Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Uusi lupakäytäntö helpottaa puukuljetuksia kelirikkoaikaan

liikennevirastoSäädettävillä rengaspaineilla (CTI) varustettujen puutavara-autojen on mahdollista hakea lupaa ajaa painorajoitetuilla teillä kelirikkoaikaan. Aiemmin tämä on ollut mahdollista Lapin alueella, mutta nyt yhteinen lupakäytäntö koskee koko maata.

Uusi yhteinen lupakäytäntö on kokeilu, jonka tarkoituksena on lisätä joustavuutta ja parantaa teollisuuden mahdollisuuksia saada puuta kelirikkoaikaan mahdollisimman vähäisin estein ympäri Suomen. Säädettävien rengaspainejärjestelmien ansiosta maanteille ei aiheudu liiallista haittaa.

Koko Suomen kattavalla kokeilulla pyritään hyödyntämään uutta teknologiaa kelirikkojen haittojen vähentämisessä. Uuden lupakäytännön lisäksi kehitetään myös muita keinoja vastata kelirikon aiheuttamiin haasteisiin. Pirkanmaan alueella on parhaillaan menossa kokeilu, jossa Liikenneviraston ja Postin keräämät tien kunto- ja kantavuustiedot toimitetaan viiteen pilottialueella liikennöivään metsäkuljetusautoon. Tällöin kuljettaja näkee autossa olevasta päätelaitteesta ajantasaisen kantavuustilanteen ja painorajoitetut soratiet kartalla.

Säädettävillä rengaspaineilla varustettujen autojen kuljetuslupaa painorajoitetuille teille haetaan tiekohtaisesti kyseessä olevan alueen ELY-keskuksesta. Lupakäsittelyssä huomioidaan kuljetuksen tarpeellisuus, kuljetuksen massa sekä luvan kohteena olevan tien kunto. Luvansaaja vastaa siitä, että kuljetuksessa käytettävän auton rengaspaineet säädetään aina olosuhteiden vaatimalle tasolle eikä ajoneuvo riko tietä. Kuljetuslupa painorajoitetuilla teillä on maksullinen ja määräaikainen.

 

Liikennevirasto

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi