Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

VR Safe – Mitä kuuluu ensimmäisen vuoden jälkeen?

Timo Kallionpää, Sari Jalli ja Jari Lundgren.
Kaikilla eri näkökulmasta kokemusta
VR Safesta ja jokainen on pitänyt siitä.
Kuva: Hanna Immonen

Lähes vuosi sitten kerroimme lehdessämme (1 / 2018) uudesta innovaatiosta nimeltä VR Safe. Kyseessä on siis virtuaaliteknologiaa hyödyntävä koulutustyökalu, joka on suunniteltu kuljettaja- ja ensiapukoulutuksiin. Onko parempaa tapaa harjoitella onnettomuustilanteessa toimimista, kuin olla itse mukana tilanteessa? Virtuaalitodellisuudessa ei aivan sataprosenttisesti pääse tilanteeseen mukaan, mutta näyteltyä tilannetta lukuun ottamatta se on tällä hetkellä aidoin tapa kokea onnettomuustilanne.

VR Safe® on kahden kokeneen ensiapukouluttajan, Kaisa Telilän ja Hanna Immosen kehittämä koulutustyökalu, jossa onnettomuustilannetta pääsee katselemaan vierestä virtuaalitodellisuudessa. Virtuaalilasit ja kuulokkeet puetaan päälle ja video laitetaan pyörimään. Kuva kääntyy pään liikkeiden mukana ja luo katselijalle vaikutelman, että hän olisi itse tilanteessa mukana. VR Safe ei varsinaisesti ole koulutusvideo vaan kokemusvideo. Sen tehtävä on opettaa havainnointia ja herättää keskustelua. Ainakaan toistaiseksi videolla ei siis pääse itse toimimaan ja vaikuttamaan tapahtumien kulkuun.  

Vuosi sitten VR Safe oli vasta 360-tekniikalla kuvattu video. Syyskuussa valmistui sovellus, jonka ansiosta VR-kokemuksen hyödyntäminen koulutustilanteessa helpottui huomattavasti. Enää kouluttajan ei tarvitse opettaa katselijalle VR-lasien tekniikkaa. Katselu sujuu nyt koulutettavilta itsenäisesti, kokemusvideo käynnistyy helposti katseohjauksella.  

VR Safe -alustalla on tällä hetkellä käytössä yksi video, Car Crash, jossa katselija seuraa vierestä auto-onnettomuustilannetta. Videon jälkeen on purkukeskustelu, jossa käydään onnettomuustilanne ja katselijan havainnot läpi kouluttajan kanssa. VR Safe® Car Crash otettiin noin vuosi sitten ensimmäisenä käyttöön Auts-Tuote Oy:n ensiapukoulutuksissa sekä ADR -koulutus Timo Kallionpää Oy:n järjestämissä ammattipätevyyden jatkokoulutuksissa.  

Auts-Tuote Oy:n ensiapukouluttaja Sari Jalli kertoo VR Safen käytöstä koulutuksessa:  

”VR Safe -kokemusvideo on nyt noin vuoden ollut osa ensiapukoulutustamme. Uusi innovatiivinen koulutustyökalu on saanut hyvän vastaanoton osana erilaista käytännön koulutusta.  

Ensiapukoulutuksissa rohkaisemme kurssilaisia auttamistilanteessa toimimiseen, kannustamme käyttämään omaa tietotaitoa ja uskallusta auttaa silloin, kun kanssaihminen on avun tarpeessa. On tärkeää painottaa kurssilaisen omaa osaamista ja kykyä auttaa parhaalla mahdollisella tavalla, jonka sillä hetkellä tuntee oikeaksi. Jälkeenpäin on aina helppo kyseenalaistaa omaa toimintaa; ”Miksi tein niin?” ”Teinkö oikein?” Paineen alla auttaja tekee kuitenkin aina parhaansa, sen minkä voi ja pystyy tilanteessa tekemään.  

Kokemusvideon avulla halumme koulutustilanteessa antaa tunteen, että auttamistilanne ei vaadi monimutkaisia toimenpiteitä, vaan on yksinkertaista ja selkeää toimintaa, kunhan muistaa olla vaarantamatta itseään, rauhoittua, kuunnella ja toimia annettujen ohjeiden mukaisesti.  

Kouluttajana seuratessani kurssilaisen eläytymistä videon edetessä ajattelen, että ehkä tämä oikeasti antaa sen elämyksen, jota on lähdetty hakemaan, sen mitä kurssilaiset ovat toivoneetkin; miltähän tuntuisi tulla ensimmäisenä paikalle?”  

Myös Timo Kallionpään mukaan palaute videosta on ollut positiivista. Koulutettavat tuntevat olevansa tilanteessa oikeasti mukana ja haluaisivat mennä itsekin auttamaan. Yleisin kommentti kursseilla on ”Vau, olipa todentuntuinen!” Kallionpää kertoo, että VR -kokemus on lisännyt kysyntää ammattikuljettajien ensiapukoulutuksia kohtaan.  

Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja Jari Lundgren AH-Trans Oy:stä on ollut mukana kurssilla, jossa VR Safe oli käytössä. ”VR -kokemus sopi hyvin osaksi kurssia, toi asian todemmaksi ja ehkä madalsi kynnystä pysähtyä, jos todellinen tilanne tulisi vastaan. Ammattikuljettajan työssähän voi koska tahansa joutua liikenneonnettomuustilanteeseen auttajaksi”, kertoo Lundgren.  

Kursseille on toivottu lisää erilaisia videoita ja koulutettavat haluaisivat päästä osallistumaan tilanteeseen enemmän. VR Safen Kaisa Telilä kertoo, että lisää videoita on suunnitteilla ja tuotetta aiotaan kehittää eteenpäin tulevaisuudessa. Tarkempia tietoja tulevista videoista tai julkaisuaikatauluista hän ei vielä kuitenkaan voi paljastaa.

Artikkeli on julkaistu Kuljetus & Logistiikka -lehden numerossa 6 / 2018

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi