Kuljetus ja Logistiikka

Kuljetus ja Logistiikka

 

Traficom: Rajat ylittävän linja-auto- ja taksiliikenteen rajoitukset jatkuvat

Matkustaja- ja henkilöliikenteen rajoitukset jatkuvat myös rajat ylittävässä linja-auto- ja taksiliikenteessä, mikä henkilöliikenneluvan omaavien yritysten ja kuljettajien tulee ottaa huomioon. Rajoitukset ovat tulleet voimaan alun perin 19.3.2020 ja ne jatkuvat 11.8.2020 asti. Suomeen palaavat henkilöt niistä maista, joista rajaliikenteen rajoituksia ei ole purettu, ohjeistetaan karanteenia vastaaviin olosuhteisiin 14 vuorokaudeksi maahan saapumisesta.

Valtioneuvoston 10.7.2020 antaman päätöksen mukaisesti 13.7.2020 alkaen Schengenin sisärajoilla sallitaan; paluuliikenne Suomeen, paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta, työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne. Lisäksi sallitaan kaikki henkilöliikenne niistä maista, joista epidemiologinen tilanne sen sallii*. Schengenin ulkorajoilla sallitaan; paluuliikenne Suomeen, paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta, kolmannen maan kansalaisen maasta poistuminen, muu välttämätön liikenne. Lisäksi sallitaan kaikki henkilöliikenne** tai työmatkaliikenne*** niistä maista, joista epidemiologinen tilanne sen sallii.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kansainvälisissä rajat ylittävissä reitti- ja satunnaisliikenteen henkilökuljetuksissa rajan ylittäminen Suomeen on sallittua Suomen kansalaisilla, Suomessa asuvilla ja Suomessa muussa välttämättömässä asioinnissa olevilla sekä Schengenin sisärajojen ja tiettyjen ulkorajojen*** kautta työssä käyvillä. Lisäksi sallitaan henkilöliikenne rajoituksetta tiettyjen Schengenin sisärajojen* ja tiettyjen ulkorajojen** kautta. Näiden lisäksi sallitaan muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluuliikenne Suomen kautta. Suomessa asuvien tulee välttää tarpeetonta matkustamista ulkomaille. Ulkomailla asuvat saavat poistua Suomesta.

Rajoitus ei koske kuljetusvälineiden miehistöä eikä kuljetusvälineitä. Mikäli kuljetusvälineen, tässä tapauksessa linja-auton tai taksin, kyydissä on rajanylitystilanteessa matkustajia, jokaisen matkustajan oikeus päästä Suomeen tai sieltä pois, ratkaistaan edellä kuvatuin perustein. Kansainvälisiä henkilökuljetuksia Suomesta harjoitettaessa on huomioitava, että nyt tehtyjen päätösten kohteena ovat Suomen rajat; vastaanottava maa päättää tällaisten kuljetusten maahanpääsystä lähtökohtaisesti erikseen ja itsenäisesti. Tämä koskee sekä rajat ylittäviä henkilökuljetuksia Suomesta toiseen maahan että transit-kuljetuksia näiden maiden kautta toisiin maihin. Ulkomaalaislain mukaan tilanteessa, jossa sisärajojen valvonta on palautettu, liikenteenharjoittaja on velvollinen varmistamaan, et­tä heidän asiakkaansa maahantulolle on perusteet. Kaikki Suomeen palaavat ohjeistetaan karanteenia vastaaviin olosuhteisiin 14 vrk ajaksi maahan saapumisesta lukuun ottamatta matkustajia, jotka saapuvat maista, joista rajaliikenteen rajoitukset on purettu. Ohjeistus karanteenia vastaavista olosuhteista ei koske kuljetusvälineiden miehistöä hei- dän jatkaessaan työssään Suomen alueella.

Rajoitus koskee myös taksiliikennettä, mikäli kansainvälisestä taksiliikenteestä on säädetty Suomen ja toisen valtion välillä.

Liikenteenharjoittajaa, jolle on Suomen toimivaltaisen viranomaisen toimesta myönnetty taksiliikennelupa, henkilöliikennelupa, kansainväliseen säännölliseen henkilöliikenteeseen oikeuttava reittiliikennelupa, kansainväliseen satunnaiseen henkilöliikenteeseen oikeuttava noutolupa, EU-kuljetuskirja tai Interbus-kuljetuskirja, koskee kaikki edellä mainittu.

Siltä osin, kun määräykset koskevat henkilöiden tarkastusta ja heidän kansalaisuuttaan, vastuu on Rajavartiolaitoksella.

Rajoitus on tullut voimaan 19.3.2020 ja jatkuu 11.8.2020 asti.

Rajavartiolaitoksen verkkosivuilla voi tutustua ohjeistukseen rajanylitysliikenteestä poikkeusolojen aikana.

Schengen sisärajan maat, joista epidemiologinen tilanne sallii rajaliikenteen rajoituk- setta;

Viro, Latvia, Liettua, Norja, Tanska Islanti, Alankomaat, Belgia, Itävalta, Kreikka, Malta, Saksa, Slovakia, Slovenia, Unkari, Liechtenstein, Sveitsi,

** Schengen-ulkorajan maat, joista epidemiologinen tilanne sallii rajaliikenteen rajoituk- setta; Kypros, Irlanti, Andorra, San Marino, Vatikaani

*** Schengen-ulkorajan maat, joista epidemiologinen tilanne sallii työmatkaliikenteen sekä muun välttämättömän liikenteen;

Algeria, Australia, Georgia, Japani, Uusi-Seelanti, Ruanda, Etelä-Korea, Thaimaa, Tunisia, Uruguay, Kiina)

FacebooklinkedinmailFacebooklinkedinmail
 

Kuljetus & Logistiikka
Artturinkatu 2, Box 29, 20200 Turku
lehti@kuljetuslehti.fi