Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Yhteistoiminnallinen ajaminen yleistyy – autojen ja tieverkoston välinen tiedonvaihto lisää liikenneturvallisuutta

vtt logoJuuri päättyneessä kansainvälisessä Celtic Plus CoMoSeF-hankkeessa kehitettiin ajoneuvojen ja infrastruktuurin välistä tiedonvaihtoa parantamaan liikenneturvallisuutta. Hankkeen tuloksena syntyneellä kommunikaatiojärjestelmällä kuljettajille voidaan antaa täysin ajantasaista tietoa säästä, keliolosuhteista ja liikenteen tapahtumista.


Suomessa kehitettiin osana hanketta ajoneuvojen kanssa kommunikoiva interaktiivinen tiesääasema, jonka avulla voidaan varoittaa tiellä liikkuvia autonkuljettajia edessä olevista vaarallisesta ajokelistä. Yhdessä muiden CoMoSeF-hankkeen tie- ja sääinformaation keräys-, tallennus-, välitys- ja esitysmenetelmien kanssa ne muodostavat potentiaalisen ratkaisumallin ITS-kommunikaatiojärjestelmän toteutukseen.

”Yhteistoiminnallinen ajaminen, jossa ajoneuvot ja tieverkoston järjestelmät kommunikoivat ja jakavat tietoa keskenään, lisää yleistyessään tuntuvasti liikenneturvallisuutta”, toteaa johtava tutkija Johan Scholliers VTT:ltä.

Yhteistoiminnalliset järjestelmät laajentavat ajoneuvojen horisonttia, kun myös kulman takana tiedossa oleviin vaaroihin tiedetään varautua etukäteen. Tämä auttaa kuljettajia ja ajoneuvoja ennustamaan paremmin liikennettä ja tekemään sen mukaan päätöksiä esimerkiksi tilannenopeuksien tai reittien valinnassa.

Kehitetyt ratkaisut ovat yksi askel lähemmäksi automatisoitua ja älykästä liikennettä. Yhteistoiminnallisen ajamisen arvioidaan olevan osa päivittäistä elämää jo 2020-luvulla. Yhtenä käyttöönottoa lisäävänä tavoitteena on laskea nykyisen ajoneuvojärjestelmän hintatasoa huomattavasti.

[rivi korkeus=1]

Kuva: Henna Saarinen
Kuva: Henna Saarinen

Tiesääasemaa testattu Sodankylässä ja Tampereella

Ilmatieteen laitoksen interaktiivinen tiesääasema välittää viimeisimpiä havaintoja sekä laajemman alueen säätietoja reaaliajassa lähialueen ajoneuvoille käyttäen hyväksi lyhyen kantaman lähiverkkomenetelmiä ja matkapuhelinverkkoa. Tiedot vastaanottaa VTT:n kehittämä ajoneuvojärjestelmä, joka vastaanottaa kyseistä dataa monikanavaisesti, hyödyntäen joko autojen välistä lähiverkkoa tai matkapuhelinverkkoa. Siirtyminen vastaanottomenetelmästä toiseen tehdään vauhdissa niin, ettei yhteys asemaan pääse missään vaiheessa katkeamaan. Tällainen monia radiojärjestelmiä sujuvasti yhdistelevä tiedonvälitystapa on viime aikoina noussut yhdeksi potentiaalisimmaksi ratkaisumalliksi tulevaisuuden ITS-ratkaisuissa.

Yksi hankkeen testipaikoista, jossa liikenneautomaation kokeiluja on tehty, on Tampereella Hervannan valtaväylä ja ramppi E63. Rampille on asennettu sumua tarkkaileva yhteistoiminnallinen kamera-laserskanneri -yhdistelmä. Toinen tiesäätä autoille välittävä asema sijaitsee Sodankylässä E75-tien varrella kaupungin keskustasta etelään.

CoMoSeF-hankkeessa on kehitetty ja testattu älykkään liikenteen ratkaisuja ja palveluita Suomen lisäksi Ranskassa, Luxemburgissa, Romaniassa, Espanjassa, Turkissa ja Korean tasavallassa, missä liikenne kohtaa erilaisia haasteita kuin Suomessa, jossa erityishaasteita ovat vaihteleva ajokeli ja pimeät vuodenajat.

Kansainvälisen Celtic Plus CoMoSeF (CoOperative Mobility Services of the Future) -hankkeen lopullisia tuloksia esiteltiin Tampereella 1.heinäkuuta. Kolmevuotista CoMoSeF-projektia on vetänyt tamperelainen Mobisoft Oy, joka hankekoordinoinnin lisäksi sekä kerää reaaliaikaista liikennetietoa takseista Tampereella ja toisaalta tuo jalostettua liikenne- ja olosuhdetietoutta taksien ajoneuvolaitteisiin. Suomesta ovat mukana olleet myös Ilmatieteen laitos, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Infotripla, Taipale Telematics ja Centria sekä yrityksiä ja tutkimuslaitoksia kuudesta maasta, Ranskasta, Espanjasta, Luxemburgista, Romaniasta, Turkista ja Etelä-Koreasta.

http://www.comosef.eu/

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi