Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Tieliikenteen häiriötieto laajasti käyttöön – hiihtolomien alla käynnistynyt kokeilu jakaa tieliikenteen olosuhde- ja häiriöviestejä

Sujuvoittaisiko ajantasainen liikenteen häiriötieto hiihtolomamatkaasi tai arkeasi? Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on käynnistänyt hankkeen, jonka avulla pyritään saamaan tienkäyttäjien liikkumisen tueksi nykyistä monipuolisemmin ja ajantasaisemmin tietoa tieliikenteen häiriöistä ja muista olosuhteista.

Mukana hankkeessa ovat Posti oy:n, Infotripla oy:n ja EEE Innovations oy:n vetämät yritysryhmittymät ja mukaan voi liittyä näiden ryhmittymien tarjoamien sovellusten kautta.

”Kokeilun tarkoituksena on helpottaa liikenteessä liikkuvien arkea, parantaa turvallisuutta ja sujuvuutta ottamalla laajemmin käyttöön tieliikenteeseen liittyviä tietoja. Kehitämme ja testaamme kokeilussa uudenlaisia toimintamalleja liikennetiedon tuottajien ja välittäjien välille, jotta loppukäyttäjät saisivat parempaa ja laadukkaampaa tietoa liikenteestä. Toivommekin, että mahdollisimman moni innostuu tulemaan kokeiluun mukaan”, sanoo projektipäällikkö Michaela Sannholm Traficomista.

Monipuolisimmillaan tietoa on saatavilla valtatiellä E18 välillä Helsinki-Turku sekä pääkaupunkiseudun pääväylillä, mutta palvelut toimivat hyvin myös muualla Suomessa. Kokeilun on tarkoitus kestää toukokuun 2020 loppuun, minkä jälkeen siitä saatuja kokemuksia ja yleistä suhtautumista palveluun tutkitaan.

Liikenteen uusien yhteistoiminnallisten palveluiden on tarkoitus helpottaa arkea

Tienkäyttäjien ja liikennepalvelun tuottajien on nykytekniikan avulla mahdollista välittää toisilleen liikkumisen kannalta tärkeää tietoa ajantasaisesti, kun autot tai laitteet, kuten esimerkiksi matkapuhelin, liitetään toisiinsa langattomasti. Näitä uusia tiedotuspalveluja kutsutaan liikenteen yhteistoiminnallisiksi palveluiksi. Yhteys voidaan luoda autosta tai mobiililaitteesta myös liikennevaloihin ja liikennemerkkeihin tai liikenteen ohjauskeskukseen.

Yhteistoiminnallinen palvelu varoittaa automaattisesti liikkujaa vaarallisista tilanteista tai olosuhteista – kuten esteestä tiellä tai liukkaasta ajoradasta – tai se voi antaa tietoa, jonka tarkoituksena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja helpottaa liikkumista muuten, esim. antamalla tiedon sopivasta ajonopeudesta liikennevaloa lähestyttäessä tai tiedon kadun varren pysäköintipaikoista.

Nyt alkavassa kokeilussa kehitetään useita tällaisia yhteistoiminnallisia palveluita. Mukana on monta eri tapaa kerätä ja jakaa tietoa tieliikenteen olosuhteista joko automaattisesti tai manuaalisesti. Hankkeessa muun muassa analysoidaan ajoneuvojen keräämää videokuvaa tiestä sekä auton omien sensorien tuottamaa tietoa renkaiden liikkeistä kuoppien tunnistamiseksi. Kokeilussa on mukana myös erilaisia mobiilisovelluksia, joiden käyttäjät voivat itse tehdä ilmoituksia havaitsemistaan liikenneolosuhteista. Tämän kaltaisessa uuden tyyppisessä toiminnassa on otettava huomioon monta eri näkökulmaa, kuten palveluiden hyväksyttävyys ja ymmärrettävyys, niiden tekninen toimivuus, viestien sisällön paikkansapitävyys, mukana olevien toimijoiden välisten toimintamallien luominen ja tietosuojan ja -turvan varmistaminen.

”Kaikki mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet toteuttamaan palvelunsa siten, että ne vastaavat voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Jokaisessa mukana olevassa sovelluksessa on kuvattu, miten tietosuoja kyseisessä sovelluksessa toteutuu. Tämä käy ilmi sovellusta ladattaessa”, kertoo Sannholm.

Projektin aikana on laajasti tarkasteltu tietosuojan toteutumista yhteistoiminnallisissa palveluissa ja käyty aiheesta keskustelua Euroopan tasolla ja Pohjoismaisten kumppaneiden kanssa.

Laaja-alaista yhteistyötä tiedon keruussa ja välittämisessä

Postin, Vaisala oyj:n ja Metsätehon oy:n muodostaman yritysryhmittymän fokuksena on tutkia, miten liikenteen olosuhde- ja häiriötietoa saataisiin kerättyä siltä tieverkolta, joilla Postin ja metsäyhtiöiden ajoneuvot liikkuvat päivittäin ja jakaa näitä viestejä laajemmin hyödynnettäväksi.

”Yhteiskunnallisen roolimme johdosta koemme, että tietojen tuottaminen päivittäisten jakeluoperaatioidemme yhteydessä on arvokas osa älykkään tieliikenteen ekosysteemin rakentumisessa, jollaisesta Suomen vaihtelevissa ajo-olosuhteissa hyötyvät kaikki tielläliikkujat”, sanoo Tommi Pekkala, Postin datapalveluiden liiketoimintapäällikkö.

Infotriplan ryhmittymä kehittää ja tutkii tekniikan lisäksi varsinkin liiketoimintamahdollisuuksia.

”Meidän ryhmämme yhteensovittaa pääosin valmista teknologiaa ja muokkaa sitä tulevaisuuden liiketoiminnan pohjaksi”, Infotriplan kehitysjohtaja Juha Laakso kertoo. Mukana ovat Infotriplan lisäksi Arctic Machine oy, Ficonic Solutions oy, Ilmatieteen laitos, RoadCloud oy ja Sitowise oy.

EEE Innovations Oy:n ryhmittymä yhdistää liikennealan innovatiivisia toimijoita ja vankan osaamisen uudella tavalla yhteen. Mukana tässä ryhmittymässä ovat TraffICT oy, Driveco oy, Tietoevry oyj, Sensible4 oy, Swarco Finland oy, WhereOS sekä Defensec oy.

”Ryhmittymämme tuottaa uusia liikkumisen turvallisuutta ja mukavuutta lisääviä palveluita sekä yksityis- että ammattiliikenteen tarpeisiin”, EEE Innovationsin toimitusjohtaja Jarmo Leino kertoo.

Kokeilun aikana tehdään yhteistyötä myös Traffic Management Finland Groupin (TMFG) kanssa. Tavoitteena on jakaa kokeilussa syntyvät viestit myös TMFG:n Digitraffic ja Liikennetilanne palveluissa (android / iOS).

Osa yhteispohjoismaista tutkimushanketta

Suomen kokeilu kuuluu Pohjoismaiden yhteiseen Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta rahoitettavaan NordicWay2-hankkeeseen (2017-2020), jossa kehitetään ja tutkitaan tieliikenteen häiriö- ja olosuhdeviestien jakamista sekä tieliikenteen automaatioon liittyviä ratkaisuja. Hanke on myös osa EU:n jäsenmaiden C-Roads-yhteistyötä, jossa jäsenmaat ratkovat, miten tielläliikkujat voivat jatkaa tiedotuspalveluidensa käyttöä siirtyessään maasta toiseen.

Tule mukaan – kokeilussa tuotat ja vastaanotat liikennetietoja itsesi ja muiden liikenteessä liikkujien hyödyksi

Kokeilussa syntyvät liikenteen häiriöviestit saat käyttöösi lataamalla sovelluskaupoista jonkun seuraavista sovelluksista: Aindata NopraCarrioForeC tai Louhi. Jokaisessa sovelluksessa on jotain omia ominaisuuksia, mutta kokeilun tuottamat häiriöviestit saa jokaisesta sovelluksesta. Valitse näistä omiin käyttötarkoituksiisi parhaiten soveltuva sovellus. Käyttämällä kyseisiä sovelluksia pääset myös halutessasi mukaan itse tuottamaan joitakin häiriöviestejä.

”Toivottavasti palveluita ryhtyy käyttämään mahdollisimman moni, sillä liikenteen häiriö- ja olosuhdetietojen entistä tehokkaampi jakaminen palvelisi varmasti meitä kaikkia tienkäyttäjiä”, sanoo Sannholm. 

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi