Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Liikennevirasto: Rautateiden henkilö- ja tavaraliikenne voimakkaassa kasvussa vuonna 2017

Rautateiden tavaraliikenteen kuljetusmäärät kasvoivat vuonna 2017 jo toisena vuotena perättäin. Tavaraliikenteessä kasvua oli sekä kotimaan kuljetuksissa että kansainvälisissä kuljetuksissa. Kasvu jatkui myös rautateiden henkilöliikenteessä.

Rautateillä oli vuonna 2017 tavarakuljetuksia 38,5 miljoonaa tonnia, mikä on kuusi prosenttia edellisvuotta enemmän. Läpikulku- eli transitokuljetuksia oli yli seitsemän miljoonaa tonnia eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tavaraliikennettä rataverkolla liikennöivät VR Transpoint ja Fenniarail.

Myös rautateiden henkilöliikenteessä kasvu jatkui. Lähiliikenteessä tehtiin viime vuonna 72,7 miljoonaa matkaa, joten kasvua edelliseen vuoteen verrattuna syntyi neljä prosenttia. Kaukoliikenteessä matkoja oli 13,0 miljoonaa, eli kahdeksan prosenttia edellisvuotta enemmän. Kaukoliikenteessä kotimaan matkat lisääntyivät seitsemän prosenttia ja Suomen ja Venäjän väliset kansainväliset matkat yli 20 prosenttia. Kaikkiaan rautateillä tehtiin 85,7 miljoonaa matkaa, mikä on neljä prosenttia enemmän kuin viime vuonna edellisvuonna. Myös kaukoliikennematkojen keskimääräinen pituus kasvoi selvästi.

Tilastot:

http://www.liikennevirasto.fi/tilastot

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi