Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Pätevien ammattikuljettajien saatavuus turvattava

SKAL - Suomen kuljetus ja LogistiikkaSuomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen saapui kuljetusalan yrittäjien etujärjestön pääkallopaikalta Helsingistä Pohjanmaalle tutustumaan alueen kuljetusyrityksiin. Samalla hänelle esiteltiin Botnia Ringin liukasajorataa Kurikassa. Radalla oli avoimet ovet myös SKAL Pohjanmaa ry:n kuljetusyrittäjäjäsenille.

SKAL järjestää Kurikan PR Koulutus ja Markkinointi Ky:n kanssa yhteistyössä ennakoivan ajotavan kursseja liukasajoradalla. Tällä hetkellä rata on käytettävissä talviharjoitteluun, mutta loppukesästä radalle asennetaan liukaspinnaksi basalttitiiltä, jonka kitkakerroin vastaa talviliukkautta, ja rata on siten käytettävissä ympärivuotisesti. Radalla voidaan antaa esimerkiksi ennakoivan ajotavan ammattipätevyyskoulutusta, joka on kuljettajille pakollista.

Toimialalla on huoli pätevien kuljettajien saatavuudesta tulevaisuudessa. Kuljetusalan vetovoima on saatava nousuun. Uusien kuljettajien koulutus on pitkälti Puolustusvoimien harteilla. Varuskunnissa koulutetaan vuosittain noin 3 500 kuorma-autonkuljettajaa. Toimiala tarvitsee vuosittain lähes 5 000 uutta työntekijää, joilta edellytetään C-luokan ajo-oikeutta. Kuljettajien ikääntyessä uusien työntekijöiden tarve kuljetusalalla kasvaa, ja tammikuinen ajokorttilainsäädännön muutos siirsi monen kiinnostuneen alalle pääsyä kolmella vuodella. ”Alalla on töitä ja ne, joille ala sopii, arvostavat työn itsenäisyyttä ja vastuuta”, Lehtonen painottaa.

Suurempiin kalustoyksiköihin maltilla, kokeilujen kautta

Iiro Lehtosen mukaan suunnitelluilla raskaan liikenteen enimmäispainojen korotuksilla on huomattavia vaikutuksia koko maan logistiikalle ja liikenneturvallisuudelle. Jos valtioneuvoston esittämä asetusmuutos toteutuu, ovat 76-tonniset yhdistelmäajoneuvot pian mahdollisia Suomen tieverkostolla. Tällä hetkellä maksimipaino on 60 tonnia. Kaikissa kuljetuksissa ei pystytä hyödyntämään nykyisiäkään enimmäismassoja. Kaavailtuja enimmäismassoja pystyisivät hyödyntämään osittain tietyt suoritealat, kuten maa-ainesten ja metsäteollisuuden kuljetukset.

”Tieverkostomme ei kestä painonkorotuksia ilman tuntuvia parannuksia. Satoja siltoja joudutaan vahvistamaan. Siltoja jouduttaisiin lisäksi korottamaan, sillä uusi enimmäiskorkeus olisi 4,4 metriä. Arviolta 40 prosenttia silloista ei salli nykyistä 4,2 metriä korkeampia kuljetuksia. Purku- ja lastauspaikkojen sekä korjaamo- ja katsastuspaikkojen kapasiteettia ei ole selvitetty. Tilanne on pitkälti sama yksityisteiden osalta”, Lehtonen selvittää.

SKAL ajaa maltillista linjaa painonkorotuksiin. Kuljetusyrittäjien mielestä liikenneturvallisuus ei saa vaarantua liian hätäisten muutosten vuoksi. ”Emme vastusta muutoksia sinänsä, vaan vaadimme hyvin suunniteltua ja hallittua etenemistä kokeilujen kautta”, Lehtonen linjaa. ”Vetoauton ja perävaunun väliset painosuhteet on laskettava tarkkaan maksimaalisen vakauden saavuttamiseksi, ja kuljetusreittien on oltava kunnossa.”

SKAL:n kuljetusbarometrin perusteella toimialan investointitarve kuljetuskalustoon vaihtelee 1,4 ja 4,5 miljardin euron välillä. Selvitäkseen muutoksista kuljetusyritykset tarvitsevat valtion tukemaa lainoitusta ja yleisen kustannustaakkansa huojentamista. Investointihalukkaiden kuljetusyritysten on saatava riskinotostaan hyötyä. Kaluston kasvattamiseen investoidaan todennäköisesti kertaluontoisesti, mutta muun muassa polttoaineen kulutus, renkaiden ja kuormatilan kuluminen sekä suurempien kuormien tuoma lisätyö kasvattavat kuljetuskustannuksia koko toiminnan ajan, vakuutusmaksuista puhumattakaan. SKAL:n Iiro Lehtosen terveiset ja edellytykset painojen korotuksille ovat:

  • Tiemäärärahojen tuntuva korotus
  • Polttoaineveron palautusjärjestelmä
  • Yrityksille investointitukea

SKAL Pohjanmaa – Österbotten ry palvelee kuljetusyrittäjäjäseniään Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueella. Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 550 ja automäärä 1520. Alueella toimii 29 paikallisyhdistystä.
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen yrittäjien ja kuljetusyritysten sekä logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 6 200 kuorma- ja pakettiautoliikenteen kuljetusyritystä ympäri Suomea.

www.skal.fi

 

Tavaraliikenteen ammattikuljettajien on hankittava täydennyskoulutusta 5 päivää 5 vuoden jaksoissa. Jaksossa vähintään yhden päivän on oltava ennakoivan ajon koulutusta, esimerkiksi liukkaan kelin koulutusta. Kun kaikki merkinnät on suoritettu, kuljettaja voi hakea ammattipätevyyden voimassaolosta erillisen ammattipätevyyskortin tai merkinnän ajokorttiinsa. Tällainen kortti tai merkintä tulee kaikilla tavaraliikenteen ammattikuljettajilla olla 11.9.2014 mennessä, tai ratin taakse ei ole asiaa. Henkilöliikenteen kuljettajilla määräpäivä on vuotta aiemmin.
 

www.skal.fi
www.litrapäivässä.fi

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi