Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Saimaalla otetaan käyttöön maailman ensimmäinen moottoroitu jäätä murtava irtokeula

Irtokeula luovutettiin Väylävirastolle 3.12.2020. Jäänmurtoon irtokeula pääsee Saimaalla vielä ennen joulua, jos talvi etenee normaalisti.

Uusi irtokeula mahdollistaa Saimaan syväväylien pitämisen auki ympäri vuoden

”Saimaan alueen teollisuus on toivonut nykyisen liikennekauden pidentämistä, koska se joutuu turvautumaan korvaaviin kuljetuksiin kanavan ollessa suljettuna. Vaikeissa jääolosuhteissa nykyiset murtajat eivät aina kykene avustamaan kauppalaivoja tehokkaasti. Irtokeula pystyy murtamaan jopa 70 senttimetriä paksua jäätä”, sanoo Väyläviraston pääjohtaja Kari Wihlman.

”Hinaajan eteen liitettävä jäätä murtava irtokeula helpottaa merkittävästi Saimaan jäänmurtoa ja Väyläviraston tavoitteena on, että tulevaisuudessa laivat voivat liikennöidä Saimaalla lähes ympärivuotisesti.”

Hybridi-koneistolla ilmastoystävällisempää jäänmurtoa

”Saimaan talvimerenkulkukaluston kehittäminen ja irtokeulan rakennuttaminen olivat ensimmäisen kerran puheissa jo vuonna 2013, mutta irtokeulaprojekti lähti käyntiin vuonna 2018”, kertoo Väylien käyttö ja tietopalvelut –toimialan johtaja Juuso Kummala Väylävirastosta.

Irtokeulan on suunnitellut ILS Oy ja rakentanut Turun Korjaustelakka Oy. Rakennusvalvojana on toiminut JapaTiko Oy.

Alfons Håkansin omistama Calypso -hinaaja toimii yhdistelmässä puskijana. Se kytketään moottoroituun irtokeulaan kolmipistekiinnityksellä, jolloin saadaan aikaan suuritehoisempi jäänmurtaja.

Irtokeulan koneisto on hybridi-ratkaisu, jossa energiaa varastoimalla voidaan ajaa jääolosuhteiden salliessa vain yhdellä koneella säästäen polttoaineita ja pienentäen päästöjä.

”Tositoimiin irtokeula päässee heti, jos talvi etenee normaalisti”, Kummala toteaa.

Uuden ja innovatiivisen laivatyypin rakentaminen innosti

”Tämä uudisrakennusprojekti on ollut korjaustelakallemme erilainen haaste, jossa yrityksen laaja verkosto on ollut vahvassa roolissa. On tärkeää ja merkittävää, että Suomessa on vahvaa meriteollisuuden osaamista. Olemme ylpeitä siitä, että täysin uusi ja innovatiivinen laivatyyppi on kehitetty ja rakennettu Suomessa”, Turun Korjaustelakka Oy:n toimitusjohtaja Johan Backas toteaa.

”Turun Korjaustelakka Oy yhdessä BLRT Grupp -konsernin kanssa haluaa onnitella Väylävirastoa uudesta laivasta. Toivotamme irtokeulalle hyvää matkaa ja odotamme innolla tulevaa jäänmurtokautta”.

Irtokeulan kehittäminen on ollut osa WINMOS II (Winter Navigation Motorways of the Sea II) –hanketta, joka on EU CEF-rahoitteinen talvimerenkulun kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja parantaa talvimerenkulkua, sen kustannustehokuutta ja turvallisuutta sekä turvata jäänmurron resurssitarpeet myös tulevaisuudessa.

Jäänmurtopalvelulla tarkoitetaan jäissä tapahtuvaa alusten avustamista, hinaamista ja liikenteen turvallisuuden varmistamista ja siihen liittyvää liikenteen ohjaamista. Väylävirasto vastaa talvimerenkulun avustamisen viranomaise- ja tilaajatehtävistä sekä valtakunnallisesta koordinoinnista, kehittämisestä ja ohjauksesta.

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi