Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

LähiTapiola: Vuonna 2018 korvattiin lähes 100 000 liikennevahinkoa – toimi oikein onnettomuustilanteessa

Tielläliikkujien velvollisuuksiin kuuluu onnettomuustilanteissa muiden auttaminen ja avun hälyttäminen. Pahimmillaan autoilijat voivat käytöksellään aiheuttaa vaaratilanteita tai lisäonnettomuuksia. Liikenneonnettomuuksiin kuuluu myös asian hoitaminen vakuutusyhtiön kanssa. Kokosimme Poliisin ja vakuutusyhtiön ohjeet oikeanlaiseen toimintaan onnettomuustilanteessa.

Suomessa sattuu vuosittain noin 100 000 liikennevakuutuksesta korvattavaa liikennevahinkoa. Onnettomuustietoinstituutin mukaan vuonna 2017 sattuneesta 94 969 liikennevahingosta oli henkilövahinkoja 17 904. Miten onnettomuustilanteessa tulisi toimia?

– Onnettomuuspaikalle saapuvan tai onnettomuuteen joutuneen on pyrittävä estämään lisävahinkojen syntyminen, varoitettava muita tielläliikkujia ja autettava vahingoittuneita tai avuttomaan tilaan jääneitä. Lisäksi paikalle pitää hälyttää tarvittaessa apua. Tieliikennelaki velvoittaa tähän jokaista, kertoo komisario Pasi Tuominen Helsingin poliisilaitokselta.

Monille suomalaisille on syntynyt käsitys, että poliisi on hyvä kutsua varmuuden vuoksi aina liikenneonnettomuudessa paikalle.

– Poliisi pitää kutsua liikenneonnettomuuspaikalle aina, kun onnettomuudessa on joku kuollut tai loukkaantunut tai jos on syntynyt merkittävää aineellista vahinkoa. Mikäli onnettomuudesta on haittaa muulle liikenteellä tai tilanteeseen liittyy epäselvyyksiä, niin on myös hyvä ilmoittaa poliisille. Esimerkiksi jos joku onnettomuuden osapuolista yrittää paeta onnettomuuspaikalta tai on päihtynyt, on syytä ilmoittaa poliisille, Tuominen sanoo.

Jos esimerkiksi onnettomuuden osalliset ovat onnettomuuden syistä ja syyllisyyskysymyksistä yksimielisiä, poliisia ei välttämättä tarvita. Poliisille ei tarvitse ilmoittaa myöskään, jos liikennevaurio on pieni, aineelliset omaisuusvahingot ovat vähäiset, onnettomuus ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja, liikenne onnettomuuspaikalla sujuu tai onnettomuuden aiheuttaja on tiedossa.

Vakuutuskorvauksiin tarvitaan tiedot onnettomuuspaikalta

– Vakuutusyhtiön kannalta ei ole tarvetta varmuuden vuoksi kutsua poliisia paikalle lievissä liikenneonnettomuuksissa, vahvistaa LähiTapiolan liikennevahinkojen asiantuntija Johanna Määttä.

Vakuutuskorvausten sujuvan maksamisen kannalta olennaisia asioita onnettomuuspaikalla toimimiseen ovat onnettomuustietojen kirjaaminen mahdollisimman tarkasti ylös. Liikenneonnettomuuden osallisten kannattaa aina vaihtaa yhteystietonsa ja kirjata ylös onnettomuudessa osallisina olleiden ajoneuvojen rekisteritiedot. Epäselvissä tilanteissa on myös hyvä kirjata mahdollisten silminnäkijöiden yhteystiedot ylös. Onnettomuuspaikalla on myös hyvä ottaa valokuvia vahingoista ja onnettomuuspaikasta.

– Liikennevahingot kannattaa aina hoitaa vakuutusyhtiön kanssa tekemällä vahinkoilmoitus. En suosittele sopimaan onnettomuuksia kolaripaikalla maksettavalla rahallisella korvauksella. Silmämääräisesti pieniltäkin vaikuttavista kolarivahingoista voi aiheutua mittavia korjauskuluja, jotka voivat nousta tuhansiin euroihin. Vakuutusyhtiön kanssa asioimalla voi varmistua, että saa itselleen kuuluvan korvauksen, Määttä toteaa.

Älä aiheuta lisää onnettomuuksia omalla käytökselläsi

Komisario Tuomisen mukaan autoilijat saattavat ennalta arvaamattomassa ja yllättävässä tilanteessa aiheuttaa omalla käytöksellään lisää vaaraa tai jopa vahinkoa. Hän kehottaakin autoilijoita keskittymään muuhun liikenteeseen onnettomuustilanteissa.

– Onnettomuuspaikalle saatetaan pysähtyä tai pysäköidä vaarallisesti, mikä pahimmillaan saattaa johtaa lisäonnettomuuteen. Lisäksi onnettomuuspaikan ohiajavien huomio saattaa liiaksi keskittyä onnettomuuspaikan katsomiseen, mikä sekin voi aiheuttaa vaaratilanteita ja lisäonnettomuuksia. Onnettomuuspaikalle ei ylipäätään ole suositeltavaa jäädä ihmettelemään, vaan on parempi antaa työrauha onnettomuudessa auttamistyötä tekeville, Tuominen toteaa.

Viime vuosina on keskusteltu säännöllisesti liikenneonnettomuuksien kuvaamisesta.

– Vakavan liikenneonnettomuuden uhrien kuvaaminen on epäeettistä. Kuvaamisesta voi aiheutua ikäviä tilanteita, joissa omaiset näkevät läheisensä sosiaalisen median kuvissa ennen viranomaisen toimittamaa suruviestiä. Onnettomuuspaikan kuvaaminen ei myöskään ole sivullisten vaan viranomaisten tehtävä, Tuominen kertoo.

Vakuutusyhtiön vinkit autoilijan vahinkotilanteisiin

  • Soita 112, jos tilanteessa on henkilövahinkoja, jotka vaativat apua.
  • Poliisi pitää kutsua aina paikalle liikenneonnettomuudessa, mikäli joku on kuollut tai loukkaantunut. Poliisi on syytä kutsua paikalle myös, jos tilanteessa on epäselvyyttä tai omaisuutta on merkittävästi vahingoittunut.
  • Tarkista aina kolarin toisen osapuolen henkilöllisyys, ajoneuvon tiedot ja vakuutusyhtiö.
  • Jos tilanne on epäselvä, ota mahdollisuuksien mukaan silminnäkijöiden yhteystiedot ylös. Ota valokuvat tapahtumapaikasta ja vahingoista.
  • Älä ota vastaan vahingosta rahallista korvausta onnettomuuspaikalla tai maksa vahingon kärsineelle suoraa korvausta, vaan selvitä vahinko vakuutusyhtiön kanssa. Pienestäkin vahingosta vai aiheutua yllättävän suuret euromääräiset korjauskustannukset. Jos jotakin sovitaan kolaripaikalla, tee sopimus kirjallisesti. Autossa kannattaa pitää mukana vakuutusyhtiön vahinkoilmoituksia.
  • Kolarin jälkeen voi joutua odottamaan toisen osapuolen vakuutusyhtiön korvauskäsittelyä ja maksua. Omasta kaskovakuutuksesta voi kattaa ensin korvauskustannukset ja toisen yhtiön korvatessa vahingon takaisin omalle vakuutusyhtiölle saa myös omavastuun takaisin ja bonus palautetaan
  • LähiTapiolan asiakas voi tehdä vahinkoilmoituksen esimerkiksi verkkopalvelussamme tai soittamalla korvauspalveluumme.
FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi