Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Teknologia muuttaa Euroopan logistiikka-alaa dramaattisesti

Euroopan 870 miljoonan euron* logistiikkaliiketoiminta on muuttumassa merkittävästi. Ala kasvaa voimakkaasti, tarvitsee enemmän koulutettua työvoimaa ja logistiikkakeskusten sijainnin merkitys korostuu.

Logistiikka-alan muutos käy ilmi Aberdeen Standard Investmentsin 29 Euroopan maassa teettämästä selvityksestä. Sen mukaan muutoksella on huomattavia vaikutuksia myös logistiikkaan sijoittaville kiinteistösijoittajille.

Selvityksen mukaan teknologia muuttaa ratkaisevasti työmenetelmiä. Ihmiset ovat edelleen tärkeitä, mutta he tekevät tulevaisuudessa aivan erilaista työtä.

Yrityksistä 52 prosenttia on jo investoinut teknologiaan, kuten data-analytiikkaan, ja 32 prosenttia hyödyntää IoT:ta eli esineiden internetiä. Teknologian käyttöönotto on käännekohdassa, sillä vain 10 prosenttia käyttää robotteja, mutta jopa 56 prosenttia aikoo ottaa ne käyttöön tulevaisuudessa.

Selvityksessä todetaan, että 25 prosenttia logistiikkayrityksistä on investoinut varastoautomatiikkaan, ja 43 prosenttia aikoo tehdä niin tulevaisuudessa. Automaatio onkin uusien logistiikkakeskusten tärkein ominaisuus.

Koulutettua työvoimaa tarvitaan

Työ logistiikkalaitoksissa muuttuu. Tällä hetkellä Euroopan logistiikka ja kuljetusalalla työskentelee noin 11 miljoonaa** ihmistä. Heistä suurin osa tekee manuaalista työtä, kuten keräilyä, lajittelua ja tavaroiden siirtämistä. Kyselyn vastauksista voi päätellä, että työvoiman määrä laskee 47 prosenttia automaation käytön kasvaessa. Robotiikka vaikuttaa 42 prosentin mukaan heidän työntekijöidensä tehtäviin ja 36 prosenttia sanoo IoT:n vaikuttavan tehtävään työhön.

Toisaalta ihmisten tekemä työ pysyy kriittisen tärkeänä. Vastaajista 48 prosenttia pitää työvoimakuluja tärkeimpänä huolenaiheenaan, ja 60 prosenttia yrityksistä on käynnistämässä hankkeita työolojen kehittämiseksi.

Logistiikka-alan kehittyessä tarvitaan enemmän koulutettua työvoimaa, joka pystyy huoltamaan yhä kehittyneempiä laitteita. Vastaajat pitivätkin kouluttamattoman työvoiman saantia vähemmän tärkeänä asiana. Tämä taas vaikuttaa ratkaisevasti logistiikkakeskusten sijaintiin ja siten logistiikka-alan kiinteistömarkkinaan.

Euroopan logistiikka-ala kasvaa lähivuosina. Vastaajista 34 prosenttia sanoi, että heillä ei ole tarpeeksi kapasiteettiä kysyntään vastaamiseksi seuraavien yhden tai kahden vuoden aikana. Lisäksi 39 prosenttia totesi, että tehokkaiden logistiikkakeskusten puute hidastaa heidän liiketoimintansa kasvua.

Sijainti entistäkin tärkeämpää

“Selvitys tuo esiin logistiikka-alan selkeän käännekohdan. Logistiikka ei enää tarkoita varastoja, joissa työskentelee kouluttamattomia työntekijöitä, vaan hyvin koulutetut työntekijät toimivat yhä kehittyneemmän teknologian avustamina”, sanoo Aberdeen Standard Investmentsin tutkimusanalyytikko Craig Wright.

“Sijainti on jo nyt ratkaisevan tärkeää. On oltava lähellä liikenneyhteyksiä ja kuluttajia. Tulevaisuudessa sijainnin merkitys korostuu teknologiaa hallitsevien ammattilaisten löytämisessä ja palkkaamisessa. Tämä vaikuttaa sekä paikallisiin, alueellisin että globaaleihin toimitusketjuihin. Lisäksi se on tärkeää logistiikka- alan kiinteistöihin sijoittaville. On varmaa, että eniten on kysyntää kiinteistöillä, jotka voivat hyödyntää liikenneyhteyksiä, kuluttajien läheisyyttä ja koulutettua työvoimaa.

Kuluttajien ja liikenneyhteyksien läheisyys olivat vastaajien mielestä logistiikkakiinteistöjen toiseksi ja kolmanneksi tärkeimmät ominaisuudet. Tärkein oli automaatio. Selvityksen teki Transport Intelligence -yhtiö Aberdeen Standard Investmentsin toimeksiannosta marras- joulukuussa 2018. Siinä haastateltiin 123 logistiikka-alan johtohenkilöä 29 Euroopan maassa.

Case study

Amazon on ottanut ensimmäisten yritysten joukossa käyttöön robotteja ja automaattisesti ohjautuvia ajoneuvoja hankittuaan Kiva Systems -yhtiön vuonna 2012. Kiva Systems kehitti automaattisia AGV-ajoneuvoja, jotka helpottivat keräilyä tuomalla hyllyt keräävien ihmisten ulottuville. Näin säästettiin ihmisten käyttämää aikaa. Tämä on merkittävästi parantanut laitosten tehokkuutta.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi