Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Finnpilot: Luotsauksen hinta ei nouse vuonna 2019

Luotsausmäärien kasvu on seurannut Suomen ulkomaankaupan positiivista kehitystä. Finnpilot on onnistunut vastaamaan alusliikenteen kasvavaan luotsaustarpeeseen pitkäjänteisellä suunnittelulla ja jatkuvalla toiminnan kehittämisellä. Luotsausmaksut säilyvät vuonna 2019 edellisvuoden tasolla.

Finnpilot Pilotage Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 26.9. että luotsausmaksuja vuodelle 2019 ei koroteta. Saimaan maksutaso säilytetään 26 % rannikon luotsausmaksusta ja myös muut luotsaukseen liittyvät maksut, kuten luotsauksen odotus-, peruutus- ja tilauksen siirtomaksu säilyvät ennallaan.

Luotsausmäärät ovat vuoden 2018 aikana kehittyneet edellisvuoden tapaan positiivisesti. Merikuljetusten tonnimäärien kasvu näkyy luotsausten lisääntymisenä kaikilla rannikon luotsausalueilla.

https://www.finnpilot.fi/

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi