Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Ruotsi suurentamassa kuljetuskalustoaan merkittävästi

SKAL - Suomen kuljetus ja LogistiikkaRuotsin liikennevirasto (Transportstyrelsen) esittää säädösmuutosta, jolla sallittaisiin nykyistä painavammat ja pidemmät yhdistelmäajoneuvot. Yleiselle tieverkolle tuleva enimmäismassa nousisi esityksessä 60 tonnista 64 tonniin. Erikseen määriteltävillä tieosuuksilla sallittaisiin 74 tonnin painoinen yhdistelmä. Lisäksi Ruotsi nostaisi yhdistelmien enimmäispituutta nykyisestä 25,25 metristä 32 metriin nk. moduuliyhdistelmissä.


Transportstyrelsen perustelee esitystä kuljetusten tehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamisella. Ruotsissa ryhdyttiin kiirehtimään kuljetuskaluston koon kasvattamista viime vuonna, kun Suomi nosti oman enimmäismassansa 60 tonnista 76 tonniin ja korkeuden 4,20 metristä 4,40 metriin. Suomessa ei kajottu yhdistelmien pituuteen. Meillä on Ruotsin tavoin käytössä 25,25 metrin enimmäispituus.

Esityksestä odotetaan päätöstä syksyn 2014 aikana ja on todennäköistä, että toimeenpano vie ensi vuoteen. Transportstyrelsenin kaavailema prosessi edellyttäisi myös tieverkon uudelleenluokittelua. Lisäksi ruotsalaisviranomaisten on määriteltävä vaatimukset akselipainoille, jarruille, kytkentälaitteille ja muille teknisille yksityiskohdille. Suomen tavoin myös Ruotsissa yritysten tulisi katsastuttaa kalustonsa uusille painoille.

Yhteenveto Transportstryrelsenin esityksestä:

• Ruotsin tiestölle määritellään ja perustellaan uusi kantavuusluokka BK4 yhteistyössä tiehallinnon ja kuntien kanssa. BK4-luokan teillä sallitaan 74 tonnin yhdistelmämassat.
• Nykyisen BK1-luokan teillä sallitut yhdistelmämassat nostetaan nykyisestä 60 tonnista 64 tonniin
• Yli 25,25 metrin ja enintään 32 metrin pituiset yhdistelmäajoneuvot sallitaan yleisellä tieverkolla, mikäli ajoneuvo on kytketty yhteen EU:n moduuliperiaatteen mukaisesti.
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry seuraa kiinteästi Ruotsin muutosprosessia.

Lähde: Deski.fi

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi