Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Raideliikenteen turvallisuusohjelma julkaistu – keskiössä turvallisuus, toimintavarmuus ja tulevaisuuden mahdollisuudet

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on asettanut raideliikennejärjestelmän tärkeimmäksi päämääräksi turvallisuuden ja toimintavarmuuden. Turvallisuuden osa-alueelta korostuu erityisesti kyberturvallisuuden merkitys. Traficom pitää tärkeänä raideliikenteen säilymistä ja kehittymistä kilpailukykyisenä liikennemuotona myös tulevaisuudessa ja kannustaa uusien teknologioiden ja toimintamallien kokeiluun ja käyttöönottoon.

”Turvallisuusjohtamisen ja hyvän turvallisuuskulttuurin jatkuva kehittäminen, riski- ja suorituskykyperusteinen toiminnanohjaus sekä toimijoiden vastuunkanto toimintansa turvallisuudesta ovat Suomen raideliikenteen turvallisuuden kulmakiviä myös näissä muuttuvissa tilanteissa. Erityisesti haluamme kiinnittää huomiota rautatiejärjestelmän kyberturvallisuuden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.”, sanoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Traficom edistää ja valvoo raideliikenteen turvallisuuden toteutumista ja on tehnyt raideliikenteen turvallisuusohjelman vuosille 2020-2022.

Raideliikenteen turvallisuus, rataverkon kunto ja kyberturvallisuus painopisteinä

Raideliikenteen turvallisuusohjelman painopisteenä on raideliikenneturvallisuuden kokonaisvaltainen kehittäminen erilaisten osa-alueiden jatkuvan parantamisen kautta. Huomiota kiinnitetään ennakoivaan turvallisuustyöhön, joka on turvallisen toiminnan ja turvallisuudenhallinnan kulmakivi.

Merkittävimpiä ennaltaehkäiseviä toimia ovat mm. realistinen, vakiintunut ja johdonmukainen turvallisuusjohtaminen, oman toiminnan analysointi ja riskienhallinta sekä jatkuva kouluttaminen. Traficom haluaa kannustaa toimijoita entistä laajempaan yhteistyöhön ennakoivan turvallisuustyön osalta. Erityisesti yhteistyötä olisi hyvä tehdä suorituskykyperusteisen turvallisuustiedon hyödyntämisen näkökulmasta.

”Painotamme ohjelmassa, että viestinnän ja yhteistyön keinoilla pystymme yhdessä vaikuttamaan merkittävästi hyvän raideliikenteen turvallisuustason säilymiseen ja valvonnan keinoilla edistämme muun muassa rataverkon kunnon varmistamista”, kertoo Saarimäki.

”Myös toimintavarmuuden ja erityisesti kyberturvallisuuden kehittäminen ovat ohjelman prioriteetteja, joiden tarpeellisuutta kyberturvallisuusriskien kasvaminen korostaa entisestään”, Saarimäki jatkaa.

Ohjelma puitteissa onkin käynnissä useita kehityshankkeita raideliikennejärjestelmän toimintavarmuuden ja kyberturvallisuuden parantamiseksi.  

Lisätietoja:

Raideliikenteen turvallisuusohjelma 2020

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi