Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Micheliniltä digitaalinen rengasseurantajärjestelmä kuljetusliikkeille

MichelinKuljetusliikkeiden toimintaympäristö on yhä haasteellisempi ja ala on puristuksissa kovan kilpailun ja yhä tuntuvampien rajoitusten välissä. Vaatimukset nopeista ja luotettavista toimituksista sekä tehokkuudesta käyvät päälle yhtä aikaa kustannusleikkausten kanssa. Kun haetaan säästöjä, on pystyttävä tehokkaasti valvomaan jokaista toiminnan osa-aluetta. Yhden tärkeän osa-alueen kuljetusliikkeen menoissa muodostavat rengaskustannukset.

Michelin esittelee nyt kuljetusliikkeiden tarpeisiin räätälöidyn Michelin Tire Care -palvelun, joka koostuu kolmesta digitaalisen rengasseurannan sovelluksesta.

Pienemmille kuljetusliikkeille, jotka yleensä ovat ulkoistaneet rengashuoltonsa:

  • TireLog™ -mobiilisovellus, johon ajoneuvoon asennetut renkaat kirjataan. Niiden kunnon, rengaspaineen ja suorituskyvyn seuranta on vaivatonta ja tehokasta.

Suuria kalustoja hallinnoiville kuljetusliikkeille, joilla on oma rengashuoltopalvelu:

  • iCheck – ennakoiva diagnostiikkatyökalu. Saatavissa Pohjoismaissa vuoden 2016 aikana.
  • iManage – rengaskustannusten reaaliaikainen valvontasovellus. Saatavissa Pohjoismaissa vuoden 2016 aikana.

[rivi korkeus=1]

 

MichelinTireLog™ on nyt saatavissa ensimmäisenä näistä sovelluksista. Se on helppokäyttöinen, ilmainen sovellus Apple- ja Android -pohjaisiin älypuhelimiin. Pienemmille kuljetusliikkeille se on yksinkertainen ja tehokas rengasseurantatyökalu.

Eurooppalaisista kuljetusliikkeistä 50 prosenttia on alle 20 ajoneuvon yrityksiä. Rengasseuranta niissä tapahtuu enimmäkseen aikaa vievänä käsityönä, joka on myös altista virheille. TireLog™ -sovelluksen käyttöönotto nopeuttaa rengasseurantaa ja tekee siitä säännöllistä ja luotettavaa.

Oikein ajoitetusta rengashuollosta ja rengashankinnoista päättäminen tulee sovelluksen ansiosta luotettavaksi ja nopeaksi.

TireLog™ tarjoaa kolme merkittävä etua:

  • ajansäästö
  • rengashuollon, kuvionsyvennyksen tai pinnoituksen sekä renkaiden vaihdon tehokas suunnittelu
  • renkaiden ominaisuuksien seurannan ja vertailumahdollisuuden ansiosta selkeämpi perustelu ostopäätöksille

TireLog™ -sovellus on ladattavissa Google Playssä ja AppStoressa englannin lisäksi kymmenellä kielellä – mukaan lukien suomi.

[rivi korkeus=1]

Michelin Tire Care -palvelun taustaa
Michelin tekee paljon yhteistyötä kuljetusliikkeiden kanssa tunteakseen paremmin niiden toimintatavat ja tarpeet. Yhteistyö antaa hyvän pohjan myös hyödyllisten ja innovatiivisten palvelujen kehittämiselle. Nykyisin Michelin tarjoaakin asiakkailleen paitsi erittäin suorituskykyisiä ja luotettavia renkaita, myös useita toimintaa tehostavia palveluita. Näistä tärkeän osan muodostavat kuljetusliikkeiden tarpeisiin kehitetyt digitaaliset sovellukset.

Michelin Tire Care on suunniteltu kuljetusliikkeille apuvälineeksi, jonka ansiosta ne voivat parhaiten ja pisimpään hyödyntää Michelin-renkaiden koko suorituskyvyn.

  • Euroopassa kuljetuskaluston renkaat vaihdetaan uusiin kuvionsyvyyden ollessa vielä keskimäärin 4,8 mm, vaikka lumettomilla ja jäättömillä teillä riittää hyvin esimerkiksi Suomessa vaadittu 1,6 mm:n kuvionsyvyys. Maasta riippuen kuljetuskaluston rengasmääräykset pintakuvion osalta sijoittuvatkin 1 – 2 mm:n haarukkaan. Pintakuvion syvyyden jokainen millimetri vastaa 15 – 20 000 kilometrin ajoa olosuhteista riippuen, joten turhan aikainen renkaiden uusiminen on turha kustannuserä
  • Arviolta 15 prosenttia renkaan potentiaalista jää käyttämättä. Siitä seuraa vastaavasti 15 prosentin vajaus kuljetusliikkeen rengasbudjettiin.
  • Oikeista rengaspaineista huolehtiminen on sekin säästöä: liian matalat rengaspaineet aiheuttavat sekä renkaiden ennenaikaista kulumista että kasvaneita polttoainekustannuksia.
  • ADACin mukaan peräti kolmasosa raskaiden ajoneuvojen ajon keskeytymisistä liittyy renkaisiin. Näistä keskeytyksistä 90 prosenttia voitaisiin välttää tehokkaalla rengaspaineiden valvonnalla (lähde: TMC).

Rengaspainetarkkailu tapahtuu toistaiseksi kuljetusliikkeissä pääasiassa manuaalisesti. Koska se vie aikaa, tarkastuksia ei tehdä riittävän usein. Järjestelmällisen rengaspainerekisterin ylläpito on ongelmallista ja altista virheille.

Rengaskustannusten tehokas seuranta digitaalisin apuvälinein on siis merkittävä etu liiketoiminnalle. Michelinin uusi TireLog™ -sovellus nopeuttaa ja tehostaa ratkaisevasti rengasseurantaa. Kuljetusliike saa ajantasaista tietoa rengashuoltonsa tarpeisiin. Uusien renkaiden tilausten ja ajokaluston seisonta-aikojen suunnittelu helpottuu.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi