Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuki on tärkeä avaus vaihtoehtoisten käyttövoimien yleistymiselle tavaraliikenteessä

Hallitus valmistelee määräaikaista hankintatukea uusille kaasukäyttöisille kuorma-autoille. Tuki on erittäin toivottu toimenpide, jonka on arvioitu lisäävän selvästi kaasukuorma-autojen kysyntää. Monet EU-maat, esimerkiksi Saksa ja Espanja, ovat ottaneet käyttöön vastaavia hankintatukia vaihtoehtoisilla käyttövoimilla kulkevien kuorma-autojen yleistymisen nopeuttamiseksi.

Kaasukäyttöisten kuorma-autojen määrä autokannassa on vielä toistaiseksi pieni. Kaasukäyttöisiä kuorma-autoja on autokannassa vasta noin 200, vaikka kaasunjakeluverkosto on viime vuosikymmenellä laajentunut ja kaasuautojen käyttökustannukset ovat edulliset. Kaasuautojen hankintaa on jarruttanut niiden korkeampi hankintahinta ja epävarmuus kaasunjakeluverkoston kattavuudesta. Ehdotettu tuki kaventaisi kaasuautojen hintaeroa perinteiseen tekniikkaan nähden ja lisäisi selvästi kaasuautojen kysyntää.

Tukea on ehdotettu myönnettävän yli 16 tonnin kuorma-autoille. Tuen suuruus olisi nesteytettyä kaasua (LNG) käyttäville kuorma-autoille 12 000 euroa ja paineistettua kaasua (CNG) käyttäville kuorma-autoille 5 000 euroa. Ehdotetut hankintatuet ovat suuruudeltaan samaa suuruusluokkaa kuin esimerkiksi Saksan ja Espanjan hankintatuet. Saksassa kaasukuorma-autojen hankintatuen kysyntä on ylittänyt odotukset – sitä on vuosina 2018–2020 käytetty noin 2 300 LNG-auton ja noin 500 CNG-auton hankintaan.

Tuki tulisi laajentaa myös sähkökäyttöisille autoille sekä jakelukuorma-autojen ja pakettiautojen kokoluokkaan

Ehdotettu tuki olisi tärkeää laajentaa myös sähkökäyttöisille kuorma-autoille, joita alkaa vähitellen tulla tarjolle erityisesti jakelukuorma-autojen kokoluokkaan. Myös pakettiautojen kokoluokassa tuelle olisi tarvetta, sillä sähköpakettiautojen valikoima on laajentumassa ja toimintamatkat ovat pidentyneet jakelutarpeisiin paremmin sopivaksi. Sähköpakettiautojen hankintahinnat ovat vielä selvästi perinteistä tekniikkaa korkeammat, joten hankintatuella niiden kysyntää voitaisiin piristää nopeasti.

Romutuspalkkiolle ja hankintatuen uudistamiselle suuri tarve

Kaasukuorma-autojen hankintatuki sisällytettäisiin vuonna 2017 hyväksyttyyn aiempaan lakiin, jossa säädettiin vuoden 2018 romutuspalkkiosta ja vuonna 2018 käynnistetystä nelivuotisesta täyssähköautojen hankintatuesta. Samassa yhteydessä olisi ajankohtaista uudistaa täyssähköautojen hankintatuki ja uusia romutuspalkkio, sillä kuorma-autojen lisäksi uusien henkilöautojen kysyntä kaipaa kipeästi elvytystoimia. Uusien autojen kysyntä on jäämässä koronakriisin vaikutuksesta 1990-luvun alun laman aikaisiin lukemiin. Autoala on ehdottanut budjettiriiheen romutuspalkkion uusimista ja tahmeasti etenevän täyssähköautojen hankintatuen uudistamista laventamalla se myös ladattaviin hybrideihin ja avaamalla tuki myös yrityksille. Romutuspalkkiokampanja ja hankintatuen uudistaminen paikkaisivat tehokkaasti uusien autojen kysynnän romahdusta.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi