Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Folksam: Voimakas ruoste huonontaa kolarinkestävyyttä

Folksam on testannut ainutlaatuisissa testeissä, miten ruosteisuus vaikuttaa kolariturvallisuuteen. Testit tehtiin kahdelle ruosteiselle automallille, ensimmäisen sukupolven Mazda 6- ja Volkswagen Golf V -autoille. Tulokset osoittivat, että auton rakenteen voimakas ruosteisuus saattaa vaikuttaa huomattavasti kolariturvallisuuteen.

– Ruosteen vaikutuksesta auton törmäysominaisuuksiin tiedetään hyvin vähän. Henkilöauton energiaa vaimentavassa rakenteessa olevan ruosteen vaikutuksia kolariturvallisuuteen ei ole tutkittu ja testattu. Yleisen käsityksen mukaan voimakas ruoste vaikuttaa negatiivisesti teräsrakenteen lujuuteen. Olemme verranneet nyt ensimmäistä kertaa uudelle autolle ja samalle mallille, johon on tullut jo ruostetta, tehtyjä törmäystestejä nähdäksemme, millainen vaikutus ruosteella on kolariturvallisuuteen, kertoo Anders Ydenius, Folksamin liikenneturvallisuustutkija.

Ruosteen mahdollisen vaikutuksen selvittämiseksi kolariturvallisuuteen testattiin kahta käytettyä automallia, jotka valittiin vuosimalleista 2003–2004 (Mazda) ja 2004–2007 (VW Golf), ja saatuja tuloksia verrattiin samoille automalleille uusina tehtyjen Euro NCAP -testien tuloksiin.

Folksamin testeissä arvioitiin, miten auton ruosteisuus vaikuttaa aikuisen turvallisuuteen. Kummallekin automallille tehdyt törmäystestit olivat etutörmäys- ja sivutörmäystesti. VW Golfille tehtiin lisäksi pylvästesti.

– Tiettyjen palkkien ruosteisuus ei huononna automaattisesti auton kolarinkestävyyttä, vaan kestävyys riippuu siitä, missä ruostetta on. VW Golfille tehdyt testit osoittivat, että vaikka ruoste näkyi levinneen suhteellisen laajalle auton korin ulommissa osissa, kolariturvallisuutta koskevissa ominaisuuksissa ei kuitenkaan havaittu eroja uuden ja ruosteisen auton välillä, kun sisärakenteissa ei ollut ruostetta, Anders Ydenius sanoo.

– Kummassakin testatussa Mazdassa oli niin laajat ruostevauriot, että moni palkki oli heikentynyt, mikä johti kolarinkestävyyden selkeään huononemiseen neljästä tähdestä kolmeen. Se tarkoittaa noin 20 prosenttia suurempaa riskiä menehtyä tai loukkaantua vakavasti törmäyksessä, Anders Ydenius jatkaa.

Kaikki testatut autot olivat olleet ostohetkeen saakka liikenteessä, ja ne olivat läpäisseet katsastukset. Ruotsin valtiollisen katsastusyhtiön vuonna 2012 tekemän yhteenvedon mukaan autojen hylkääminen katsastuksissa kantavissa rakenteissa olevan ruosteen takia on melko harvinaista.

– Katsastuksissa tarkastetaan kantavien rakenteiden ruosteisuus. Ajoneuvo hylätään, jos ruoste on levinnyt laajalle**. Testatut autot osoittivat, että kantavista palkeista voimakkaasti ruostuneet autot voivat läpäistä katsastuksen. Kyse saattaa olla huolimattomuudesta tai yksittäisten katsastajien erilaisista arvioinneista. Se saattaa jopa olla osoitus siitä, että Ruotsin liikenneviraston voimassa olevat säännöt ovat liian löysiä tavallista pahemman ruosteisuuden osalta. Asian tarkastelu niiden testiemme valossa, jotka ovat osoittaneet, että ruoste saattaa vaikuttaa kolariturvallisuuteen, antaa aihetta säännöstön tarkistamiseen sekä sen valvomiseen, että sääntöjä todella noudatetaan, toteaa Anders Ydenius.

– Koska auto ei ruostu yhtä paljon kaikkialta, on hankalaa saada käsitys siitä, miten suuri vaikutus ruosteisella osiolla on törmäysominaisuuksiin. Vähäinen pintaruoste ei ole kolariturvallisuuden kannalta ongelma. Jos auton ulkopinnalla on runsaasti ruostetta, asiaa on tutkittava tarkemmin ja selvitettävä, onko ruostetta myös suurissa palkeissa. Jos ruostetta löytyy niistä, se saattaa vaikuttaa turvallisuuteen. Tällaista autoa ei pitäisi ostaa, Anders Ydenius toteaa lopuksi.

Tulokset:

*Arvosanan huononeminen viidestä neljään tähteen selittyy sillä, että heikko viitonen muuttui vahvaksi neloseksi. Havaitut erot olivat todellisuudessa lähes olemattomat.

** Ruotsin liikenneviraston säädöskokoelma TSFS 2017:54

Tietoa testistä

Folksam arvioi asiakkaidensa parhaaksi ruosteen vaikutusta kolariturvallisuuteen testaamalla kahta käytettyä automallia Euro NCAP -testimenetelmien mukaisesti, joita käytettiin samojen mallien testaukseen uusina. Törmäystesti tehtiin Euro NCAP:n vuoden 2004 testimenettelyn mukaan VW Golfin viidennen sukupolven (2004–2009) autolle ja vuoden 2003 testimenettelyn mukaan Mazda 6:lle (2003–2004). Törmäystestit suoritettiin Englannissa Thatcham Research -tutkimuskeskuksessa, joka on sertifioitu tekemään Euro NCAP:n menettelyjen mukaisia testejä.

Tässä testissä keskityttiin ainoastaan arvioimaan, miten auton ruosteisuus vaikuttaa aikuisen turvallisuuteen. Tehdyt törmäystestit olivat etutörmäystesti, jossa 40 prosenttia etuosasta ajetaan periksi antavaan esteeseen nopeudella 64 km/h, sivutörmäystesti, jossa paikallaan olevaan autoon törmää periksi antavalla esteellä varustettu vaunu nopeudella 50 km/h, sekä pylvästesti, jossa auto syöstään sivusuunnassa päin kiinteää pylvästä nopeudella 50 km/h. VW Golfille tehtiin kaikki kolme testiä, mutta Mazdan osalta tehtiin ainoastaan kaksi testiä, etutörmäystesti ja sivutörmäystesti.

Testeihin ostetut autot olivat katsastettuja ja liikenteeseen hyväksyttyjä ostohetkellä.

VW Golfissa ruostetta esiintyi pääasiassa pitkin sivupalkkeja, mikä oli osittain seurausta pyöräkoteloiden sisälokasuojien sisäpuolelle kertyneestä liasta. Sisemmät sivupalkit ja runkopalkit olivat verraten hyvässä kunnossa. Mazda 6:n sivupalkit olivat melko pahasti ruostuneet samoin kuin pyöräkoteloiden takana olevat poikittaispalkit ja sisemmät sivupalkit. Runkopalkeissa oli laajalti pintaruostetta, mutta syvemmälle ulottuvaa ruostetta ei ollut. Auton etuapurunko oli ruostunut läpi pisteittäin, ja siinä oli laajalti syvempää pintaruostetta.

Testiraporttiin: https://www.folksam.fi/testeja-hyvia-neuvoja/liikenteessa/nain-ruoste-vaikuttaa-kolariturvallisuuteen

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi