Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Nesteen selvityksen mukaan vain kolmannes ihmisistä pyrkii vähentämään liikkumisesta aiheutuvia päästöjä

Suomalaiset uskovat, että liikenteen päästöjen vähentäminen on tärkeää, mutta harva pyrkii itse aktiivisesti pienentämään liikkumisestaan syntyviä päästöjä. Peräti 92 % Nesteen paneelikyselyyn* vastanneista pitää liikenteen päästöjen vähentämistä erittäin tai jonkin verran tärkeänä. Jopa 77 % uskoo, että he itse voivat vähentää päästöjä omilla toimillaan. Kuitenkin vain reilu kolmasosa (37 %) vastaajista on pyrkinyt vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään viimeisen vuoden aikana.

Avointen kommenttien perusteella tehokkain tapa vähentää omia päästöjä on ajaa vähemmän tai suosia julkista liikennettä, polkupyöräilyä ja kävelyä. Kuten eräs kyselyyn vastanneista toteaa: “kaikki turhat rallaamiset pois”.

Yli puolet (51 %) ei ole kuitenkaan pyrkinyt vähentämään liikkumisestaan aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä viimeisen vuoden aikana. Ne, jotka eivät usko voivansa vaikuttaa liikenteen päästöjen vähentämiseen, pitävät päästöjen pienentämisen esteinä usein haja-asutusalueiden haasteita, yhden ihmisen toimien vähäistä merkitystä tai vain yleisesti tiedon puutetta.

“Pakko on kulkea omalla autolla ne reissut, kun jonnekin menee. Haja-asutusalueella ei ole valinnan vaihtoehtoja”, “yhden ihmisen hyvä teko on pisara meressä” tai “ei ole tietoa”, kyselyyn vastanneet kertovat. Lisäksi osa vastaajista on ymmärtänyt, että päästöjen vähentämiseksi tarvitaan myös omaa tahtoa: “tuo on ehkä väärin sanottu, etten voi vaikuttaa, tottahan toki voin, mutta teenkö niin…”

Yhä useampi pitää liikenteen päästöjen vähentämistä tärkeänä

“On ymmärrettävää, että haja-asutusalueilla päästöjen vähentäminen on vaikeampaa kuin kaupungeissa, joissa on helpompi kulkea esimerkiksi julkisilla kulkuvälineillä. On kuitenkin ilahduttavaa, että melkein kaikki eli 92 % kyselyyn vastanneista piti liikenteen päästöjen vähentämistä tärkeänä. Teimme samanlaisen kyselyn** 1,5 vuotta sitten, ja siinä 78 % vastaajista koki tärkeäksi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Suunta on siis oikea. Kyselyjen tulokset vahvistavat myös havaintoamme siitä, että kuluttajat ja varsinkin nuoret ovat entistä ympäristötietoisempia ja toivovat puhtaampia vaihtoehtoja liikenteeseen”, sanoo Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen Suomen toiminnoista vastaava johtaja Sam Holmberg.

*) Nesteen toteuttamaan kyselyyn vastasi 297 Nesteen autoilijapaneelin jäsentä (otos 1 988, vastausprosentti 15 %) 16.‒23.2.2018 välisenä aikana.
**) Nesteen toteuttamaan kyselyyn vastasi 295 Nesteen autoilijapaneelin jäsentä (otos 1 960, vastausprosentti 15 %) 4.‒11.11.2016 välisenä aikana.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi