Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Liikenteen veroeurot ja työpaikat pidettävä Suomessa

SKAL - Suomen kuljetus ja Logistiikka

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry kehottaa hallitusta varmistamaan budjettineuvotteluissa maanteiden tavaraliikenteen kilpailukyvyn ja työpaikat Suomessa. Liikennepolttoaineiden uusien veronkorotusten sijaan tulisi hallituksen nopeuttaa raskaan liikenteen tiemaksujen käyttöönottoa ja tarkastella kriittisesti liikennekaariesityksen vaikutuksia kuljetuselinkeinoihin.

Kotimaisen maanteiden tavaraliikenteen vuotuinen liikevaihto on 6 miljardia euroa ja se työllistää noin 100 000 ammattilaista. Toimiala maksaa valtiolle veroina ja veroluonteisina maksuina vuodessa yhteensä 2,7 miljardia euroa, josta luvanvaraisen pakettiautoliikenteen osuus on 200 miljoonaa euroa. Alan toimijoita yhdistävä liikennelupavelvoite edellyttää yritykseltä vakavaraisuutta ja yrittäjältä hyvämaineisuutta, ja mahdollistaa tehokkaan viranomaisvalvonnan. Liikenneluvalla on merkittävä harmaata taloutta hillitsevä vaikutus.

Liikennekaariesitys sallisi tavaraliikenteen harjoittamisen ilman liikennelupaa 10 000 euron vuosituloon asti. Lisäksi pakettiautot ja määrätyt traktorit vapautettaisiin kokonaan liikenneluvista. Muutoksen seurauksena etenkin ruuhka-Suomen pakettiautoliikenne ajautuisi suomalaistoimijoiden ulottumattomiin. Valtio menettäisi yritysten ja työpaikkojen ohella huomattavat verotuotot. Pienimuotoisen tavaraliikenteen harjoittamista olisi mahdotonta valvoa ja harmaa talous lisääntyisi.

Hallitus on esittämässä dieselin veroon 2,41 sentin korotusta litralta, mikä lisäisi Suomen logistisia kustannuksia yli 30 miljoonalla eurolla vuodessa. Tämä vie pohjaa orastavalta talouskasvulta. Veronkorotusten sijaan SKAL:n puheenjohtaja, kuljetusyrittäjä Teppo Mikkola perää hallitukselta toimia, joilla parannetaan kotimaisen kuljetuselinkeinon kilpailukykyä:

– Suomella ei ole varaa luovuttaa liikenteen verotuottoja tai työpaikkoja ulkomaille. Kun lisäksi elokuun alussa kansallista lainsäädäntöämme väljennettiin siten, että ulkomaisten kuorma-autojen toiminta eli nk. kabotaasiliikenne Suomessa helpottui, on tavaraliikenteen yritysten toimintaedellytyksiä heikennetty jo aivan liikaa, puheenjohtaja muistuttaa.

SKAL odottaa, että hallitus jatkaa ripeästi liikenneverkon korjausvelan lyhentämistä. Lisätuottoja tuomaan hallitusohjelmaan jo kirjattu tiemaksujärjestelmä tulisi saattaa viipymättä käytäntöön digitalisaation tarjoamia keinoja hyödyntäen.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. SKAL:n jäsenkuntaan kuuluu noin 5 500 kuljetus- ja logistiikka-alan yritystä. www.skal.fi

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi