Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Paljon ajavilla uusilla kuljettajilla sekä iäkkäillä läheltä piti -tilanteita sattuu muita enemmän

Trafi kartoittaa vuosittain sekä uusien kuljettajien että ikäkuljettajien kokemuksia liikenteessä seurantatutkimuksilla. Seurantatutkimusten avulla saatua tietoa voidaan hyödyntää niin kuljettajantutkinnon kehittämisessä kuin ikäkuljettajienkin turvallisen autoilun tukemisessa. Uusilla kuljettajilla ja iäkkäillä ajetut kilometrit näyttävät korreloivan läheltä piti -tilanteiden kanssa.

Uusien kuljettajien seurantatutkimusta on tehty vuodesta 2001, ikäkuljettajien vuodesta 2009. Seurantatutkimusten tavoitteena on saada tietoa sekä uusien että seniorikuljettajien kokemuksista liikenteessä sekä pystyä hahmottamaan sitä, miten mahdolliset ajamiseen ja liikenneympäristöön liittyvät muutokset etenevät.

Kaksi kolmesta selviää ensimmäisestä ajovuodesta ilman havereita

Uusien kuljettajien seurantaraportin mukaan ensimmäisenä ajovuonna vastaajille sattuneet läheltä piti -tilanteet sekä eriasteiset liikennevahingot ja -rikkeet olivat keskimäärin sitä yleisempiä, mitä enemmän ajokilometrejä vastaajalle oli kertynyt. Liikennevahinkojen ja läheltä piti -tilanteiden määrä oli noussut aikaisemmista vuosista.

”Tätä tulosta voi pitää odotettuna siitä näkökulmasta, että uusien kuljettajien taidot ovat vielä kehittymässä ja mitä enemmän liikenteessä ajaa, sitä enemmän myös mahdollisia vaaratilanteita tulee eteen”, sanoo erityisasiantuntija Elina Uusitalo.
Vahingotta ja rangaistuksetta ensimmäisestä ajovuodestaan oli selvinnyt vuoden 2016 tutkimuskierroksilla noin kaksi kolmasosaa vastaajista.

”Kuljettajanopetus ja -tutkinto kehittyvät jatkuvasti ja tulevaisuudessa painotetaan entistä enemmän riskien tunnistamisen ja hallinnan taitojen kehittymistä. Kuljettajantutkinnon on tarkoitus tukea jatkossa entistä paremmin uuden kuljettajan kehittymistä turvalliseksi kuljettajaksi ja onkin mielenkiintoista nähdä, miten tämä näkyy tulevien vuosien seurantatutkimuksissa”, toteaa Uusitalo.

Ikääntyneille ajokortti on tärkeä päivittäisessä asioinnissa

Valtaosa seurantatutkimukseen vastanneista ikäkuljettajista arvioi ajokortin erittäin tärkeäksi päivittäisten asioiden hoitamisen kannalta. Kaikista vastaajista lähes 90 % ilmoitti luopuvansa ajokortista vasta, kun se on terveydentilan kannalta tarpeellista. Henkilöauto oli tutkimusjoukon selvästi käytetyin kulkutapa omalla asuinseudulla tehdyillä matkoilla.

Liikennevahinkoja viimeisen vuoden aikana oli sattunut eniten tutkimusjoukon vanhimmille ikäryhmille siitäkin huolimatta, että ajettujen kilometrien määrä oli heillä pienin. Läheltä piti -tilanteita oli sattunut eniten niille ryhmille, joilla myös liikennesuorite oli suurin.

”Ikäihmisillä läheltä piti -tilanteiden kanssa pätee paljolti sama, mikä uusienkin kuljettajien kohdalla eli paljon ajaville sattuu määrällisesti enemmän. Liikennevahinkojen määrän kasvu iäkkäämpien ja vähän ajavien joukossa on sinänsä huolestuttavampaa. Kannustaisimmekin ikäihmisiä miettimään, kannattaisiko ajokortista luopua, jos autolla ajo on hyvin satunnaista ja jos oma ajaminen tuntuu yhtään epävarmalta”, sanoo Uusitalo

Suurin osa ajokortin haltijoista arvioi oman ajokykynsä hyväksi. Ajoterveyden osalta yleisimmät vastaajien kokemat ongelmat liittyivät vaikeuksiin nähdä pimeän ja hämärän aikoina.

Uusien kuljettajien seurantatutkimus 2016 ja Ikäkuljettajien kokemukset liikenteessä 2016 -raportit on julkaistu kokonaisuudessaan Trafin julkaisut-sivulla.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi