Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Unikie ja Mystes yhdistyvät – Suomen vauhdikkaimmin kasvava ohjelmistokehitysyritys tähtää kansainvälisille markkinoille tuoden ajoneuvoille silmät

Unikie Oy ja Mystes Oy integroituvat yhdeksi yritykseksi muodostaen Suomen tämän hetken vauhdikkaimmin kasvavan ohjelmistokehitystalon. Järjestelyn jälkeen yli sata ohjelmistoalan eksperttiä työllistävän Unikien kasvutavoitteet eivät jää tähän. Oman tuotekehityksen tulevaisuus siintää kirkkaana kansainvälisillä markkinoilla. Unikie AI Vision -sovellus tulee mullistamaan maailman koneiden älykkäällä näkökyvyllä.

2,5-vuotias Unikie on investoinut rajusti omaan tuotekehitykseensä alusta alkaen. Kansainvälistymisessä yrityksen toimintamallina on lisensoida kansainvälisille asiakkaille teknologiaratkaisuja, joissa toimitusta tuetaan asiakaskohtaisella räätälöinnillä.

Yritysjärjestelyn myötä Unikien kokonaismittakaava kasvaa, mikä parantaa yrityksen toimintakykyä. Samalla resurssit vaativaan ohjelmistokehitykseen sekä omaan tuotekehitykseen lisääntyvät. Näin kansainvälinen läpimurto omilla tuotteilla nopeutuu.

– Tavoitteenamme on 2-3 vuoden kuluessa saavuttaa myyntiä enemmän ulkomailta kuin Suomesta, tiivistää Unikien toimitusjohtaja Esko Mertsalmi yrityksen tulevaisuuden vision.

Koko historiansa ajan tehnyt positiivista tulosta ja kasvanut tulorahotteisesti

Unikie on uuden ajan ohjelmistoalan yritys. Yhtiön toiminta on rakennettu ihmisten ympärille tukemaan sekä henkilöstön että asiakkaiden hyvinvointia. Matala organisaatiorakenne ja läpinäkyvä toimintatapa ovat siivittäneet yrityksen nyt jo yli 100 henkilön yritykseksi.

– Koko toimiala on muuttunut kymmenessä vuodessa paljon. Nykytilanteessa parhaat kehittäjät valitsevat hyvin vapaasti sen, millaisia projekteja he haluavat tehdä ja millaisessa porukassa. Unikiessa haluamme tarjota parhaat projektit parhaille tekijöille. Hyödynnämme vahvaa toimialakokemustamme ja se näkyy tunnusluvuissa, taustoittaa Mertsalmi.

Yrityskaupan myötä Unikie vankistaa asemaansa Suomen markkinoilla. Helsinkiin syntyy vahva liiketoimintayksikkö, joka keskittyy sovelluskehitykseen ja integraatiopalveluihin. Mystesin ja Unikien asiakaskunta ja liiketoiminta-alueet tukevat toisiaan, minkä myötä tarjottava palvelukokonaisuus laajenee.

– Yhdistäessämme Unikien sulautettujen ja laitteistoläheisten ratkaisuiden asiantuntemuksen Mystesin vahvaan pilvi- ja integraatio-osaamiseen, muodostamme kokonaisuuden, jolla voimme tarjota asiakkaille integrointien kokonaisratkaisuja liiketoimintaintegroinneista pitkälle IoT-ratkaisuihin saakka, sanoo Mystesin toimitusjohtaja Erno Lahtinen.

Lahtinen näkee yhdistymisen tärkeänä myös omien tuotteiden myynnin lisäämisessä. Mystesin kehittämä moderni IT-integrointien seurantaan tarkoitettu työkalu Aino.io on valmis kansainväliseen levitykseen ja yritysjärjestely mahdollistaa Aino.io:n tehokkaamman myynnin ja sitä kautta kansainvälistymisen.

Omalla teknologiatuotteella kansainvälisille markkinoille

Unikien tuotekehityksen keihäänkärkinä ovat Unikie AI Vision LiDAR-sovelluksen ja LiDAR-järjestelmän simulointiympäristön kehittäminen.

Unikie AI Vision on pitkälle kehitetty itseohjautuvien ajoneuvojen ja laitteiden kokonaisvaltainen ratkaisu. AI Vision kykenee ympäristön jatkuvaan senttimetrien tarkkaan 3D-mallinnukseen reaaliajassa hyödyntäen useita erilaisia sensoreita, mm. stereokameroiden, ultraäänitutkien, GPS:n, kiihtyvyysanturien ja lasertutkien. Lisäksi AI Visionin ominaisuutena on hahmontunnistus, jolla pystytään tunnistamaan liikkuvat ihmiset ja muut ympäristön esteet myös ääriolosuhteissa.

– Unikie AI Vision tulee tarjoamaan itseohjautuville ajoneuvoille tai laitteille silmät tai paremminkin silmille aivot. Koneoppiva päätöksenteko tuo täysin uuden ulottuvuuden ajoneuvon tai laitteen automaattiseen ohjaukseen, mikä käytännössä muuttaa esimerkiksi työkoneen tai laivan toimintaympäristön täysin digitaaliseksi maailmaksi. Sovellus peittoaa tämänhetkiset kamerasysteemit tarkkuudellaan, reaaliaikaisuudellaan ja koneoppivuudellaan toimien myös ääriolosuhteissa, Mertsalmi kertoo.

Kilpailu autonomisten ajoneuvojen kokonaisjärjestelmätoimittajan asemasta käy kuumana. Maailmalla on nelisenkymmentä uskottavaa toimijaa tavoittelemassa kärkipaikkaa omalla ratkaisullaan. Unikie on tällä hetkellä keskittynyt pääasiassa laserteknologiaan liittyvän havainnointiteknologian ohjelmistoratkaisuihin ja sensorifuusioon pyrkien tämän alueen globaaliksi teknologiatoimittajaksi.

Unikie on myös kehittänyt simuloidun testiympäristön, mikä mahdollistaa LiDAR-järjestelmän suunnittelun, kehityksen ja testauksen. Autoteollisuudessa tuotteiden validointi on vaativa prosessi ja pelkästään ISO26262 vaatimusten mukainen LiDAR-järjestelmä vaatii 10 000 tunnin virheettömän testidatan ennen käyttöönottoa. Ensimmäisenä Lidar-teknologiaa hyödyntävän A8-mallinsa automarkkinoille on tuomassa Audi. Autoteollisuuden myyntivoluumien avulla teknologia tulee nopeasti saataville monenlaisiin sovelluksiin.

– Laadunvarmistus on ollut tähän mennessä toteutettujen projektien suurin haaste, koska tällaista kaupallista validointityökalua ei ole ollut saatavilla. Nyt Unikie tarjoaa kaikkien valmistajien LiDAR-ratkaisujen testaamiseen luomaansa simulointi-testiympäristöä, Mertsalmi esittelee.

Kaikki työntekijät jatkavat

Unikien ja Mystesin yhdistyminen toteutetaan osakevaihtona. Yhteisyritys tulee toimimaan Unikie Oy:nä. Järjestelyn yhteydessä kaikki nykyiset työntekijät jatkavat vanhoina työntekijöinä. Integroituminen ei aiheuta henkilöstövähennyksiä, vaan yrityksen kasvuennuste vahvistuu entisestään. Molempien yritysten toimitilat, laskutustiedot ja yhteystiedot säilyvät toistaiseksi muuttumattomina. Asiakkaiden nykyiset sopimukset ovat normaalisti voimassa.

www.unikie.com
www.unikie.com/lidar
www.mystes.fi
www.aino.io

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi