Kuljetus ja Logistiikka

 
Kuvituskuva.

Rakennusalaa uudistava Fira Oy haluaa pienentää rakennusmateriaalien hävikkiä ja nopeuttaa toimintaa työmaalla. Se on vuoden ajan pilotoinut rakennusmateriaalien logistiikkakeskuksen käyttöä osana työn nopeuttamista ja materiaalihävikin pienentämistä. Meriteollisuudesta lainatun ja sovelletun logistiikkajärjestelmän avulla Fira on vähentänyt putkiremonttityömaiden materiaalihävikkiä noin kolmanneksen.

Fira tilaa työmaalla tarvittavat materiaalit keskitetysti logistiikkakeskukseen. Siellä ne tarkastetaan ja säilytetään siihen saakka, että niitä tarvitaan työmaalla. Jos käyttökelpoista materiaalia jää työmaalla yli, se palautetaan takaisin keskukseen, jolloin sitä voidaan hyödyntää muilla työmailla. Lisäksi varastolla tehdään esivalmistelutöitä, esimerkiksi leikataan listoja valmiiksi, jolloin työtä ei tarvitse tehdä ahtaassa kylpyhuoneessa työmaalla.

Logistiikkakeskus pienentää hävikkiä monella eri tavalla monessa eri prosessin vaiheessa. Keskitetty materiaalien tilaaminen ja niiden tarkastaminen varmistaa sen, että työmaalle lähetetään juuri oikea määrä oikeita materiaaleja. Tämän ansiosta materiaalit eivät ole työmaalla luonnonvoimien armoilla. Fira on myös vakioinut työmaalla käytettävät materiaalinimikkeet, joten ylijäämämateriaali on helppo käyttää uudestaan, ja se pienentää urakan jälkeistä hävikkiä.

”Hävikki on yksi rakennusalan merkittävimmistä ongelmista. Alalla on tapana ostaa liian paljon liian aikaisin, jolloin materiaaleja häviää tai ne menevät ulkona sään armoilla pilalle tai oikeat materiaalit eivät ylipäätään tule paikalle. Tästä tulee lumipalloefekti: kun yksi alihankkija odottelee oikeita materiaaleja, muutkin odottelevat,” kertoo projektia johtava Eetu Heiska, Maya Consulting Oy:stä.

Toimintatavasta on hyötyä sekä asiakkaille että taloyhtiöille. Rakennushankkeet pysyvät paremmin aikataulussa ja remontin laatu paranee, kun ei asenneta vääriä asioita. Materiaalit ovat hiukan edullisempia, kun ne hankitaan keskitetysti. 

”Tyypillisesti taloyhtiö maksaa hävikin, koska kaikki urakoitsijat laskevat hävikin antamansa hinnan sisään. Hävikki näkyy siis urakkahinnassa. Tai taloyhtiö maksaa materiaalit, jolloin myös työmaalle tilataan hävikin verran enemmän. Firan toimintamallissa hävikki vähenee, jolloin Fira voi tarjota urakoita hieman edullisemmalla hinnalla”, sanoo Fira putkiremonteista vastaava johtaja Sami Kokkonen.

Koko prosessin tavoitteena on vakioida remontti niin pitkälle kuin mahdollista, jotta siitä tulee monistettava. Monistettavuus puolestaan tarkoittaa työmaiden nopeampia läpimenoaikoja ja alhaisempia kustannuksia. Monistettavuus vaatii tehokasta materiaalilogistiikkaa, joka varmistaa, että oikea materiaali saapuu paikalle oikealla hetkellä. Firan kumppani ja logistiikkakeskusta operoiva yritys on meriteollisuudessa toimiva Carinafour.

Hävikki on hukkaa, joka syntyy uudesta työmaata varten hankitusta materiaalista, jota ei lopulta käytetä tai josta käytetään vain osa. Kyseessä on siis ylijäämämateriaali, kuten maalit, tasoitteet, rakennuslevyt, laattaerät jne. Työmaalla syntyvää rakennusjätettä, eli materiaalia, joka puretaan, ei voi käyttää uudelleen. Se käsitellään jätteenä tämän hetkisten parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

Toistaiseksi Fira on pilotoinut vain putkiremonttien materiaalin keskitettyä hallintaa, koska uusia ratkaisuja on helpompi pilotoida uudisrakennushankkeita kevyemmissä putkiremonteissa. Firan tavoitteena on kuitenkin laajentaa toimintatapa myös muille työmaille.

Fira on rakennusalaa uudistava kasvuyritys, joka taistelee paremman laadun, hyvän asiakaskokemuksen ja korkean ammattiylpeyden puolesta. Kaupungit kasvavat ja elävät ihmisten mukana ja asukkaidensa ehdoilla. Fira jakaa kokemustaan ja osaamistaan, auttaa ihmisiä ja yhteisöjä rakentamaan viihtyisiä koteja, toimivia tiloja ja eläviä kaupunkeja. Fira-konserniin kuuluvat monipuolisia uudis-, korjaus- ja modernisointirakentamisen hankkeita päätoteuttajana tekevä Fira Oy ja uusia palvelukonsepteja sekä toimintamalleja kehittävä ja rakennusalaa digitalisoiva älypalvelut. Konsernin liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet vuodesta 2009. Yritys työllistää tällä hetkellä yli 300 ihmistä.

 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi