaluetta ja Kymenlaakson Jätteen Anjalankosken Hyötyvirtaa. Selvityksessä saatiin rohkaisevia tuloksia mm. apilan ja timotei-heinän soveltuvuudesta energiakäyttöön.

 

http://www.gasum.fi

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi