Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Liikennekaariesitys vetää mattoa toimivan tavaraliikenteen alta

rekkojaLiikennekaariesitys puuttuu rajusti maanteiden tavaraliikenteen toimintaympäristöön. Esitys sisältää liikenneluvista luopumista, alalle tulon helpottamista eri keinoin ja kansallisen sääntelyn poistamista. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n mielestä esitys synnyttää Suomeen kahdet kuljetusmarkkinat.

Liikennekaariesitys uhkaa murentaa nykyisen tavaraliikenteen lupajärjestelmän, jonka liikenne- ja viestintäministeriö, valvovat viranomaiset ja lupaviranomaiset ovat yhteistyössä alan toimijoiden kanssa rakentaneet. Juuri voimaan tullut tavaraliikennelaki esitetään kumottavaksi, mutta esityksen vaikutusarviointi ja nykysäädösten poistamisen perustelut puuttuvat miltei kokonaan. Osa esityksen sisällöstä on jopa ristiriidassa EU-asetusten kanssa ja se luo kahdet kuljetusmarkkinat eri pelisäännöillä, kuten SKAL oheisessa lausunnossaan osoittaa.

– Miksi halutaan romuttaa toimiva järjestelmä, joka pelkällä olemassaolollaan torjuu harmaata taloutta ja tuo valtiolle selvää rahaa, kysyy SKAL:n puheenjohtaja Teppo Mikkola.

Maanteiden tavaraliikenne on voimakkaasti kilpailtu toimiala, jolla voi harmaan talouden keinoin saavuttaa merkittäviä hyötyjä ja vallata markkinoita rehellisiltä toimijoilta. Liikennekaari lisää harmaan talouden toimijoiden mahdollisuuksia. Pienimuotoisen, alle 10 000 euron liiketoiminnan salliminen ilman lupaa avaa portin uudenlaiselle keinottelulle. Toisaalta pakettiautojen lupavaatimuksen ja sen myötä kabotaasirajoitusten poistaminen tarkoittaa käytännössä kansallisesta pakettiautoliikenteestä luopumista ainakin eteläisessä Suomessa. Yksistään työpaikkojen sekä verotulojen menetykset olisivat huomattavat.

Tavaraliikennelupa perustuu EU-asetukseen, jonka lupajärjestelmä antaa keinoja valvoa tavaraliikenteen harjoittamista. Lupien valvonta on tehostunut huomattavasti sähköisten järjestelmien ansiosta, ja ELY-keskus on suoriutunut tehtävästään hyvin. Liikenneluvan menettämisen uhka sai esimerkiksi vuosina 2014 ja 2015 yhteensä yli 1 000 yritystä maksamaan verovelkansa valtiolle. Ilman valvontaa miljoonien verorästit olisivat jääneet veronmaksajien harteille. Liikennekaaressa esitetään luopumista tästä toimivasta järjestelmästä.

SKAL pitää liikennekaariesityksen hyvinä puolina niitä mahdollisuuksia, joita digitaalisuuden lisääminen logistiikkaan voi tuoda Suomelle. Tavaraliikenteen sähköisiä ratkaisuja kannattaa jalostaa ennakkoluulottomasti eteenpäin. Meillä on hyvät edellytykset menestyä IT-osaamisemme ansiosta. Digitalisaation edistäminen ei kuitenkaan edellytä toimivasta lupajärjestelmästä luopumista.

– Kehityksen tulee perustua osaavien kuljetusyritysten toimintaan, johon asiakkaat voivat luottaa pitkällä tähtäimellä, Teppo Mikkola tähdentää.

LAUSUNTOMME (linkki).

SKAL esittää liikenne- ja viestintäministeriölle:

  • esitettyjen muutosten laajempaa vaikutusarviointia ennen eduskuntakäsittelyä;
  • pienimuotoista toimintaa 10 000 euron vuosirajaan asti ilman liikennelupaa kokonaan poistettavaksi liikennekaaresta;
  • kaupalliselle tavaraliikenteelle pakettiautoilla ja alle 40 km/h traktoreilla kevennettyä lupamenettelyä, joka sisältää toimipaikkavaatimuksen Suomessa sekä yrityksen ja sen taustahenkilöiden hyvämaineisuuden ja vakavaraisuuden vaatimuksen. Lupa haettaisiin Trafista ja siihen sovellettaisiin samoja kriteereitä kuin taksiliikenneluvassa;
  • lupaedellytysten toteutumisen vuotuisen seuraamisen jatkamista viranomaistehtävänä;
  • että vankeustuomio vaikuttaisi jatkossakin henkilön hyvämaineisuuteen ja sitä kautta lupaedellytyksiin;
  • että liikennelupapoikkeuksista säädettäisiin jatkossakin lailla (asetuksen sijaan);
  • liikennelupakauden pituuden säätämistä 10-vuotiseksi hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti;
  • taksiliikennettä sallittavaksi myös yhteisöluvalla;
  • ”ajoneuvoa koskevien vaatimusten” sisällyttämistä liikennekaareen nykyisessä laajuudessaan.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. SKAL:n jäsenkuntaan kuuluu noin 5 600 kuljetus- ja logistiikka-alan yritystä. www.skal.fi

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi