Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Taksiuudistus lisännyt taksien määrää – eniten lisäystä Uudellamaalla, Lapissa ja Varsinais-Suomessa

Taksiliikenteessä käytettävien ajoneuvojen määrä on kasvanut neljänneksellä heinäkuun alussa voimaan tulleen taksiuudistuksen jälkeen. Taksiliikennekäytössä nyt noin 2 000 henkilöautoa enemmän kuin ennen uudistusta.

Luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen oli rekisteröity vuoden 2018 lopussa yli 12 200 ajoneuvoa, kun vuotta aikaisemmin takseja oli yhteensä noin 9 600. Kaikkiaan ajoneuvojen määrä on noussut noin 2 600 ajoneuvolla.

”Suurin osa takseista on henkilöautoja, joiden määrä on noussut noin 2 000 vuodentakaiseen verrattuna. Nousua tilastoihin tulee myös muihin ajoneuvoluokkiin kuuluvista, noin 600 kuorma- tai pakettiautosta, joiden käytöstä taksiliikenteeseen ei kuitenkaan ole varmuutta. Vaikka lakiuudistus toi lisää vaihtoehtoja, niin käytännössä taksiliikennettä harjoitetaan yhä henkilöautoilla”, kertoo Traficomin tieliikennejohtaja Marko Sillanpää.  

Pieniä esteettömiä ajoneuvoja oli taksiliikennekäytössä vuoden lopussa 115 ja suuria esteettömiä 222. Lakiuudistusta ennen esteettömät ajoneuvot luokiteltiin invatakseiksi, joita oli liikenteessä vuodenvaihteessa 2 040 ja esteettömiksi takseiksi, joita oli 871. Kaikkiaan esteettömiksi luokiteltavia ajoneuvoja oli taksiliikenteessä vuodenvaihteessa yli 3 200.

”Tilastojen valossa taksiuudistus näyttää tuoneen kasvua alalle. Kasvu on painottunut tiettyihin maakuntiin, mutta merkittävää on huomata, ettei taksien määrä ole vähentynyt missään maakuntatasolla tarkasteltuna”, jatkaa Sillanpää.

Liikennepalvelulain uudistuksen myötä taksit eivät ole enää tiettyyn asemapaikkaan sidottuja. Traficomin taksialalle viime syksynä tehdyn kyselyn ennakkotietojen mukaan keskisuurissa kaupungeissa kolmannes taksinkuljettajista onkin laajentanut toimintaansa alueellisesti. Kaikkiaan toiminta-aluettaan on laajentanut noin viidennes sekä taksiyrittäjistä että taksinkuljettajista.

”Kyselyn mukaan uudistus näyttääkin tuoneen uusia mahdollisuuksia toiminnan laajentumiseen erityisesti maaseudun ja suurten kaupunkien raja-alueilla toimiville yrittäjille ja kuljettajille”, sanoo Sillanpää.

Taksiliikenteessä käytettyjen autojen määrä kasvanut kaikissa maakunnissa

Maakunnittain tarkasteltuna taksiliikenteessä käytettyjen ajoneuvojen lukumäärä on kasvanut kaikissa maakunnissa, eniten Uudellamaalla, Lapissa ja Varsinais-Suomessa.

Taksiliikennekäytössä olevien ajoneuvojen muutos maakunnittain 31.12.2017-31.12.2018

Mersut edelleen suosituimpia takseja – Toyota nousussa

Taksiliikennekäytössä suosituimpia automalleja ovat kahden edellisen vuoden aikana olleet Mercedes-Benzin E-sarja sekä Sprinter.

”Vuoden 2018 viimeisen päivän TOP 20 -listaukseen verrattuna merkittävin muutos vuodentakaisesta on tapahtunut etenkin Toyota Auriksen ja Priuksen suosion kasvussa, jotka eivät vuonna 2017 edes yltäneet mukaan taksiliikenteessä käytettyjen automallien TOP 20 -listaukseen”, kertoo erityisasiantuntija Antti Halmetoja.

Suosituimpien taksimallien listauksessa ovat mukana kaikki takseiksi määriteltävät ajoneuvot.

Taksiliikennekäytössä olevien automallien TOP20-listaus 31.12.2018 ja muutos vuodentakaisesta

Uusia taksiliikennelupia haetaan yhä pari-kolmesataa kuussa

Taksiuudistuksen jälkeen uusia taksiliikennelupia on myönnetty yli 3 200. Heinä-joulukuussa uusia taksiliikennelupahakemuksia jätettiin kaikkiaan noin 5 000. 

”Ensimmäisten viikkojen hakemusryntäys tietenkin toi oman piikkinsä hakemuksiin, mutta kiinnostus uusia taksiliikennelupia kohtaan on säilynyt tasaisena koko ajan. Syksyllä hakemuksia tuli keskimäärin 400-500 kuukaudessa ja vieläkin pari-kolmesataa”, kertoo johtava asiantuntija Pasi Hautalahti.

Kaikkiaan taksiliikennelupia on voimassa yli 12 000, yhteensä noin 10 000 yrityksellä. Ennen uudistusta lupia oli noin 9 500 ja yhteensä noin 7 000 yrityksellä. 

”Taksiuudistuksen jälkeen yrityksellä tarvitsee olla vain yksi lupa, joka kattaa kaikki yrityksen autot. Tilastojen perusteella vaikuttaisi siltä, että osalla yrityksistä näyttäisi olevan vanhoja, ylimääräisiä lupia vielä voimassa. Tulemmekin varmasti olemaan yrittäjiin yhteydessä tästä vielä erikseen, luvanhaltija voi myös toki itse pyytää ylimääräisten lupien perumista”, jatkaa Hautalahti.

Uusia kuljettajia tullut alalle pari tuhatta

Uusia taksinkuljettajan ajolupia myönnettiin viime vuonna noin 3 000, joista lähes 2 000 lakiuudistuksen jälkeen. Vuotta aikaisemmin uusia lupia myönnettiin noin 1 500.

Viime vuonna yli 2 000 taksinkuljettajaa uusi ajolupansa, näistä noin 1 500 lakimuutoksen jälkeen. Vuonna 2017 lupien uusijoita oli noin 1 200.

”Myös taksinkuljettajien ajolupien osalta kiinnostus näyttäisi jatkuvan tasaisena, sillä tammikuun aikana uusia lupia myönnettiin yli 350 ja vanhojakin lupia uusittiin lähes 200”, kertoo Hautalahti.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valvoo ja seuraa taksiuudistuksen vaikutuksia. Taksiliikenteen valvontaa tehdään yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Traficom on myös kartoittanut kyselytutkimuksilla eri tahojen kokemuksia liikennepalvelulain tuomista muutoksista. Kyselyt on tehty liikennepalvelulain voimaantulon jälkeen elo-syyskuussa 2018 ja niiden kootut tulokset julkaistaan Traficomin nettisivuilla alkuvuoden aikana.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi