Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Euroopan komissio ehdottaa autojen kulutustietojen seurantaa huoltojen ja katsastusten yhteydessä

Valtioneuvosto antoi eduskunnalle 23. heinäkuuta 2020 kirjelmän Euroopan komission ehdotuksesta, joka koskee henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen ajonaikaisia polttoaineen tai energian kulutustietoja.

EU:ssa on säädetty ajoneuvovalmistajia koskevista sitovista raja-arvoista, jotka määrittävät, kuinka paljon uudet henkilöautot ja kevyet hyötyajoneuvot, kuten alle 3500 kiloa painavat pakettiautot saavat tuottaa hiilidioksidipäästöjä ajon aikana. Uusin päästöjen raja-arvoasetus tuli voimaan tämän vuoden alussa. Asetuksen mukaan ajoneuvovalmistajien ja kansallisten viranomaisten on seurattava ja raportoitava, ovatko henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen todelliset ajonaikaiset hiilidioksidipäästöt ja polttoaineen- tai energiankulutus linjassa raja-arvojen kanssa.

Komissiolla on valtuus säätää ajonaikaisten kulutustietojen keräämisestä täytäntöönpanoasetuksella. Tavoitteena on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa saada tietoa siitä, päästääkö ajoneuvo todellisessa liikennekäytössä hiilidioksidia ilmaan korkeintaan yhtä paljon kuin sen tyyppihyväksyntävaatimuksissa on ilmoitettu.

Komission ehdotuksen mukaan jäsenmaiden olisi vuodesta 2021 alkaen kerättävä ja ilmoitettava henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen polttoaineenkulutusta mittaavaan järjestelmään (On-Board Fuel Consumption Measurement eli OBFCM-laitteisto) tallentuvia seurantatietoja. Tietoja kerättäisiin ajoneuvovalmistajilta niiden uusien ajoneuvojen osalta, joiden seurantalaitteet tallentavat tietoja ajoneuvojen valmistajien tietokantoihin esimerkiksi korjaamokäyntien yhteydessä. Lisäksi jäsenmaiden olisi varmistettava, että katsastustoimipisteet keräävät ja tallentavat ajoneuvojen OBFCM-laitteistoon kertyvät kulutuslukemat vuodesta 2021 alkaen määräaikaiskatsastusten yhteydessä ajoneuvoilta, jotka on ensirekisteröity 1.1.2021 alkaen. Tiedot raportoitaisiin Euroopan ympäristökeskukselle 1.4.2022 lähtien.

Valtioneuvosto pitää tärkeänä sitä, että EU:ssa voidaan entistä paremmin seurata ajoneuvojen todellisia ajonaikaisia kulutustietoja suhteessa tyyppihyväksyntätietoihin. Suoraan ajoneuvoista tapahtuvan langattoman tiedonsiirron tulee olla tulevaisuuden tavoite, ja sitä koskevaa kehitystyötä on jatkettava.

Lisäksi valtioneuvoston mukaan olisi selvitettävä, voitaisiinko tietoa kerätä muilla vaihtoehtoisilla tavoilla kuin määräaikaiskatsastuksessa. Katsastusalalle ja viranomaisille olisi taattava riittävä siirtymäaika. Jos asetus hyväksyttäisiin komission ehdottamassa muodossa, tietoa keräävän viranomaisen sekä katsastusyritysten olisi nopeasti kehittävä laitteistoaan ja tietojärjestelmiään, mikä saattaisi nostaa esimerkiksi katsastuksen hintaa.

Mitä seuraavaksi?

Komission ehdotuksesta äänestettäneen EU:n ilmastonmuutoskomiteassa syksyllä 2020.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi