Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Tutkimus: Liikkuminen palveluna kiinnostaa nuoria pääkaupunkiseudulla

Uudenlaiset liikkumispalvelut yleistyvät sekä Suomessa että maailmalla. Tutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudulla liikkumispalveluista ovat kiinnostuneita jo joukkoliikennettä käyttävät ja erityisesti nuoret.

Liikkumisen palveluistumisella (MaaS, Mobility as a Service) pyritään liikenteen kehittämiseen saumattomaksi ja käyttäjille helpoksi. Yksinkertaisimmillaan on kyse siitä, että matkustaja voi hankkia tarvitsemansa matkan ovelta ovelle yhdellä maksulla ja lipulla. Liikkumispalvelut voivat tällöin korvata yksityisauton käyttöä.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) alueella tehdyssä kyselytutkimuksessa selvitettiin ihmisten kiinnos-tusta liikkumispalveluita kohtaan. Lisäksi tutkittiin, paljonko palvelupaketeiksi kootuista liikkumispalve-luista oltaisiin halukkaita maksamaan. Paketeissa oli kiinteään kuukausihintaan tarjolla erilaisten kulkumuotojen käyttöä: paikallisliikennettä, kaupunkipyöriä, taksimatkoja, yhteiskäyttöautoja, vuokra-autoja ja kaukoliikennettä. Tutkimukseen vastasi noin 260 henkilöä.

Noin puolet vastaajista oli kiinnostuneita liikkumispalvelupaketeista. Suurin potentiaali MaaS-palveluille oli nuorissa ja nykyisissä joukkoliikenteen käyttäjissä.

Liikkumispalvelut kiinnostivat vastaajia, jos niiden hinta koettiin kohtuulliseksi, ja jos palvelupakettiin sisältyivät hyvät paikallisen joukkoliikenteen palvelut. Vastaajille oli myös tärkeää, että palvelu luvattiin tarjota luotettavasti tietyssä ajassa. Uudemmat kulkutavat, kuten yhteiskäyttöautot, koettiin vielä melko vieraiksi, eikä niistä oltu halukkaita maksamaan lisää osana palvelupakettia.

Liikennevirasto tilasi kyselytutkimuksen liikkumispalvelupakettien kiinnostavuudesta pääkaupunkiseudulla. Tutkimuksen toteutti Hanna Ratilainen opinnäytetyönään Delftin teknilliseen yliopistoon. Tutkimus tehtiin yhdessä Helsingin seudun liikenteen ja Sitowise Oy:n kanssa.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi