Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

MAN-kuorma-autojen kuljettajaa avustavien järjestelmien onnistunut kenttätestaus

P_EOD_MAN_TGL_LGSEurooppalainen kenttäkoe, euroFOT, vahvistaa MAN-kuorma-autojen elektronisten kuljettajaa avustavien järjestelmien positiivisen vaikutuksen todellisessa tieliikenteessä.

Kenttäkokeet ovat osoittaneet, että MAN:n kuljettajaa avustavat järjestelmät parantavat liikenneturvallisuutta ja lisäksi vähentävät polttoaineen kulutusta. Käytettäessä mukautuvaa vakionopeuden säädintä (ACC) laski dieselpolttoaineen kulutus koeaikana vajaan 2 prosenttia. MAN:n nelivuotiseen tutkimukseen osallistui yhteensä 21 kuljetusliikkeestä 57 ajoneuvoa. Näihin Euroopassa tieliikenteessä käytettyihin ajoneuvoihin asennettiin MAN:n mukautuva vakionopeudensäädin sekä kaistavahti (Lane Guard System, LGS). Kesäkuussa 2012 päättyneen kenttäkokeen aikana ajoneuvoilla ajettiin yli 7,5 miljoonaa kilometriä. Kokeen aikana selvitettiin miten elektroniset, kuljettajaa avustavat järjestelmät vaikuttavat tieliikenteessä turvallisuuteen ja ympäristöön sekä millainen niiden käytettävyys on ja miten kuljettaja hyväksyy laitteet. Kenttäkoe oli kolmevaiheinen: Määrittelyn ja pilottivaiheen jälkeen alkoi 16 kuukautta kestävä kenttäkoe. Tässä vaiheessa analysoitiin ajotilanteita ensiksi ilman avustavia järjestelmiä ja seuraavaksi käyttäen sekä mukautuvaa vakionopeudensäädintä (ACC) että kaistavahtia (LGS). Lisäksi selvitettiin kuljettajien mielipiteet eri järjestelmien käyttämisestä jokapäiväisessä liikenteessä. Kenttäkokeen päätteeksi laadittiin vaikutusanalyysi.

Ajotietojen keruuta varten ajoneuvoihin asennettiin tallennuslaitteet, joihin kootut tiedot siirrettiin jatkokäsittelyä varten keskuspalvelimelle. Kerätyt tiedot analysoitiin ja arvioitiin projektin osallistujien ja MAN-asiantuntijoiden yhteistyönä. Sekä kenttäkokeen tulokset että kuljettajien arviot osoittavat selkeästi, että MAN-ajoneuvojen kuljettajaa avustavat järjestelmät saavat aikaan positiivisia vaikutuksia todellisessa tieliikenteessä.

Kenttäkokeen tulokset

Mukautuvan vakionopeussäätimen ACC:n käyttö vähensi kriittisiä tilanteita. Esimerkiksi äkkinäiset väistöt vähenivät yli 35 prosenttia. Sama tapahtui koville jarrutuksille. Ajo kriittisellä etäisyydellä edellä ajavaan väheni keskimäärin 50 prosenttia. Kaukoliikenteen tyypillisellä noin 600 kilometrin matkalla ilman mukautuvaa vakionopeudensäädintä sattui keskimäärin 6 kriittistä tilannetta. Tämä luku pieneni ACC:n käytöllä vain yhteen tapaukseen. ACC:n myötä myös muuttuu ajotapa paremmin ympäristöä säästäväksi. Koeaikana väheni testissä käytettyjen ajoneuvojen polttoaineen kulutus vajaan 2 prosenttia, vaikka samalla keskinopeus kasvoi noin yhden prosentin verran. Kaistavahdin käytön ansiosta suunnassa pysyminen parani ja ohjaaminen muuttui rauhallisemmaksi. Kaistavahtia käytettäessä kuljettajat kunnioittivat paremmin velvollisuutta käyttää suuntamerkkiä kaistalta toiselle siirtyessään.

Kuljettajille tehdyn kyselyn tulokset

Kuljettajille tehdyn kyselyn tulokset vahvistavat kenttäkokeista saatuja tietoja. 94 prosenttia kuljettajista oli sitä mieltä, että mukautuva vakionopeudensäädin parantaa merkittävästi turvallisuutta. 77 prosenttia piti ACC:n käyttöä tieliikenteessä miellyttävänä. Suurin osa kyselyyn vastanneista käyttää vakionopeussäädintä niin usein kuin mahdollista, ennen kaikkea moottori- ja pääteillä. Edelleen kuljettajat olivat sitä mieltä, että ACC:n käytöstä on apua, kun tiellä on voimassa ohituskielto sekä yöllä ja huonoissa sääolosuhteissa. Näissä tilanteissa myös kaistavahti osoitti erinomaisuutensa. Kuljettajat pitivät yleisesti mukautuvaa vakionopeudensäädintä kuorma-auton tärkeimpänä apulaitteena.

Mukautuva vakionopeudensäädin ACC ja kaistavahti LGS kuuluvat MAN-kuorma-autojen valinnaisvarusteisiin. MAN jatkaa kenttäkokeiden tulosten perusteella kuljettajaa avustavien järjestelmien jatkokehitystä.

EuroFOT (First European large-scale Field Operational Test on Driver Assistance Systems) on kattava aktiivisten ja älykkäiden ajoneuvojärjestelmien Euroopan-laajuinen kenttäkoe. Toukokuussa 2008 alkaneen projektin aikana on yli 1.000 henkilö- ja kuorma-autoon asennettu erilaisia laitteita, joiden avulla luodaan tehokkaampaa, turvallisempaa ja mukavampaa tieliikennettä. Tutkimusprojektiin osallistui 28 yritystä ja yhteisöä kymmenestä eri maasta. Ne testasivat kuljettajaa avustavia eri järjestelmiä, jotka auttavat tunnistamaan vaaratilanteet ajoissa ja parantavat näin tieliikenteen turvallisuutta.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi