Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Ruukki toimittaa ekotehokkaita metallikomponentteja Biofore-konseptiautoon

ruukkiRuukki on mukana UPM:n ja Metropolia ammattikorkeakoulun Biofore-konseptiauton kehittämisessä. Ruukki toimittaa kehitteillä olevaan konseptiautoon ekotehokkaita metallikomponentteja. Näitä erikoisteräksiä käytetään auton eturungossa ja taka-akselistossa. Hankkeen keskeisin tavoite on testata uusiutuvien biomateriaalien käyttöä autoteollisuudessa. UPM toimittaa autoon useissa komponenteissa käytettäviä biomateriaaleja.

[rivi korkeus=2]

Kehitteillä olevan Biofore-konseptiauton kaikilta osilta – myös metallisilta – haetaan kokonaishiilijalanjälkeä pienentäviä ekotehokkaita ratkaisuja. Tähän Ruukin Litec- ja Form-erikoisteräkset soveltuvat hyvin.

Metropolian auto- ja kuljetustekniikan sekä teollisen muotoilun opiskelijat vastaavat auton suunnittelusta, rakentamisesta ja testaamisesta. Projektiin osallistuu myös useita muita organisaatioita, muun muassa Tekes. Biofore-konseptiauton suunnittelun lähtökohtina ovat kestävä kehitys ja kierrätettävyys. Teräs on materiaalina 100-prosenttisesti kierrätettävä.

Valmistuessaan keväällä 2014 konseptiautosta tulee tieliikenteeseen laillistettu ajoneuvo, joka täyttää kaupunkiauton tavara- ja henkilökuljetustarpeet. ”Ruukki on ollut mukana toimittamassa erikoisterästä useisiin Metropolian autohankkeisiin. Tämän hankkeen metalleja koskevassa projektissa on testattu Ruukin autoteollisuusteräksiä, tehty muovattavuuskokeita ja muovattu levyistä osia rakennettavaan konseptiautoon,” kertoo sovelluspäällikkö Ari Minkkinen Ruukki Metals Oy:stä.

Euroopan autoteollisuus etsii enenevässä määrin ympäristövastuullisia ratkaisuja sekä valmistuksen että käytön osalta. Sarjatuotantoautoissa teräs on keskeinen rakennemateriaali kustannus- ja ekologiasyistä. Lujat ja ultralujat teräkset keventävät rungon painoa turvallisuudesta tinkimättä. Koska autot ovat aiempaa keveämpiä, ne ovat myös ympäristöystävällisempiä, kuluttavat vähemmän polttoainetta ja tuottavat vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Autoteollisuus on Ruukin Litec-terästen tärkein käyttäjä.

Lisätietoja:
www.bioforeconceptcar.upm.com

[rivi korkeus=2]

Lähde: MyNewsDesk.com

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi